× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A keresztény nevelés alapjai
BIK Kiadó, 1923.

Első fejezet – A helyes nevelés FE 15
Második fejezet – Krisztus, a Nevelő FE 47
Harmadik fejezet – Felhívás diákjaink felé FE 50
Negyedik fejezet – Gondolatok a nevelésről FE 57
Ötödik fejezet – Látogatás College City-be FE 62
Hatodik fejezet – Az otthon és az iskola FE 64
Hetedik fejezet – A testnevelés fontossága FE 71
Nyolcadik fejezet – Dániel próféta próbatétele és feddhetetlensége FE 77
Kilencedik fejezet – A nevelés fontossága FE 82
Tizedik fejezet – Kitalált és világi történetek olvasásának veszélyei FE 92
Tizenegyedik fejezet – Az Ószövetségi zsidó nép iskolái FE 95
Tizenkettedik fejezet – Udvarlás és házasság FE 100
Tizenharmadik fejezet – A nevelés fontossága Isten művében FE 107
Tizennegyedik fejezet – Az ifjúság helyes nevelése FE 113
Tizenötödik fejezet – A Biblia tanulmányázásának értéke FE 123
Tizenhatodik fejezet – A könyvek könyve FE 129
Tizenhetedik fejezet – Szülői felelősség FE 139
Tizennyolcadik fejezet – Nevelés és egészség FE 145
Tizenkilencedik fejezet – A családi otthontól kapott nevelés FE 149
Huszadik fejezet – Lelki ittasság FE 162
Huszonegyedik fejezet – Iskoláinkban használatos könyvek FE 167
Huszonkettedik fejezet – Az egyetlen biztos nevelő – az igazság tanítója FE 174
Huszonharmadik fejezet – Milyen értékeket raktározzunk el az elménkben FE 181
Huszonnegyedik fejezet – Az üdvösség ismerete, mint a legfontosabb tudomány FE 186
Huszonötödik fejezet – A tanárokban és diákokban kiábrázolódó keresztény jellem FE 191
Huszonhatodik fejezet – A világ bölcsesség által nem ismerte meg Istent FE 196
Huszonhetedik fejezet – Hogyan kapcsolódik a nevelés Isten művéhez? FE 201
Huszonnyolcadik fejezet – Szükség van képzett munkásokra FE 212
Huszonkilencedik fejezet – – Tanároknak és diákoknak FE 220
Harmincadik fejezet – A legjobb nevelés és rendeltetése FE 231
Harmincegyedik fejezet – Krisztus, mint tanító FE 236
Harminckettedik fejezet – A legnélkülözhetetlenebb nevelés az evangélium szolgái részére FE 242
Harmincharmadik fejezet – Örök sorsukról döntést hozó diákok FE 245
Harmincnegyedik fejezet – Külsőségek és nem szervezettség - gonosz dolog FE 253
Harmincötödik fejezet – Tanároknak FE 260
Harminchatodik fejezet – Diákok eltanácsolása FE 277
Harminchetedik fejezet – A battle creek-i iskola diákjainak FE 285
Harmincnyolcadik fejezet – Diákok – legyenek Isten munkatársai FE 291
Harminckilencedik fejezet – Diákoknak szóló intelmek FE 297
Negyvenedik fejezet – A Szentírás tanulmányozása – személyes munka FE 307
Negyvenegyedik fejezet – Munka és nevelés FE 310
Negyvenkettedik fejezet – Az igazi nevelés alapja FE 328
Negyvenharmadik fejezet – Óvakodjunk az utánzatoktól FE 331
Negyvennegyedik fejezet – Munkára való gyors felkészítés FE 334
Negyvenötödik fejezet – A nevelés legfontosabb elemei FE 368
Negyvenhatodik fejezet – Gondos és alapos tanítás FE 373
Negyvenhetedik fejezet – Iskoláinkban olvasott könyvek és írók FE 381
Negyvennyolcadik fejezet – A legtanulságosabb könyv FE 390
Negyvenkilencedik fejezet – Felsőfokú oktatás FE 392
Ötvenedik fejezet – Isteni tanítónk FE 397
Ötvenegyedik fejezet – Igazi nevelés FE 405
Ötvenkettedik fejezet – Gyakorlati munkára történő nevelés FE 416
Ötvenharmadik fejezet – A környezet nevelő befolyása FE 421
Ötvennegyedik fejezet – A testnevelés fontossága FE 425
Ötvenötödik fejezet – Az igazi felsőfokú oktatás FE 429
Ötvenhatodik fejezet – Krisztus példája szemben a formalizmussal FE 438
Ötvenhetedik fejezet – Isteni példaadás FE 442
Ötvennyolcadik fejezet – A Biblia, mint iskoláink legfontosabb oktatási segédlete FE 444
Ötvenkilencedik fejezet – A helyes iskolai tanfegyelem FE 454
Hatvanadik fejezet – Biblia az iskoláinkban FE 467
Hatvanegyedik fejezet – Speciális bizonyságtétel a politikáról FE 475
Hatvankettedik fejezet – Vetés minden vízpart mellett FE 487
Hatvanharmadik fejezet – Kiképző iskoláink munkája FE 488
Hatvannegyedik fejezet – Intézményeink köré telepítsük létesítményeinket? FE 492
Hatvanötödik fejezet – Tanulságok Salamon életéből FE 498
Hatvanhatodik fejezet – Tanítóink - a keresztény feddhetetlenség példaképei FE 504
Hatvanhetedik fejezet – Az oktatás legfontosabb feladata FE 512
Hatvannyolcadik fejezet – Üzenet a tanároknak FE 516
Hatvankilencedik fejezet – Iskoláink érdekében hozott intézkedések – Felhívás Dél-Kaliforniában élő lelkészekhez, orvosokhoz és tanárokhoz FE 520
Hetvenedik fejezet – Tanítóink önismerete FE 525
Hetvenegyedik fejezet – Az előttünk álló munka FE 529
Hetvenkettedik fejezet – Tanácsok tanítóknak FE 533
Hetvenharmadik fejezet – Az ifjúság igazi ideálja FE 541
Hetvennegyedik fejezet – Ifjúságunknak szóló üzenet FE 547