A nagy orvos lábnyomán
Advent Kiadó, 2001.

Előszó MH 7
Az igazi orvos-misszionárius
Példaképünk MH 17
A szolgálat napjai MH 29
A természetben - Istennel MH 51
A hit érintése MH 59
A lélek gyógyítása MH 73
Szolgálatra váltott meg MH 95
Az orvos feladatai
Isten és az ember közös munkája MH 111
Az orvos mint nevelő MH 125
Az orvos-misszionáriusokés munkájuk
Tanítás és gyógyítás MH 139
Segíts a megkísértetteknek! MH 161
Munkálkodás az iszákosokért MH 171
A munkanélküliek és hajléktalanok megsegítése MH 183
Az elhagyatott szegények MH 201
Szolgálat a gazdagokért MH 209
A betegek gondozása
A betegszobában MH 219
Ima a betegekért MH 225
Gyógymódok alkalmazása MH 234
A test és a lélek kölcsönhatása MH 241
Kapcsolatban a természettel MH 261
Egészségügyi alapelvek
Általános egészségügyi követelmények MH 271
Egészségügyi követelmények Izraelben MH 277
Az öltözködés MH 287
Étrend és egészség MH 295
A hús mint táplálék MH 311
Szélsőségek a táplálkozásban MH 318
Izgató- és kábítószerek MH 325
Alkoholkereskedelem és szesztilalom MH 337
Az otthon
Szolgálat a családban MH 349
A család alapítói MH 356
Az otthon kiválasztása és berendezése MH 363
Az anya MH 371
A gyermek MH 379
Az otthon befolyása MH 388
Az igazi nevelés misszionáriussá képez MH 395
A lényeges ismeret
Az igazi istenismeret MH 409
A spekulatív ismeret veszélye MH 427
A helyes és a helytelen nevelés MH 439
Az igazi ismeret keresésének fontossága MH 451
Isten Igéjéből merített ismeret MH 458
Isten szolgájának szükséglete
Segítség a hétköznapokban MH 469
Kapcsolataink MH 483
Fejlődés és szolgálat MH 497
A menny előíze MH 503