A Szentlélek eljő reátok
Advent Kiadó, 1995.

Január - A Lélek eljövetele
A LÉLEK ÍGÉRETE YRP 9
A VIGASZTALÓ YRP 10
A LÉLEK TERMÉSZETE: TITOK YRP 11
A BIZONYSÁGTEVŐ LÉLEK YRP 12
KRISZTUS KÉPVISELŐJE YRP 13
A MENNYEI GALAMB YRP 14
LÁTHATATLAN, AKÁR A SZÉL YRP 15
OLAJ AZ EDÉNYEIDBEN YRP 16
A KI NEM FOGYÓ OLAJ YRP 17
A SZÍVÜNKBEN LÉVŐ KOVÁSZ YRP 18
AZ ÉLŐ VÍZBŐL MÁSOKNAK YRP 19
ÉLETADÓ ERŐ YRP 20
A KIRÁLYSÁG "ÚJ BORA" YRP 21
AZ ÉGŐ TŰZ YRP 22
TÜZES NYELVEK YRP 23
AKITŐL AZ ÚJ ÉLET SZÁRMAZIK YRP 24
A KEGYELEM ESŐJE YRP 25
A LÉLEK A MI SEGÍTSÉGÜNK YRP 26
A LÉLEK KÖZBENJÁR ÉRTÜNK YRP 27
A LÉLEK SEGÍT ABBAN, HOGY ISTEN GYERMEKEIVÉ LEGYÜNK YRP 28
A LÉLEK KÖZÖTTÜNK VAN YRP 29
A LÉLEK MEGLÁTOGAT MINKET YRP 30
A LÉLEK SZÓL HOZZÁNK YRP 31
A LÉLEK MEGVILÁGOSÍT YRP 32
A LELKET MEG LEHET SZOMORÍTANI YRP 33
A LÉLEK ELTÁVOZHAT YRP 34
A SZENTLÉLEK ELLENI BŰN YRP 35
NE SZÓLJ A LÉLEK ELLEN! YRP 36
MOST VAN ITT A BŰNBÁNAT IDEJE YRP 37
A LÉLEK TÜRELMESEN VÁR YRP 38
A LÉLEK MÉG MINDIG VÁR YRP 39
Február
ÚJJÁSZÜLETÉS YRP 40
ÜDVÖSSÉGRE KIVÁLASZTVA YRP 41
A LÉLEK TEMPLOMA YRP 42
ISTENI TERMÉSZET RÉSZESEI YRP 43
AGYAG A FAZEKAS KEZÉBEN YRP 44
A SZÁRAZ CSONTOK ÚJJÁÉLEDNEK YRP 45
A LÉLEK ERŐSSÉGE YRP 46
AZ ISTENI KÉPMÁS HELYREÁLLÍTÁSA YRP 47
A MEGVÁLTOZOTT SZÍV YRP 48
MEGSZENTELT AJKAK YRP 49
ELMÉNK MEGÚJULÁSA YRP 50
A MEGFESZÍTETT ÉN YRP 51
MEGVÁLTOZOTT GONDOLATOK YRP 52
MEGVÁLTOZOTT ÍZLÉS YRP 53
A LEGYŐZÖTT INDULAT YRP 54
A MEGTÖRT BÜSZKESÉG YRP 55
A KITAKARÍTOTT HÁZ YRP 56
KRISZTUSI JELLEM YRP 57
KRISZTUS ÉRTELME VAN BENNÜNK YRP 58
BENNE MARADNI YRP 59
ŐT SZEMLÉLVE YRP 60
BETELJESEDVE ŐBENNE YRP 61
BENNE MEGNYUGODVA YRP 62
ÁTVÁLTOZNI AZ Ő KÉPMÁSÁRA YRP 63
EGYÜTTMŰKÖDÉS A LÉLEKKEL YRP 64
MEGSZABADULNI A BŰN ÁTKÁTÓL YRP 65
MEGSZENTELT, DE NEM BŰNTELEN YRP 66
FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS YRP 67
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A GYŐZELEMIG YRP 68
Március
SZENT ILLAT YRP 69
AZ ELSŐ GYÜMÖLCS: A BŰNBÁNAT YRP 70
SZERETET YRP 71
ÖRÖM YRP 72
BÉKESSÉG YRP 73
BÉKETŰRÉS YRP 74
SZÍVESSÉG YRP 75
JÓSÁG YRP 76
HIT YRP 77
SZELÍDSÉG YRP 78
MÉRTÉKLETESSÉG YRP 79
ÖNURALOM YRP 80
KEDVESSÉG YRP 81
JÓTÉKONYSÁG YRP 82
MEGELÉGEDETTSÉG YRP 83
