× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Maranatha
BIK Kiadó, 2005.

JANUÁR - Jön a király!
Január 1. Jézus első eljövetele Mar 9
Január 2. A betlehemi tanulság Mar 10
Január 3. Amikor Jézus megszületett Mar 11
Január 4. A második advent reménysége Mar 12
Január 5. A Szentírás alapeszméje Mar 13
Január 6. A reformátorok hite Mar 14
Január 7. A történelem megértésének kulcsa Mar 15
Január 8. Csalódások Mar 16
Január 9. Az isteni üzenet hirdetői Mar 17
Január 10. Az igazság diadalt arat Mar 18
Január 11. Siettessük Urunk visszatérését! Mar 19
Január 12. A harmadik angyal utolsó intései Mar 20
Január 13. Uralkodik örökkön-örökké Mar 21
Január 14. Az illési prófécia Mar 22
Január 15. Jézus legyen a középpontban! Mar 23
Január 16. A szántóföld: egész világunk Mar 24
Január 17. Isten ítéletei Mar 25
Január 18. Egy jobb és nemesebb út Mar 26
Január 19. Amikor felhangzik a hangos kiáltás Mar 27
Január 20. Isten megõrzi a hűségeseket Mar 28
Január 21. Munkálkodjunk felebarátainkért! Mar 29
Január 22. Tanulmányozzuk a próféciákat! Mar 30
Január 23. Vallási türelmetlenség és üldözés Mar 31
Január 24. Az egyház nem bukik el Mar 32
Január 25. Valódi és hamis ébredés Mar 33
Január 26. Önhitt, gondtalan késlekedés Mar 34
Január 27. El kell nyernünk a mennyet Mar 35
Január 28. Boldogok, akik vigyáznak Mar 36
Január 29. Keressétek az Urat! Mar 37
Január 30. Imádkozzunk egymásért! Mar 38
Január 31. Őrködjünk és imádkozzunk! Mar 39
FEBRUÁR - Készen vagyunk-e Jézus eljövetelére?
Február 1. Az isteni dicsőség megnyilatkozása Mar 40
Február 2. A szükséges felkészülés Mar 41
Február 3. A megmérettetés ideje Mar 42
Február 4. Kiálljuk-e a próbát? Mar 43
Február 5. A tévedhetetlen vezető Mar 44
Február 6. Válaszadásra készen Mar 45
Február 7. Az igazság, amely megelégít Mar 46
Február 8. Erkölcsi függetlenség Mar 47
Február 9. Vannak-e bálványaink? Mar 48
Február 10. Vizsgáljátok meg szíveteket! Mar 49
Február 11. Önvizsgáló kérdések Mar 50
Február 12. Legyetek készen! Mar 51
Február 13. Ne kételkedjünk! Mar 52
Február 14. Keressétek először Isten országát! Mar 53
Február 15. Bölcsek vagyunk, vagy oktalanok? Mar 54
Február 16. Mindvégig állhatatosan Mar 55
Február 17. Az utolsó őrváltás Mar 56
Február 18. Egyetlen biztonságunk Mar 57
Február 19. Munkálkodó hit Mar 58
Február 20. Sátán eszközei Mar 59
Február 21. Kísértések álruhában Mar 60
Február 22. Miért késik Krisztus eljövetele? Mar 61
Február 23. Az elérendő cél Mar 62
Február 24. Ne dolgozzunk az ördögnek! Mar 63
Február 25. Sátán utolsó hadjárata Mar 64
Február 26. A mennyei kapukon át Mar 65
Február 27. A biztos prófétai szó Mar 66
Február 28. Biztos menedék Mar 67
MÁRCIUS - Alkalmasság a mennyek országára
Március 1. Közel van az Úr napja Mar 68
Március 2. Bűnbetegek orvossága Mar 69
Március 3. Új élet Mar 70
Március 4. Ami az életben a legfontosabb Mar 71
Március 5. A menny hibátlan igazgyöngye Mar 72
Március 6. Krisztus az egyetlen Megváltó Mar 73
Március 7. Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról! Mar 74
Március 8. A menny polgárai Mar 75
Március 9. Isten teljesebb megismerése Mar 76
Március 10. A legmagasabb rendű elmélkedés Mar 77
Március 11. Fehér ruhára van szükségünk Mar 78
Március 12. Az engedelmesség öröme Mar 79
Március 13. Isten műhelyében formálódva Mar 80
Március 14. Egészség és tiszta gondolkodás Mar 81
Március 15. Az élet vetése és aratása Mar 82
Március 16. A menny által elismert jellem Mar 83
Március 17. Péter létráján Mar 84
Március 18. A lélek lélegzetvétele Mar 85
