Szemelvények E. G. White írásaiból 3. kötet
Advent Kiadó, 2010.

AZ OLVASÓHOZ 3SM 9
ELSŐ RÉSZ—Az egyház
BEVEZETÉS 3SM 14
ELSŐ FEJEZET—MI AZ EGYHÁZ? 3SM 15
MÁSODIK FEJEZET — EGYSÉG AZ EGYHÁZBAN 3SM 20
HARMADIK FEJEZET— FÜGGETLEN LELKÜLET 3SM 23
MÁSODIK RÉSZ— Az ihletettség elvei
BEVEZETÉS 3SM 28
NEGYEDIK FEJEZET—Az Ige mindenek felett 3SM 29
ÖTÖDIK FEJEZET — A LÁTOMÁSOK ELNYERÉSÉNEK TAPASZTALATA 3SM 34
HATODIK FEJEZET — HOGYAN KAPTA A VILÁGOSSÁGOT Ellen G. White? 3SM 40
HETEDIK FEJEZET — A KINYILATKOZTATOTT ÜZENET HIRDETÉSE 3SM 48
NYOLCADIK FEJEZET — A BEFOLYÁS KÉRDÉSE 3SM 62
KILENCEDIK FEJEZET — AZ ÚR ÜZENETE VAGY Ellen G. White SAJÁT VÉLEMÉNYE? 3SM 68
TIZEDIK FEJEZET — IHLETETT KÜLDÖTT 3SM 71
TIZENEGYEDIK FEJEZET — AZ ÜZENETEK FOGADTATÁSA 3SM 78
HARMADIK RÉSZ — Az Ellen G. White könyvek előkészítése
BEVEZETÉS 3SM 88
TIZENKETTEDIK FEJEZET — Ellen G. White MUNKATÁRSAI AZ IRODALMI MUNKÁBAN 3SM 89
TIZENHARMADIK FEJEZET — BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZETEKNEK 3SM 94
TIZENNEGYEDIK FEJEZET — A NAGY KÜZDELEM-SOROZAT ÍRÁSÁNAK ÉS NYOMTATÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI 3SM 99
TIZENÖTÖDIK FEJEZET — A Jézus ÉLETE ÍRÁSA KÖZBEN, 1876 3SM 103
TIZENHATODIK FEJEZET — A NAGY KÜZDELEM ÍRÁSAKOR 3SM 109
TIZENHETEDIK FEJEZET — TAPASZTALATOK A Jézus ÉLETE CÍMŰ KÖNYV ÍRÁSA KÖZBEN 3SM 115
TIZENNYOLCADIK FEJEZET — A NAGY KÜZDELEM-SOROZAT ÍRÁSA KÖZBEN 3SM 121
NEGYEDIK RÉSZ — A testtélétel
BEVEZETÉS 3SM 126
TIZENKILENCEDIK FEJEZET — A TESTTÉLÉTEL 3SM 127
ÖTÖDIK RÉSZ—A megváltás elvei
BEVEZETÉS 3SM 144
HUSZADIK FEJEZET — Ellen White SZOLGÁLATÁNAK KEZDETÉN MEGFOGALMAZOTT ELVEK 3SM 145
HUSZONEGYEDIK FEJEZET — Ellen White JELENTÉSE A MINNEAPOLISI KONFERENCIÁRÓL 3SM 156
HUSZONKETTEDIK FEJEZET — A MEGVÁLTÁS HANGSÚLYOZÁSA — 1890–1908 3SM 190
HATODIK RÉSZ — Oktatás – Egyházi iskolák és világi egyetemek
BEVEZETÉS 3SM 206
HUSZONHARMADIK FEJEZET — BUZDÍTÁS GYÜLEKEZETI ISKOLA ALAPÍTÁSÁRA 3SM 209
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET — AZ ISKOLAÉRETTSÉGRŐL 3SM 214
HUSZONÖTÖDIK FEJEZET — ÁLTALÁNOS VEZÉRELVEK 3SM 227
HUSZONHATODIK FEJEZET — FŐISKOLÁK ÉS EGYETEMEK LÁTOGATÁSA 3SM 231
HETEDIK RÉSZ—Keresztény normák
BEVEZETÉS 3SM 236
HUSZONHETEDIK FEJEZET — AZ UDVARIASSÁG 3SM 237
HUSZONNYOLCADIK FEJEZET — ÖLTÖZKÖDÉS ÉS DÍSZÍTÉS 3SM 241
HUSZONKILENCEDIK FEJEZET — A SZOMBAT ÉS A SZOMBATÜNNEPLÉS VEZÉRELVEI 3SM 256