HÁLAADÁS YRP 84
HARMÓNIA YRP 85
ÖSSZHANG YRP 86
EGYSÉG YRP 87
TESTVÉRI SZERETET YRP 88
NAGYLELKŰSÉG YRP 89
BŐKEZŰSÉG YRP 90
TISZTASÁG YRP 91
KÜLSŐ KELLEM YRP 92
ENGEDELMESSÉG YRP 93
BIZODALOM YRP 94
ISTENFÉLELEM YRP 95
SZENTSÉG YRP 96
ALÁZATOSSÁG YRP 97
RÁHAGYATKOZÁS YRP 98
KRISZTUSHOZ HASONLÓVÁ VÁLNI YRP 99
Április
A LÉLEK MEGVILÁGOSÍT YRP 100
A LÉLEK SEGÍTSÉGÉVEL ÉRTHETJÜK CSAK MEG AZ IGAZSÁGOT YRP 101
AHOGYAN A LÉLEK VEZET YRP 102
LÁBAINKNAK SZÖVÉTNEKE YRP 103
A LELKI ÉLESLÁTÁS KIFEJLESZTÉSE YRP 104
KINCSKERESÉS YRP 105
AZ IGAZSÁG KUTATÁSA YRP 106
MEGISMERNI AZ ISMERETLENT YRP 107
ÁSSUNK MÉLYEBBRE A BÁNYÁBAN! YRP 108
ALÁZATOS SZÍVVEL YRP 109
LEGYÜNK TANÍTHATÓAK! YRP 110
ÜRES EDÉNYEKKEL YRP 111
IMÁDKOZÓ LELKÜLETTEL YRP 112
BÍZZUNK A LÉLEK MEGVILÁGOSÍTÓ EREJÉBEN! YRP 113
HIGGY A LÉLEK VEZETÉSÉBEN! YRP 114
ELMÉLKEDJÜNK ISTEN IGÉJE FELETT! YRP 115
ÖRÖM AZ IGÉBEN YRP 116
AZ IGE MEGSZENTEL YRP 117
A LÉLEK VÉGIGKALAUZOL AZ ÍROTT BIZONYSÁGTÉTELEKEN YRP 118
A LÉLEK NEM AD VILÁGOSSÁGOT AZ IGÉTŐL FÜGGETLENÜL YRP 119
NE TÁMASZKODJUNK SAJÁT KÉPZELŐERŐNKRE! YRP 120
NE VEZESSENEK ÉRZELMEID! YRP 121
NE BÍZZ EMBERI BENYOMÁSOKBAN! YRP 122
EGY TISZTA HANG A HANGOK KÖZÖTT YRP 123
LEGYÜNK KÉSZEK BIZONYSÁGOT TENNI A REMÉNYSÉGÜNKRŐL! YRP 124
A HAMIS TANÍTÁSOK LELEPLEZÉSÉNEK KÉPESSÉGE YRP 125
AZ IGAZSÁG ÉS A TÉVEDÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK KÉPESSÉGE YRP 126
VÁLASSZUK EL AZ IGAZAT A KITALÁLT MESÉTŐL! YRP 127
SZILÁRD ALAPOT VETVE YRP 128
A SZIKLÁRA ÉPÍTS! YRP 129
Május
MINDIG VELÜNK VAN YRP 130
A PRÓBÁK IDEJÉN YRP 131
ISTEN A MI PAJZSUNK ÉS ERŐSSÉGÜNK YRP 132
A KÉTSÉGBEESÉS PILLANATAIBAN YRP 133
ISTEN BŰNEINK ELLENÉRE IS SZERET YRP 134
A LEGSÖTÉTEBB ÓRA YRP 135
...AZ AGGÓDÓ SZÜLŐKET IS YRP 136
A LÉLEK OTT ÁLL A KISGYERMEKEIKET VEZETŐ ANYÁK MELLETT IS YRP 137
VÁLASZ AZ ISTENI SEGÍTSÉGET KÉRŐ IMÁINKRA YRP 138
A CSALÁD MEGSZENTELŐDÉSÉNEK IRÁNYÍTÁSA YRP 139
NAGYON KÖZEL A GYERMEKEKHEZ YRP 140
A LÉLEK SZÍVESEN EGYÜTTMŰKÖDIK A GYERMEKEKKEL YRP 141
...ISTEN CSALÁDJÁNAK FIATALABB TAGJAIT IS YRP 142
AZ IFJÚSÁG ERŐT KAP A GYŐZELEMHEZ YRP 143
A LÉLEK SEGÍT, HOGY MENNYEI JELLEMET FEJLESSZÜNK KI YRP 144
A DIÁKOK KÖZÖTT IS MUNKÁLKODIK YRP 145
