A maradék egyház, szervezete, tekintélye, egysége és diadala
Ellen Gould White Könyvtár, 1934.

I. rész - Az egyház és annak alapja
Isten szereti az egyházat MR311 5
Az egyház tekintélye MR311 7
Az egyházra ruházott hatalom MR311 8
Az egyház egysége MR311 9
A hívők egyesült erőfeszítése MR311 10
Istennek van egy szervezett testülete MR311 12
Az alapos szervezés elengedhetetlen MR311 14
A szervezet mindvégig megmarad MR311 14
A Generálkonferencia véleménye MR311 15
Egy dicső nap hajnala MR311 15
Isten végig vezetni fog MR311 16
II. rész - Az összehangolt cselekvés értéke
Az egyház mint kert MR311 17
A völgy cédrusai MR311 17
Harmonikus egész MR311 17
Ne írjatok elő pontos módszereket MR311 19
Őrködj testvéred befolyása fölött MR311 20
Függetlenülési kísérletek MR311 20
Kerüljük a magabízást MR311 21
A siker okozta önfelmagasztalás veszélye MR311 21
A független véleményalkotás szoruljon háttérbe MR311 22
Senki se önállósítsa magát MR311 22
Győződj meg arról, hogy a Lélek vezet MR311 22
A szükséges fegyelem MR311 23
Egységben az erő MR311 23
Tanácskozzatok egymással és keressétek a felülről jövő tanácsot MR311 24
Önuralomra van szükség MR311 24
Egységben olyan testvérekkel, akik próbára tesznek bennünket MR311 25
Egység a különféle beállítottságúak között MR311 25
III. rész – A munka összehangolása a munkások között
Egyenrangúakként tanácskozzatok MR311 28
Hagyjatok szabadságot a munkásoknak MR311 29
Egység és szabadság a tanácskozó testületek összejövetelein MR311 30
Emlékezzünk a saját hibáinkra MR311 31
Mintegy Krisztus helyében járjatok el MR311 32
A türelem gyakorlása, amikor kárhoztatnak MR311 32
Kötelező jelleggel megszabni a feladatokat MR311 33
Sátán hevesen támadja a felelősséget viselő embereket MR311 33
Új tervek kigondolása MR311 33
Krisztus jelenléte előrerelépést jelent MR311 34
Tisztelet az egyszerűbb munkások iránt MR311 35
Testvérünk lelkiajándékának elismerése MR311 36
Minden elvégzett munkát meg kell vizsgálni MR311 37
A munkások hibáinak nyilvánosságra hozása MR311 37
Igazságtalan vádak MR311 38
Kemény ítélet kiszabása MR311 39
IV. rész – Isten egyháza diadalmaskodik
Isten folyamatosan vezet MR311 41
Nincs helye csüggedésnek MR311 41
A bizalom és a bátorítás szavai MR311 42
A befejező munkában MR311 43
Sokak lelke felindul MR311 44
Munkások minden társadalmi osztályból MR311 45
Munkások százai MR311 45
Amikor az egyház felébred MR311 45
Az üzenet hatalommal hirdettetik majd MR311 46
A végső siker az egységtől függ MR311 47
Biztosíték arra, hogy lesz egység MR311 48
A tizenegyedik órában MR311 48
Ezrek fogják elfogadni az igazságot MR311 49
Az aratás mértéke a felhasznált eszközökkel áll majd arányban MR311 50
Győzelem a látszólagos vereség helyett MR311 50
Egy minden figyelmet lekötő kérdés MR311 50
Kiegészítő kérdés
Mi az egyház? MR311 52