Március 19. A fejlődés titka Mar 86
Március 20. Állhatatos hit Mar 87
Március 21. A szív és az élet tisztasága Mar 88
Március 22. Mit jelent a bibliai megszentelődés? Mar 89
Március 23. Legyünk éberek! Mar 90
Március 24. Védelem minden kísértés ellen Mar 91
Március 25. Miért „késik” az Úr? Mar 92
Március 26. A vizsgálati ítélet Mar 93
Március 27. A megbízható igazság Mar 94
Március 28. A Szentírás a mi védelmünk Mar 95
Március 29. Isten a biztonságunk záloga Mar 96
Március 30. Mély és élő tapasztalat Mar 97
Március 31. Legyetek készen! Mar 98
ÁPRILIS - Jövetelének üzenete
Április 1. A legnagyobb munka Mar 99
Április 2. A kereszt üzenete Mar 100
Április 3. Szeretettől indíttatva Mar 101
Április 4. Ahol a bizonyságtevést kezdeni kell Mar 102
Április 5. A nyomorúságban veszteglő világ Mar 103
Április 6. Tanítás házról házra Mar 104
Április 7. Egyéni, személyes tanúskodás Mar 105
Április 8. Fújjatok riadót! Mar 106
Április 9. Isten különleges, mának szóló üzenete Mar 107
Április 10. A döntés ideje Mar 108
Április 11. Mások megmentéséért élni Mar 109
Április 12. Az életre vezető ösvény Mar 110
Április 13. Közösség Krisztussal Mar 111
Április 14. Az Üdvözítő képviselői Mar 112
Április 15. Jellem, amit a világ elismer Mar 113
Április 16. A világnak szóló bizonyságtétel Mar 114
Április 17. Isten kipótolja a hiányosságokat Mar 115
Április 18. A hatalommal kísért igehirdetés Mar 116
Április 19. „Íme az Isten Báránya” Mar 117
Április 20. Isten reformra szólít fel Mar 118
Április 21. Õrizzük meg az isteni világosságot! Mar 119
Április 22. Az énről való megfeledkezés értéke Mar 120
Április 23. A fiatalok Isten eszközei Mar 121
Április 24. Dolgozzunk minden korosztályért! Mar 122
Április 25. Menjetek el ti is a szőlőbe! Mar 123
Április 26. Minden kincsünket adjuk Istennek! Mar 124
Április 27. Elmélkedés és cselekvés Mar 125
Április 28. Hamis és valódi lelkesedés Mar 126
Április 29. Szilárd alapzat Mar 127
Április 30. A menny vár rád Mar 128
MÁJUS - Krisztus visszatérésének jelei
Május 1. Isten vezetni akarja népét Mar 129
Május 2. Sátán növekvő támadásai Mar 130
Május 3. A ránk váró nagy küzdelem Mar 131
Május 4. Az Írások félremagyarázása Mar 132
Május 5. Hamis elgondolások Istenről Mar 133
Május 6. A hamis tudomány veszélyei Mar 134
Május 7. Sátán mesteri csalásai Mar 135
Május 8. Idők és alkalmak Mar 136
Május 9. „Amint Noé napjaiban volt…” Mar 137
Május 10. Kövessük Krisztust! Mar 138
Május 11. A fiatalokra leselkedõ veszélyek Mar 139
Május 12. A pogány hatalom pompája Mar 140
Május 13. Zűrzavar a városokban Mar 141
Május 14. Az előítélet növekedése Mar 142
Május 15. A szemek kívánsága Mar 143
Május 16. A békességet kiáltók Mar 144
Május 17. Látvány, hanghatások és bűnözés Mar 145
Május 18. Spiritizmus és forradalom Mar 146
Május 19. Az isteni mérce Mar 147
Május 20. Ördögi gyógyítások Mar 148
Május 21. Meglátjuk-e a valós veszélyt? Mar 149
Május 22. Égi jelek Mar 150
Május 23. Az ég csillagai lehullanak Mar 151
Május 24. Az ottomán birodalom a próféciában Mar 152
Május 25. Az erkölcstelenség terjedése Mar 153
Május 26. Melyek az Úr valódi ajándékai? Mar 154
Május 27. Mindent meg kell vizsgálnunk Mar 155
Május 28. Hamisítványok Mar 156
Május 29. Egység vagy széthúzás? Mar 157
Május 30. A hamis látomások következményei Mar 158
Május 31. Tegyünk olajat a lámpásainkba! Mar 159
JÚNIUS
Június 1. Eljövendő események Mar 160
Június 2. A szükséges előkészület Mar 161
Június 3. A hűség próbája Mar 162
Június 4. „Vigyázzatok és imádkozzatok!” Mar 163