A LÉLEK KÉSZEN ÁLL ARRA, HOGY SEGÍTSE A TANÁROKAT YRP 146
HÁZRÓL HÁZRA MEGY AZ EVANGÉLIUM MUNKÁSAIVAL YRP 147
A HÁZRÓL HÁZRA JÁRÓ HÍVŐ ÁLTAL A LÉLEK MARADANDÓ BENYOMÁSOKAT GYAKOROL YRP 148
A KIADÓI SZOLGÁLAT IGAZGATÁSA YRP 149
A KÖNYVEK ÁLTAL IS MUNKÁLKODIK YRP 150
A SZENTLÉLEK EGYÜTT UTAZIK A MISSZIONÁRIUSOKKAL YRP 151
ELOSZLATJA A SÖTÉTSÉGET YRP 152
AZ ÜZENET HÍRNÖKEINEK BÁTORÍTÁSA YRP 153
ALÁZATOS ESZKÖZÖK ÁLTAL DOLGOZIK YRP 154
ÁTADOTT ÉLETŰ FÉRFIAK ÉS NŐK YRP 155
ISTENI SEGÍTSÉG A SAMARITÁNUSI MUNKA VÉGZÉSÉHEZ YRP 156
ISTEN LELKE IRGALOM ÉS KÖNYÖRÜLET ÁLTAL MUNKÁLKODIK YRP 157
KOMOLYAN KELL HIRDETNÜNK AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉST YRP 158
KÖZELEG A LÉLEK KITÖLTETÉSÉNEK IDEJE YRP 159
A LÉLEK VÉGLEGES VISSZAVONÁSA YRP 160
Június
A LEGNAGYOBB MUNKA A FÖLDÖN YRP 161
A VILÁG VILÁGOSSÁGA YRP 162
A FÖLD SÓJA YRP 163
KRISZTUS KÖVETEI YRP 164
A KERESZT BIZONYSÁGTEVŐI YRP 165
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISTENI ERŐVEL YRP 166
ISTEN MUNKATÁRSAI YRP 167
ELENGEDHETETLEN AZ EMBER EGYÜTTMŰKÖDÉSE YRP 168
A LELKEK MEGMENTÉSÉNEK ESZKÖZEI YRP 169
ÉRDEMTELEN, DE HASZNOS YRP 170
ISTEN MINDEN EGYHÁZTAGOT MISSZIONÁRIUSNAK HÍV EL YRP 171
ISTEN BÁRKIT KIVÁLASZTHAT ÉS ALKALMASSÁ TEHET YRP 172
HITÜKRŐL MÉG A GYERMEKEK IS BIZONYSÁGOT TEHETNEK YRP 173
GLOBÁLIS MISSZIÓ: A LÉLEK MEGNYITJA AZ AJTÓKAT YRP 174
A VÁROSOK: MEZŐK, MELYEK FEHÉREK AZ ARATÁSRA YRP 175
A SZOMSZÉDSÁG NAGY MUNKATERÜLETE YRP 176
LÉLEKKEL BETÖLTVE YRP 177
HA MEGÉRINT A SZENT TŰZ YRP 178
A LÉLEK ADJA A MEGFELELŐ SZAVAKAT YRP 179
ISTEN SZAVÁT EMBERI HANG KÖZVETÍTI YRP 180
A SZERETET AZ IGAZSÁG LEGJOBB "REKLÁMJA" YRP 181
A TERHEK CSÖKKENTÉSÉNEK ESZKÖZE: KOMOLY MUNKA YRP 182
AZ EMBER MUNKÁJÁT A LÉLEK TESZI HATÉKONNYÁ YRP 183
HAGYATKOZZUNK TELJESEN ISTENRE! YRP 184
A FŐVEZÉR PARANCSAIT KÖVETVE YRP 185
AZ ŐRÖKNEK ÉBREN KELL MARADNIUK YRP 186
AZ EGÉSZ MENNYET ÉRDEKLI A LELKEK MEGMENTÉSE YRP 187
MENNYEI HÍRNÖKÖK VÁRNAK RÁNK YRP 188
NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐNK YRP 189
IMA A SZENTLÉLEK KITÖLTETÉSÉÉRT YRP 190
Július
A SOKFÉLESÉGBEN REJLŐ SZÉPSÉG YRP 191
ISTEN SZOLGATÁRSAI YRP 192
AZ ÜDVÖSSÉG KÖZVETÍTŐI YRP 193
