A megváltás története
Advent Kiadó, 1947.

Lucifer bukása SR 13
A teremtés SR 20
A lázadás következményei SR 24
Kísértés és bukás SR 32
A megváltás terve SR 42
Kain, Ábel és áldozatuk SR 52
Séth és Énok SR 57
A vízözön SR 62
Bábel tornya SR 72
Ábrahám és a megígért mag SR 75
Izsák házassága SR 84
Jákob és Ézsau SR 87
Jákob és az angyal SR 94
Izrael gyermekei SR 100
Isten erejének kinyilvánítása SR 112
Izrael szabadulása szolgaságából SR 119
Izrael vándorlásai SR 126
Isten törvénye SR 137
A szentsátor SR 151
A kémek és jelentésük SR 158
Mózes bűne SR 164
Mózes halála SR 170
Bevonulás az ígéret földjére SR 175
Isten frigyládája és Izrael szerencséje SR 183
Krisztus első eljövetele SR 196
Krisztus szolgálata SR 202
Krisztus elárulása SR 208
Krisztus megpróbáltatása SR 213
Krisztus keresztre feszítése SR 220
Krisztus feltámadása SR 230
Krisztus mennybemenetele SR 239
Pünkösd SR 241
A béna meggyógyítása SR 248
Isten iránti hűség az üldözésekben SR 254
Evangéliumi rendszabály SR 259
István halála SR 262
Saul megtérése SR 268
Pál apostol korai szolgálata SR 276
Péter szolgálata SR 281
Péter kiszabadulása a börtönből SR 292
Távoli területeken SR 301
Pál szolgálatának évei SR 310
Péter és Pál vértanúsága SR 315
A nagy hitehagyás SR 320
A gonoszság titka SR 326
Korai reformátorok SR 335
Luther és a nagy reformáció SR 340
A reformáció előrehaladása SR 346
Az előrehaladás elmulasztása SR 353
Az első angyali üzenet SR 356
A második angyali üzenet SR 364
Az éjféli kiáltás SR 369
A Szenthely SR 375
A harmadik angyali üzenet SR 379
Egy biztos alap SR 385
Sátán csalásai SR 388
A spiritizmus SR 393
A hangos kiáltás SR 399
A próbaidő vége SR 402
Jákob nyomorúságának ideje SR 406
A szentek szabadulása SR 409
A szentek jutalma SR 413
Az ezeréves korszak SR 415
A második feltámadás SR 418
Krisztus megkoronázása SR 421
A második halál SR 427
Az Új föld SR 430