Június 5. A fenevad képmása Mar 164
Június 6. A hitehagyás Mar 165
Június 7. A spiritizmus szerepe a csalásban Mar 166
Június 8. „A halottak semmit sem tudnak…” Mar 167
Június 9. Valódi és hamis megújulás Mar 168
Június 10. „Akik diadalmaskodnak a fenevadon” Mar 169
Június 11. A szombat teljesebb hirdetése Mar 170
Június 12. A második angyal üzenete Mar 171
Június 13. Szombat vagy vasárnap? Mar 172
Június 11. A három angyal üzenete Mar 173
Június 15. Háborúk az utolsó napokban Mar 174
Június 16. A nyomorúságos idő Mar 175
Június 17. Isten népének hűsége Mar 176
Június 18. Bölcsességre van szükségünk Mar 177
Június 19. Vasárnapi missziómunka Mar 178
Június 20. Isten törvényét érvénytelenítik Mar 179
Június 21. Jel a nagyvárosok elhagyására Mar 180
Június 22. Élelem és földek az utolsó napokban Mar 181
Június 23. Különböző érdekcsoportok követelései Mar 182
Június 24. Az eladás és a vásárlás tilalma Mar 183
Június 25. A városok figyelmeztetése Mar 184
Június 26. A szenvedés enyhítése Mar 185
Június 27. Istentől kérjünk erőt és segítséget! Mar 186
Június 28. Akik a Teremtővel szállnak szembe Mar 187
Június 29. A kereszténység két nagy csoportja Mar 188
Június 30. Világosság a zűrzavarban Mar 189
JÚLIUS - Az egyház nagy megpróbáltatása és tanúskodása
Július 1. Hármas szövetség a lelkiismereti jogok ellen Mar 190
Július 2. Az Úr lesz népének védelmezője Mar 191
Július 3. Az igazság elferdítése Mar 192
Július 4. Az Egyesült Államok a jövendölésben Mar 193
Július 5. Krisztus a mi menedékünk Mar 194
Július 6. Krisztusért szenvedve Mar 195
Július 7. Hitehagyottak és hűségesek Mar 196
Július 8. Krisztus kezén kívül mindenki másét el kell engednünk Mar 197
Július 9. Mint Márdokeus napjaiban… Mar 198
Július 10. Vértanúk az utolsó napokban Mar 199
Július 11. A rostálás ideje Mar 200
Július 12. Mennyei segítség a komolyan küzdőknek Mar 201
Július 13. Egység a hangos kiáltás idején Mar 202
Július 14. Isten mindvégig velünk lesz Mar 203
Július 15. Az egyház megtisztítása Mar 204
Július 16. Sátán megszemélyesíti Krisztust I. Mar 205
Július 17. Sátán megszemélyesíti Krisztust II. Mar 206
Július 18. „…én is megtartalak téged” Mar 207
Július 19. Pajzsunk Sátán hatalma ellen Mar 208
Július 20. Az élő Igére kell alapoznunk Mar 209
Július 21. Hamis csodáknak lehetünk tanúi Mar 210
Július 22. Isten pecsétje és a fenevad bélyege Mar 211
Július 23. Az elpecsételés és a késői eső Mar 212
Július 24. A maradék és az elpecsételés Mar 213
Július 25. Kit követ a világ? Mar 214
Július 26. Az Isten iránti hűség nagy próbája Mar 215
Július 27. Hitehagyás és pusztulás Mar 216
Július 28. Tudnunk kell, mi az igazság Mar 217
Július 29. Az angyal Jelenések könyve 18. fejezetében Mar 218
Július 30. A korai és a késői eső Mar 219
Július 31. Ideje felébredni! Mar 220
AUGUSZTUS - Megszentelődés, elpecsételés, és a szentély
Augusztus 1. A megpróbáltatás óráiban Mar 221
Augusztus 2. Krisztus által boldogok lehetünk Mar 222
Augusztus 3. Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem Mar 223
Augusztus 4. Krisztus a mi segítőnk és szabadítónk Mar 224
Augusztus 5. Együttműködve Istennel Mar 225
Augusztus 6. A keresztény tökéletesség Mar 226
Augusztus 7. „Akik az Ő nevében hisznek” Mar 227
Augusztus 8. Becsületesség az indítékokban és a cselekvés során Mar 228
Augusztus 9. A rossz szokások legyőzése Mar 229
Augusztus 10. Az egész ember megszentelődése Mar 230
Augusztus 11. Isten törvényével összhangban Mar 231
Augusztus 12. Látszólagos és valódi megszentelődés Mar 232