ISTEN EREJÉVEL SZOLGÁLNI YRP 194
AZ ISTENTŐL KAPOTT HIT YRP 195
A MUNKÁLKODÓ HIT YRP 196
A PRÉDIKÁLÁS AJÁNDÉKA YRP 197
AZ ÉNEKLÉS AJÁNDÉKA YRP 198
A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA YRP 199
A NAGY ORVOS GYÓGYÍTÓ EREJE YRP 200
A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA NEM HELYETTESÍTI A KÓRHÁZAKAT YRP 201
NEM MINDEN GYÓGYÍTÁS JÖN A LÉLEKTŐL YRP 202
ISMÉT TÖRTÉNNEK IGAZI CSODÁK YRP 203
A NYELVEK AJÁNDÉKA: FOLYÉKONYAN MÁS NYELVEKEN YRP 204
AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE YRP 205
A NYELVEKNÉL ÉS CSODÁKNÁL FONTOSABB KRISZTUST PRÉDIKÁLNI YRP 206
A KIVÁLÓBB ÚT YRP 207
ISTEN FELHASZNÁLJA A SZERÉNYEBB KÉPESSÉGEKET IS YRP 208
EGYSZERŰ EGYÉNEKET IS FELHASZNÁL A SZOLGÁLATRA YRP 209
NINCS FELSŐBB- VAGY ALSÓBBRENDŰ AJÁNDÉK YRP 210
TÖBB AJÁNDÉK: TÖBB FELELŐSSÉG YRP 211
A FIATALOK ISTEN ÉLŐ CSATORNÁI YRP 212
A NŐK AZ EMBERISÉG JAVÁT SZOLGÁLJÁK YRP 213
AZ ANYÁKAT A GYERMEKNEVELÉSBEN ÁLDJA MEG AZ ISTEN YRP 214
A DIÁKOK BIZONYSÁGTEVÉSRE HIVATTAK EL YRP 215
AKIK HÁZRÓL HÁZRA JÁRVA TESZNEK BIZONYSÁGOT YRP 216
LELKÉSZEK ÉS TANÍTÓK TÖREKEDJENEK AZ EGYSÉGRE YRP 217
MINDEN FÉRFI, NŐ ÉS GYERMEK FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK YRP 218
KÉRJETEK AJÁNDÉKOKAT YRP 219
A MEGÍGÉRT VEZETÉS AJÁNDÉKOD FELFEDEZÉSÉRE YRP 220
A LELKI AJÁNDÉKOK IRÁNTI VÁGY YRP 221
Augusztus
AMIT ISTEN IHLETETT YRP 222
SOK RENDBEN ÉS SOKFÉLEKÉPPEN YRP 223
MINDEGYIKÜKET MÁS-MÁS RAGADTA MEG YRP 224
ISTEN ÜZENETE EMBERI NYELVEN YRP 225
ISTEN MEGJELENÉSEI: ISTEN JELENLÉTE AZ EMBEREKNÉL YRP 226
A SUGALMAZÁS KÜLÖNBÖZŐ MÓDJAI: A LÁTNOK YRP 227
A TÖRTÉNETÍRÓ, AKI HASZNÁLJA A VILÁGI FORRÁSOKAT YRP 228
A SZEMTANÚ: BIZONYSÁGTEVÉSRE INDÍTVA YRP 229
A TANÁCSOLÓ: IHLETETT TANÁCSADÁS YRP 230
A VEZETŐ: AZ ELKÖTELEZETTSÉG IGÉNYE YRP 231
AZ ÍRÓ: ISTEN RENDELÉSÉRE YRP 232
AZ AJÁNDÉK ÉRTELME: AZ IGAZSÁG ÉRTELMEZÉSE YRP 233
A BIBLIA IGAZSÁGAI ELŐÁLLNAK YRP 234
AZ ALAPRA ÉPÍTENI YRP 235
TALÁLKOZÁS A FANATIZMUSSAL YRP 236
A FANATIZMUS MEGELŐZÉSE YRP 237
A DOGMATIKAI TÉVEDÉSEK ELKERÜLÉSE YRP 238
FIGYELMEZTETÉS AZ ELJÖVENDŐ CSALÁSOKRA YRP 239
ISTEN TERVE AZ EGYHÁZZAL: A NEVELÉS FELADATA YRP 240
A GYÓGYÍTÓ SZOLGÁLAT YRP 241
