Pátriárkák és próféták
BIK Kiadó, 2010.

Miért engedte meg Isten a bűnt? PP 33
A teremtés PP 44
A megkísértés és az elbukás PP 52
A megváltás terve PP 63
Kain és Ábel próbatétele PP 71
Séth és Énókh PP 80
Az özönvíz PP 90
Az özönvíz után PP 105
A teremtés hete PP 111
A Bábel tornya PP 117
Ábrahám elhívása PP 125
Ábrahám Kánaánban PP 132
A hitpróba PP 145
Sodoma pusztulása PP 156
Izsák házassága PP 171
Jákób és Ézsau PP 177
Jákób menekülése és száműzetése PP 183
A küzdelmek éjszakája PP 195
Visszatérés Kánaánba PP 204
József Egyiptomban PP 213
József és bátyjai PP 224
Mózes PP 241
Az egyiptomi csapások PP 257
A páska ünnepe PP 273
A kivonulás PP 281
A Vörös-tengertől a Sínai-hegyig PP 291
A törvényadás PP 303
Bálványimádás a Sínai-hegynél PP 315
Sátán ellenségeskedése a törvénnyel PP 331
A szentély szolgálata PP 343
Nádáb és Abihu bűne PP 359
A törvény és a szövetségek PP 363
A Sínai-hegytől Kádesig PP 374
A tizenkét kém PP 387
Kóré lázadása PP 395
A pusztában PP 406
A sziklából víz fakad PP 411
Vándorlás Edom körül PP 422
Básán bevétele PP 433
Bálám PP 438
Hitehagyás a Jordánnál PP 453
A törvény megismétlése PP 462
Mózes halála PP 469
Átkelés a Jordánon PP 481
Jerikó bevétele PP 487
Áldás és átok PP 499
Szövetségkötés a gibeonitákkal PP 505
Kánaán felosztása PP 510
Józsué utolsó szavai PP 521
A tized és az adakozások PP 525
Isten gondoskodása a szegényekről PP 530
Az évenkénti ünnepek PP 537
Az első bírák PP 543
Sámson PP 560
A gyermek Sámuel PP 569
Éli és fiai PP 575
A filiszteusok elveszik a frigyládát PP 581
A prófétaiskolák PP 592
Izrael első királya PP 603
Saul vakmerősége PP 616
Saul elvettetik PP 627
Dávid felkenetése PP 637
Dávid és Góliát PP 643
A menekülő Dávid PP 649
Dávid nagylelkűsége PP 660
Saul halála PP 675
Varázslás régen és ma PP 683
Dávid Siklágban PP 690
Dávid trónra lépése PP 697
Dávid uralkodása PP 703
Dávid bűne és bűnbánata PP 717
Absolon lázadása PP 727
Dávid utolsó évei PP 746