Augusztus 13. Vizsgáljuk meg, milyen forrásból származnak érzéseink és érzelmeink! Mar 233
Augusztus 14. Maradjunk szoros kapcsolatban Krisztussal! Mar 234
Augusztus 15. Sohasem kérkedhetünk Mar 235
Augusztus 16. Megváltás napról napra Mar 236
Augusztus 17. A valódi megtérés Mar 237
Augusztus 18. Isten népének megszentelődése Mar 238
Augusztus 19. Hangozzék fel a figyelmeztetés! Mar 239
Augusztus 20. Itt a felkészülés ideje Mar 240
Augusztus 21. Kik nyerik el a pecsétet? Mar 241
Augusztus 22. Az elpecsételés ideje Mar 242
Augusztus 23. Isten pecsétje Mar 243
Augusztus 24. Jel, amely megkülönbözteti Isten népét Mar 244
Augusztus 25. A szombat jelentõsége és dicsősége Mar 245
Augusztus 26. Isten védjegye Mar 246
Augusztus 27. Tanulmányozzuk a szentély bibliai tanítását! Mar 247
Augusztus 28. A szentély megtisztítása Mar 248
Augusztus 29. A mennyei szentélyben folyó munka Mar 249
Augusztus 30. Az élők megítélése Mar 250
Augusztus 31. A vizsgálati ítélet Mar 251
SZEPTEMBER - A próbaidő lezárulásával összefüggő események
Szeptember 1. Mindenkinek számot kell adnia hitéről Mar 252
Szeptember 2. A hívők tanúságtétele Mar 253
Szeptember 3. „Készülj Istened elé!” Mar 254
Szeptember 4. Az isteni segítség ígérete Mar 255
Szeptember 5. Új pünkösd Mar 256
Szeptember 6. A végső küzdelem Mar 257
Szeptember 7. A próféciák világos útmutatása Mar 258
Szeptember 8. A béke rövid időszaka Mar 259
Szeptember 9. „Békesség és biztonság!” Mar 260
Szeptember 10. Isten műve befejeződik Mar 261
Szeptember 11. Isten közbelép népe érdekében Mar 262
Szeptember 12. A próbatétel ideje véget ér Mar 263
Szeptember 13. Csendben, észrevétlenül jön el a döntő óra Mar 264
Szeptember 14. Tiszta kéz és tiszta szív Mar 265
Szeptember 15. Angyalok vigyázzák a Földet Mar 266
Szeptember 16. A hét utolsó csapás kezdete Mar 267
Szeptember 17. Jákób küzdelmének éjszakája Mar 268
Szeptember 18. Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak Mar 269
Szeptember 19. Angyali védelem a nyomorúság idején Mar 270
Szeptember 20. Amikor már túl késő Mar 271
Szeptember 21. Akik megtartják Isten parancsolatait Mar 272
Szeptember 22. Miért jön el a nyomorúságos idő? Mar 273
Szeptember 23. Az Úr szemmel tartja népét Mar 274
Szeptember 24. A nagy nyomorúság Mar 275
Szeptember 25. Isten népét nem lehet megtéveszteni Mar 276
Szeptember 26. Az Úr megóvja gyermekeit Mar 277
Szeptember 27. Isten népe megszabadul Mar 278
Szeptember 28. Isten kinyilvánítja hatalmát Mar 279
Szeptember 29. A hitük miatt raboskodók megszabadulnak Mar 280
Szeptember 30. A feltámadás reménysége Mar 281
OKTÓBER - A második advent
Október 1. „Meglátjátok az embernek Fiát” Mar 282
Október 2. „A nyomorúság idején elrejt az Ő hajlékában” Mar 283
Október 3. A hetedik csapás Mar 284
Október 4. Isten a mi oltalmunk és erősségünk Mar 285
Október 5. Az élet kalauza Mar 286
Október 6. Krisztus eljövetelének napja Mar 287
Október 7. Az aranyló reggel Mar 288
Október 8. Urunk második eljövetele Mar 289
Október 9. Krisztus igazságot szolgáltat Mar 290
Október 10. „Eljön a mi Istenünk!” Mar 291
Október 11. Ítélet a második adventkor Mar 292
Október 12. Akik Őt általszegezték Mar 293
Október 13. A hűtlen pásztorokat elsöprő harag Mar 294
Október 14. A Bárány haragja Mar 295
Október 15. Isten ítélete és az armageddoni csata Mar 296
Október 16. A végső harc jellege Mar 297
Október 17. „Legyetek készen ti is!” Mar 298
Október 19. Az igazak feltámadása Mar 299
Október 19. „Mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát” Mar 300
Október 20. A feltámadás titkai Mar 301
