Tanácsok a gyülekezeteknek
Advent Kiadó, 1957.

Előszó CCh 5
A prófétaság ajándéka és Ellen G. White CCh 9
1 - A hűségesek jutalmának látomása CCh 33
2 - A vég ideje CCh 37
3 - Készülj az Úrral való találkozásra CCh 41
4 - Egyesülés Krisztussal a testvéri szeretetben CCh 43
5 - Krisztus a mi igazságunk CCh 47
6 - A megszentelt élet CCh 50
7 - Istennek egy munkát kell elvégeznie általunk CCh 58
8 - Itt vagyok, küldj el engemet! CCh 64
9 - Az egyház sajtótermékei CCh 72
10 - Hit egy személyes Istenben CCh 74
11 - A keresztények képviseljék Istent! CCh 78
12 - A világban, de nem a világból CCh 83
13 - A Biblia CCh 86
14 - Bizonyságtételek a gyülekezet számára CCh 91
15 - A Szentlélek CCh 98
16 - Isten kapcsolata az emberrel legyen akadálytalan CCh 101
17 - A szív és az élet tisztasága CCh 107
18 - A férj vagy feleség kiválasztása CCh 112
19 - Ne válassz hitetlen házastársat! CCh 120
20 - A házasság CCh 125
21 - Boldog, sikeres házasság CCh 129
22 - A férj és a feleség közötti kapcsolat CCh 133
23 - Az anya és gyermekei CCh 138
24 - A keresztény apa és anya CCh 143
25 - A keresztény otthon CCh 148
26 - Az otthon lelki befolyása CCh 151
27 - Pénzkezelés az otthonban CCh 154
28 - Családi tevékenységek ünnepnapokon és évfordulókon CCh 158
29 - Üdülés CCh 160
30 - Őrizzük a lelkűnkhöz vezető utakat! CCh 166
31 - Mit olvassunk? CCh 168
32 - A zene CCh 172
33 - A bírálgatás hatása CCh 174
34 - Tanács a ruházkodásra CCh 180
35 - Felhívás az ifjúsághoz CCh 184
36 - Gyermekeink helyes fegyelmezése és nevelése CCh 190
37 - Keresztényi nevelés CCh 202
38 - Felhívás mértékletes életre CCh 214
39 - A tisztaság fontossága CCh 218
40 - Az étel, amit megeszünk CCh 221
41 - Húsételek CCh 228
42 - Hűség az egészségügyi reformban CCh 233
43 - A földi gyülekezet CCh 240
44 - Gyülekezeti szervezet CCh 244
45 - Isten háza CCh 249
46 - A tévedők kezelése CCh 254
47 - Isten szent Szombatjának megtartása CCh 261
48 - Tanácsok a sáfárságra CCh 272
49 - A keresztény magatartása a szűkölködők és szenvedők iránt CCh 283
50 - A világ összes keresztényei eggyek lesznek Krisztusban CCh 287
51 - Az imaórák CCh 292
52 - Keresztség CCh 295
53 - Az Úrvacsora CCh 298
54 - Ima a betegekért CCh 303
55 - Az orvosi munka CCh 308
56 - Viszonyunk más véleményű emberekkel CCh 312
57 - Viszonyunk a polgári hatóságokhoz és törvényeikhez CCh 314
58 - Sátán megtévesztő munkája CCh 319
59 - A hamis tudomány: Sátán modern fényruhája CCh 322
60 - Sátán hazug csodái CCh 329
61 - A közelgő válság CCh 333
62 - A rostálás ideje CCh 338
63 - Emlékezzünk néhány dologra! CCh 342
64 - Krisztus a mi nagy Főpapunk CCh 347
65 - Jósua és az angyal CCh 350
66 - Íme, Én hamar eljövök CCh 355