Próféták és királyok
Advent Kiadó, 1981.

Az Úr szőlőskertje PK 15
Erőtől gyengeségig
Salamon PK 25
A templom és felszentelése PK 35
Siker és elbizakodottság PK 51
A bűn következményei PK 61
Salamon megtérése PK 75
Az ország kettészakadása PK 87
Jeroboám PK 99
A nemzeti hitehagyás PK 109
A tisbei Illés PK 119
Szigorú dorgálás PK 129
A Kármel PK 143
Jezréeltől a Hórebig PK 155
Mit csinálsz itt, Illés? PK 167
Illés lelkével és erejével PK 177
Josafát PK 190
Akháb házának bukása PK 204
Elizeus elhívása PK 217
A vizek meggyógyítása PK 229
A békesség prófétája PK 235
Naámán PK 244
Elizeus szolgálatának záró szakasza PK 254
Ninive, a nagy város PK 265
Az asszír fogság PK 279
Elpusztul népem... PK 293
Ésaiás elhívása PK 303
Ímhol Istenetek PK 311
Akház PK 322
Ezékiás PK 331
Babilónia követei PK 340
Szabadulás Asszíriától PK 349
A pogányok reménysége PK 367
National Retribution
Manassé és Jósiás PK 381
A törvénykönyv PK 392
Jeremiás PK 407
A közelgő végzet PK 422
Júda utolsó királya PK 440
A babiloni fogság PK 452
A sötétségen átsugárzó fény PK 464
In the Lands of the Heathen
Babilon királyi udvarában PK 479
Nabukodonozor álma PK 491
A tüzes kemence PK 503
Az igazi nagyság PK 514
A láthatatlan vigyázó PK 522
Az oroszlánok vermében PK 539
A fogság után
A foglyok hazatérése PK 551
Prófétai eligazítás a válságban PK 567
Jósua és az angyal PK 582
Nem erővel és nem hatalommal... PK 593
Eszter királyné kora PK 597
Ezsdrás, a pap és írástudó PK 607
Lelki megújulás PK 618
Az alkalmak embere PK 628
A fal építői PK 635
A kizsákmányolás megfeddése PK 646
A pogányok cselvetései PK 653
Isten törvényének tanítása PK 661
Reformáció PK 669
Light at Eventide
A Szabadító eljövetele PK 681
Izrael háza PK 703
Látomások az eljövendő dicsőségről PK 722