Október 21. Az örök élet kezdete Mar 302
Október 22. Felismerjük majd egymást Mar 303
Október 23. A boldog reménység Mar 304
Október 24. Az igazak elváltozása Mar 305
Október 25. A Föld elnéptelenedik Mar 306
Október 26. Sátán megkötözése Mar 307
Október 27. A családok újra egyesülnek Mar 308
Október 28. A hűségeseknek elkészített koronák Mar 309
Október 29. Isten gyermekeinek boldogsága Mar 310
Október 30. Hazafelé tartunk Mar 311
Október 31. Jutalma Vele van Mar 312
NOVEMBER - Menny és Föld a millennium idején
November 1. Sátán és angyalainak fogsága Mar 313
November 2. A bennünket őrző angyalok Mar 314
November 3. Örömteljes fogadtatás Isten városában Mar 315
November 4. A megváltottak öröme Mar 316
November 5. Az üdvözültek hálája Mar 317
November 6. Az Atya és a Fiú szeretete Mar 318
November 7. Végre otthon! Mar 319
November 8. „Az Úr azt nézi, ami a szívben van” Mar 320
November 9. Minden kérdésünkre választ kapunk Mar 321
November 10. „Az odafelvalókkal törődjetek!” Mar 322
November 11. A megváltottak jutalma Mar 323
November 12. „Amiket szem nem látott, fül nem hallott…” Mar 324
November 13. Jog az élet fájához Mar 325
November 14. A szivárvánnyal körülvett trón Mar 326
November 15. Látni fogjuk a Királyt Mar 327
November 16. A száznegyvennégyezer Mar 328
November 17. Az üdvözültek nagy sokasága Mar 329
November 18. A győztes lélek jutalma Mar 330
November 19. Gondolkozzunk a mennyei eseményekről! Mar 331
November 20. A menny dicsősége Mar 332
November 21. A Biblia feltárja előttünk a jövő dicsőségét Mar 333
November 22. „Boldogok, akik megmosták ruháikat a Bárány vérében” Mar 334
November 23. Az ezeréves ítélkezés Mar 335
November 24. Krisztus ismét visszatér a Földre Mar 336
November 25. A második feltámadás Mar 337
November 26. Az új Jeruzsálem elleni támadás Mar 338
November 27. Az utolsó ítélet Mar 339
November 28. Isten minden cselekedetet megítél Mar 340
November 29. Krisztus a Bíró Mar 341
November 30. Jutalom és büntetés Mar 342
DECEMBER - A végső ítélet és az új Föld
December 1. A szent város feletti jelenet Mar 343
December 2. „Csak az Úrban van minden igazság és erő” Mar 344
December 3. Isten igazságosságának elismerése Mar 345
December 4. Sátánt a saját cselekedetei ítélik el Mar 346
December 5. „A föld és a rajta lévő dolgok is megégnek” Mar 347
December 6. A bűnre csak egy dolog emlékeztet Mar 348
December 7. A királyi család Mar 349
December 8. A tevékeny szeretet országa Mar 350
December 9. Az új ég és az új Föld Mar 351
December 10. Nincs többé halál! Mar 352
December 11. A megváltottak öröksége Mar 353
December 12. A helyreállított Édenkert Mar 354
December 13. Az örök világ dicsősége Mar 355
December 14. Otthon, az új Jeruzsálemben Mar 356
December 15. A halhatatlan örökség Mar 357
December 16. A győzedelmes egyház Mar 358
December 17. Nem várt jutalom Mar 359
December 18. Tevékenység az új Földön Mar 360
December 19. Mennyei muzsika Mar 361
December 20. „Méltó a Bárány…” Mar 362
December 21. Az örökkévalóság iskolája Mar 363
December 22. Krisztus lesz a tanítónk Mar 364
December 23. A megváltottak mennyei tanulmányai Mar 365
December 24. A megváltás csodája Mar 366
December 25. Tananyagunk a világegyetem Mar 367
December 26. Kimeríthetetlen tudás Mar 368
December 27. A kinyilatkoztatott dolgok a mieink és gyermekeinké Mar 369
December 28. A szeretet krisztusi királysága Mar 370
December 29. A szombat az örökkévalóságban Mar 371
December 30. Örök biztonság Mar 372
December 31. Amit az örökkévalóság tartogat a megváltottaknak Mar 373