Jézus élete
BIK Kiadó, 2004.

„Velünk az Isten” DA 19
A választott nép DA 27
„Az időnek teljessége” DA 31
„Született néktek ma a Megtartó…” DA 43
A felajánlás DA 50
„Láttuk az Ő csillagát” DA 59
Jézus gyermekkora DA 68
A húsvéti látogatás DA 75
Küzdelmes napok DA 84
Kiáltó szó a pusztában DA 97
A keresztség DA 109
A megkísértés DA 114
A győzelem DA 124
„Megtaláltuk a Messiást” DA 132
A menyegzői ünnepségen DA 144
Az Ő templomában DA 154
Nikodémus DA 167
„Annak növekednie kell” DA 178
Jákób kútjánál DA 183
„Ha jeleket és csodákat nem láttok…” DA 196
Bethesda és a főtanács DA 201
János bebörtönzése és halála DA 214
„Elközelített az Isten országa” DA 231
„Avagy nem a József fia-é ez?” DA 236
Elhívás a tengernél DA 244
Kapernaumban DA 252
„Megtisztíthatsz engem” DA 262
Lévi-Máté DA 272
A szombat DA 281
„Választott tizenkettőt” DA 290
A hegyi beszéd DA 298
A százados DA 315
Kik az én testvéreim? DA 321
A meghívás DA 328
„Hallgass, némulj el!” DA 333
A hit érintése DA 342
Az első evangélisták DA 349
„Jertek, pihenjetek meg egy kevéssé” DA 359
„Adjatok nékik ti enni!” DA 364
Éjszaka a tavon DA 377
A galileai válság DA 383
A hagyományok DA 395
A válaszfalak leomlanak DA 399
Az igaz jel DA 404
A kereszt árnyékában DA 410
Jézus megdicsőülése DA 419
Szolgálat DA 426
Ki a nagyobb? DA 432
A sátoros ünnepen DA 447
Cselvetések között DA 455
„Az élet világossága” DA 463
A jó pásztor DA 476
Az utolsó út Galileából DA 485
Az irgalmas samaritánus DA 497
Szemmel nem látható DA 506
Jézus megáldja a gyermekeket DA 511
„Egy fogyatkozásod van” DA 518
„Lázár, jöjj ki!” DA 524
A papok cselszövései DA 537
Az új ország törvénye DA 547
Zákeus DA 552
Vacsora Simon házában DA 557
„Jön a te királyod” DA 569
A pusztulásra ítélt nép DA 580
A templom ismételt megtisztítása DA 589
Küzdelem DA 601
Jaj a farizeusoknak DA 610
A külső udvarban DA 621
Az Olajfák hegyén DA 627
„Legkisebb atyámfiai” DA 637
A szolgák szolgája DA 642
„Az én emlékezetemre” DA 652
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek” DA 662
Getsemáne DA 685
Annásnál, és Kajafás ítélőszéke előtt DA 698
Júdás DA 716
Pilátus előtt DA 723
Golgota DA 741
„Elvégeztetett!” DA 758
József sírboltjában DA 769
„Feltámadott az Úr” DA 779
„Mit sírsz?” DA 788
Útban Emmaus felé DA 795
„Békesség néktek!” DA 802
Még egyszer a tengernél DA 809
Menjetek el és tanítsatok minden népeket! DA 818
„Az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz” DA 829