A KIADÓI MUNKA YRP 242
SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT YRP 243
AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS SZOLGÁLATA YRP 244
A MISSZIÓMUNKÁK TÁMOGATÁSA YRP 245
TANÁCSOK VEZETŐKNEK YRP 246
MENNYEI TANÁCSOK SZÜLŐK SZÁMÁRA YRP 247
A VÉTKEZŐK GYÁMOLÍTÁSA YRP 248
ÚTMUTATÁSOK FIATALOK SZÁMÁRA YRP 249
VÉGSŐ ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK CÍMEZVE YRP 250
A VÉG ELŐTT YRP 251
A MEGFELELŐ MAGATARTÁS YRP 252
Szeptember
ÉNÓKH YRP 253
NOÉ YRP 254
ÁBRAHÁM YRP 255
JÓZSEF YRP 256
MÓZES YRP 257
JÓZSUÉ YRP 258
DEBORA ÉS BÁRÁK YRP 259
GEDEON YRP 260
SÁMUEL YRP 261
DÁVID YRP 262
SALAMON YRP 263
ILLÉS YRP 264
ELIZEUS YRP 265
ÉSAIÁS YRP 266
JEREMIÁS YRP 267
JÓSIÁS ÉS HULDA YRP 268
DÁNIEL YRP 269
ESZTER YRP 270
EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS YRP 271
ZOROBÁBEL ÉS ZAKARIÁS YRP 272
KERESZTELŐ JÁNOS YRP 273
JÉZUS URUNK YRP 274
A TANÍTVÁNYOK YRP 275
ISTVÁN YRP 276
FÜLÖP, A DIAKÓNUS YRP 277
DORKÁS YRP 278
PÁL YRP 279
TIMÓTHEUS YRP 280
PRISCILLA ÉS AKVILA: ÖNFENNTARTÓ EVANGÉLIUMI MUNKÁSOK YRP 281
JÁNOS, A KINYILATKOZTATÓ YRP 282
Október
A LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLET YRP 283
A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK YRP 284
TELJES REFORMÁCIÓ YRP 285
SZÍV- ÉS ÖNVIZSGÁLAT YRP 286
EGY AKARATTAL YRP 287
AZ ÖSSZHANG KERESÉSE YRP 288
LELKI SZÜKSÉGLETEINK FELISMERÉSE YRP 289
TEGYÜK FÉLRE AZ ÖNZŐ ÉNT! YRP 290
NYISSUK MEG SZÍVÜNKET! YRP 291
EDÉNYEINK MEGÜRESÍTÉSE YRP 292
SZÉLESRE TÁRT ABLAKOK YRP 293
AZ IGAZSÁG NAPSUGARA MEGTISZTÍTJA A LELKET YRP 294
A MENNYET PÁSZTÁZÓ SZEMEK YRP 295
A SKARLÁTPIROS FEHÉR LESZ YRP 296
A LEVÁLTOTT RUHA YRP 297
AKARATUNK ÁTADÁSA YRP 298
AZ ÉN LEGYŐZÉSE YRP 299
ENGEDELMES LÉLEK YRP 300
ELTÁVOLÍTANI MINDEN AKADÁLYT YRP 301
ENGEDJÜNK A SZENTLÉLEK BEFOLYÁSÁNAK YRP 302
NAGY DOLGOKAT VÁRHATUNK YRP 303
KÉRJÜK AZ Ő ÁLDÁSÁT! YRP 304
BÍZZUNK ÍGÉRETÉBEN YRP 305
ÁLLANDÓ KAPCSOLAT YRP 306
IGAZI MEGBECSÜLÉS YRP 307
MÉG TÖBB IMA YRP 308
MÉG TÖBB ODASZÁNÁS YRP 309
TÖBB ODASZENTELT EMBER YRP 310
TÖBB KÖNYÖRÜLETET! YRP 311
MÉG KOMOLYABB IMA YRP 312
IMA ISTEN NÉPÉÉRT YRP 313
November
ÉBREDÉS PÜNKÖSDKOR YRP 314
A MISSZIÓLELKÜLET KIAPADHATATLAN FORRÁSA YRP 315