HARMINCADIK FEJEZET — A KÜLÖNBÖZŐ IMÁDKOZÁSI FORMÁK HELYESSÉGE 3SM 266
NYOLCADIK RÉSZ — Az egészségügyi reform
BEVEZETÉS 3SM 272
HARMINCEGYEDIK FEJEZET — KORAI LÁTOMÁSOK A REFORMRA VONATKOZÓAN 3SM 273
HARMINCKETTEDIK FEJEZET — AZ 1863-AS LÁTOMÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORMRÓL 3SM 276
HARMINCHARMADIK FEJEZET — AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORMMAL KAPCSOLATOS BIZONYSÁGTÉTELEK HELYES ALKALMAZÁSA 3SM 283
HARMINCNEGYEDIK FEJEZET — AZ ÉTVÁGY KÉNYEZTETÉSÉNEK TESTI-LELKI VESZÉLYEI 3SM 289
HARMINCÖTÖDIK FEJEZET — AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM TANÍTÁSA A CSALÁDBAN 3SM 293
HARMINCHATODIK FEJEZET — Ellen G. White IMÁJA A BETEGEKÉRT 3SM 295
KILENCEDIK RÉSZ — Tanácsok sok kérdést illetően
BEVEZETÉS 3SM 298
HARMINCHETEDIK FEJEZET — A HETEDNAPI ADVENTISTÁK ÉS BÍRÓSÁGI PEREK 3SM 299
HARMINCNYOLCADIK FEJEZET — TUDOMÁNY ÉS KINYILATKOZTATÁS 3SM 306
HARMINCKILENCEDIK FEJEZET — KÉRDÉSEK AZ ÜDVÖZÜLTEKRŐL 3SM 313
NEGYVENEDIK FEJEZET — A SZOMBATKEZDET KÉRDÉSE 3SM 317
NEGYVENEGYEDIK FEJEZET — TUDOMÁNY ÉS KINYILATKOZTATÁS 3SM 320
NEGYVENKETTEDIK FEJEZET — GYÜLEKEZETEINK BÉRBEADÁSA MÁS FELEKZETEKNEK 3SM 322
NEGYVENHARMADIK FEJEZET — CSÜGGEDÉSEK 3SM 324
NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET — KIJELENTÉSEK A KERTÉSZKEDÉS KAPCSÁN 3SM 328
NEGYVENÖTÖDIK FEJEZET — A KÉPKÉSZÍTÉSRŐL ÉS BÁLVÁNYOKRÓL57 3SM 330
NEGYVENHATODIK FEJEZET — A ZENE ÉS A ZENEI VEZETŐ 3SM 332
NEGYVENHETEDIK FEJEZET — IMÁDSÁGOS LELKÜLETTEL VÉGZETT MUNKA 3SM 336
NEGYVENNYOLCADIK FEJEZET — A BIBLIA PRÓFÉTÁI KORUNKHOZ ÍRTÁK SORAIKAT 3SM 338
NEGYVENKILENCEDIK FEJEZET — RENDELKEZHET-E MINDENKI A PRÓFÉTASÁG AJÁNDÉKÁVAL 3SM 340
ÖTVENEDIK FEJEZET — ÚTTÖRŐINK BECSMÉRLÉSE 3SM 342
ÖTVENEGYEDIK FEJEZET — TÁMADÁSOK Ellen White ÉS MUNKÁJA ELLEN 3SM 348
ÖTVENKETTEDIK FEJEZET — A BŰNTELENSÉG ÉS ÜDVÖSSÉG KÉRDÉSEI 3SM 353
ÖTVENHARMADIK FEJEZET — A BIZONYSÁGTÉTELEK TANULMÁNYOZÁSA 3SM 358
TIZEDIK RÉSZ — Fanatizmus
BEVEZETÉS 3SM 362
ÖTVENNEGYEDIK FEJEZET — A MACKIN HÁZASPÁR TÖRTÉNETE 3SM 363
TIZENEGYEDIK RÉSZ — Az utolsó napok eseményei
BEVEZETÉS 3SM 380
ÖTVENNÖTÖDIK FEJEZET — A VASÁRNAPTÖRVÉNY AZ 1880-AS ÉVEK VÉGÉN ÉS AZ 1890-ES ÉVEK ELEJÉN 3SM 383
ÖTVENHATODIK FEJEZET — A VÉGHEZ KÖZELEDVE 3SM 403
ÖTVENHETEDIK FEJEZET — A VÉGSŐ HARC 3SM 413
FÜGGELÉK
FÜGGELÉK A 3SM 433
FÜGGELÉK B 3SM 445
FÜGGELÉK C 3SM 451