Pátriárkák és próféták
Advent Kiadó, 1890.

Miért engedte meg Isten a bűnt? PP 33
A teremtés PP 44
Kísértés és bukás PP 52
A megváltás terve PP 63
Kain és Ábel PP 71
Séth és Énókh PP 80
Az özönvíz PP 90
Az özönvíz után PP 105
Hétnapos hét PP 111
Bábel tornya PP 117
Ábrahám elhívása PP 125
Ábrahám Kánaánban PP 132
A hit próbája PP 145
Sodoma pusztulása PP 156
Izsák házassága PP 171
Jákób és Ézsaú PP 177
Jákób menekülése és számkivetése PP 183
A küzdelem éjszakája PP 195
Visszatérés PP 204
József Egyiptomban PP 213
József és testvérei PP 224
Mózes PP 241
Egyiptomi csapások PP 257
A Páskha ünnepe PP 273
Kivonulás PP 281
A Vörös-tengertől a Sinai-hegyig PP 291
Az Izraelnek adott törvény PP 303
Bálványimádás a Sinai-hegynél PP 315
Sátán ellenségeskedése a törvénnyel PP 331
A szentély és szolgálata PP 343
Nádáb és Abihu bűne PP 359
A törvény és a szövetségek PP 363
A Sinaitól Kádesig PP 374
A tizenkét kém PP 387
Kóré lázadása PP 395
A pusztában PP 406
A megütött kőszikla PP 411
Vándorlás Edom körül PP 422
Básán bevétele PP 433
Bálám PP 438
Hitehagyás a Jordánnál PP 453
A törvény megismétlése PP 462
Mózes halála PP 469
Átkelés a Jordánon PP 481
Jerikó bevétele PP 487
Áldás és átok PP 499
Szövetség a gibeonitákkal PP 505
Kánaán felosztása PP 510
Józsué utolsó szavai PP 521
A tized és az áldozatok PP 525
Isten gondja a szegényekre PP 530
Az évenkénti ünnepek PP 537
Az első bírák PP 543
Sámson PP 560
A gyermek Sámuel PP 569
Éli és fiai PP 575
A filiszteusok elveszik a frigyládát PP 581
A prófétaiskolák PP 592
Izrael első királya PP 603
Saul vakmerősége PP 616
Saul elvettetik PP 627
Dávid felkenetése PP 637
Dávid és Góliát PP 643
A menekülő Dávid PP 649
Dávid nagylelkűsége PP 660
Saul halála PP 675
Ókori és újabbkori varázslat PP 683
Dávid Siklákban PP 690
Dávidot meghívják a trónra PP 697
Dávid működése PP 703
Dávid bűne és bűnbánata PP 717
Absolon lázadása PP 727
Dávid utolsó évei PP 746