EGY ÚJ PÜNKÖSD YRP 316
A LELKI KEGYELEM KÜLÖNLEGES ADOMÁNYA YRP 317
A LÉLEK TELJES KIÁRASZTÁSA YRP 318
NINCS MEGHATÁROZOTT IDŐ YRP 319
IZGATOTTSÁG NÉLKÜL YRP 320
VÁRATLAN UTAKON YRP 321
OLYANOKHOZ, AKIKET NEM VÁRNÁNK YRP 322
AHOGY ISTENNEK TETSZIK YRP 323
EMBERI MESTERKEDÉSEK YRP 324
GYAKRAN VISSZAUTASÍTVA YRP 325
ÓVAKODJ ATTÓL, HOGY ELLENÁLLJ NEKI! YRP 326
NEM ÉRZELEM VAGY ELRAGADTATÁS YRP 327
SEM IZGATOTTSÁG, SEM FELTŰNÉSKELTÉS YRP 328
NE KERESSÜK AZ EREDETISÉGET! YRP 329
NINCS HELYE A RENDETLENSÉGNEK VAGY A FANATIZMUSNAK YRP 330
ISTEN MUNKÁJÁT A NYUGODTSÁG JELLEMZI YRP 331
LELKI FORRADALOM YRP 332
A LÉLEK BÉKÉT ÉS ÖRÖMÖT HOZ YRP 333
ÖRÖMTELI DICSÉRETRE HÍV YRP 334
AZ IGAZI SZERETET BIZONYSÁGAI YRP 335
BŐKEZŰSÉG ÉS JÓAKARAT YRP 336
AZ ELŐÍTÉLET ÉS A FAJGYŰLÖLET FALAI LEOMLANAK YRP 337
ÖNZÉS ÉS TISZTESSÉGTELENSÉG MESSZE ŰZVE YRP 338
A BIZONYSÁGTEVÉS FÉLELME ELSZÁLL YRP 339
SÁTÁN HARAGJA ÉBREN YRP 340
IGAZ ÉS HAMIS ÉBREDÉSI MOZGALMAK YRP 341
ERŐ A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN YRP 342
MOST VAN A FELKÉSZÜLÉS IDEJE YRP 343
December
LELKI HARC YRP 344
KATONÁK KRISZTUSÉRT YRP 345
VEZÉRÜNK SZOLGÁLATÁBAN YRP 346
A MEGPRÓBÁLTATÁS ÉS AZ ELLENÁLLÁS HASZNOT HOZ YRP 347
AZ ELLENSÉG NEM ADJA MEG MAGÁT KÖNNYEN YRP 348
AZ ELLENSÉG CSELFOGÁSAINAK LELEPLEZÉSE YRP 349
NEM SAJÁT AKARATOM SZERINT YRP 350
AZ IMA MEGERŐSÍT YRP 351
MINDIG VAN EGY NYITOTT AJTÓ YRP 352
NAPONKÉNTI GYŐZELEMRE TÖREKEDJ! YRP 353
MINDEN GYŐZELEM MEGKÖNNYÍTI A KÖVETKEZŐT YRP 354
TERMÉSZETFELETTI ERŐ ÍGÉRETE YRP 355
KÖZELEBB JÉZUSHOZ YRP 356
A GYŐZELEM ÖRÖMET SZEREZ A MENNYBEN YRP 357
NINCS TÖBBÉ LEGYŐZHETETLEN YRP 358
TŰZBŐL KIKAPOTT ÜSZÖG YRP 359
GYŐZELEM A CSATATÉREN YRP 360
ENNI AZ ÉLET FÁJÁRÓL YRP 361
A GYŐZŐK KORONÁJÁT VISELJÜK YRP 362
FEHÉRBE ÖLTÖZVE JÁRUNK VELE YRP 363
NEVÜNK AZ ÉLET KÖNYVÉBEN YRP 364
MEGTART A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN YRP 365
OSZLOP ISTEN TEMPLOMÁBAN YRP 366
HELYET KAPUNK AZ Ő TRÓNJÁN YRP 367
DIADAL KRISZTUS ÁLTAL YRP 368
A BÁRÁNY VÉRE ÁLTAL YRP 369
KÖVESSÜK A PÉLDAKÉPET! YRP 370
A GYŐZELEM BIZTOS YRP 371
A DIADALMAS EGYHÁZ YRP 372
A KIRÁLY ÖRÖKÖSEI YRP 373
A VÉGSŐ DIADAL YRP 374