Isten csodálatos kegyelme
Unknown, 2003.

JANUÁR
Január 1. A Mennyről szóló örömhír AG 9
Január 2. Csak a bűnösöknek AG 10
Január 3. Az idő teljessége AG 11
Január 4. Az első advent üzenete AG 12
Január 5. A mennyei ország jellemzői AG 13
Január 6. Ellentétben a földi országokkal AG 14
Január 7. Krisztus országának szimbóluma AG 15
Január 8. Isten országa a szívben van AG 16
Január 9. A mustármag AG 17
Január 10. A kovász AG 18
Január 11. Krisztus halála AG 19
Január 12. A mennyei kormányzás elvei AG 20
Január 13. Legfőbb kötelességünk AG 21
Január 14. A Mennybe jutás feltétele AG 22
Január 15. Isten kegyelme által AG 23
Január 16. A menyegzői ruha AG 24
Január 17. A mennyei örökség AG 25
Január 18. A kegyelmes meghívás AG 26
Január 19. Aki az egész világról gondoskodik AG 27
Január 20. A Menny követei AG 28
Január 21. Az Úr katonái AG 29
Január 22. Az igazlelkűség öve AG 30
Január 23. Az igazság mellvasa AG 31
Január 24. A békesség evangéliuma AG 32
Január 25. A hit pajzsa AG 33
Január 26. Az üdvösség sisakja AG 34
Január 27. A lélek kardja AG 35
Január 28. A csatamező AG 36
Január 29. A hűség követelménye AG 37
Január 30. Menjetek előre! AG 38
Január 31. A győzelem AG 39
FEBRUÁR
 Február 1. Ádám és Éva AG 40
 Február 2. Az elveszített uralom AG 41
Február 3. A második Ádám AG 42
Február 4. Izráel láthatatlan királya AG 43
Február 5. Mennyei királyunk AG 44
Február 6. Velünk az Isten AG 45
Február 7. A veszélyeztetett királyság AG 46
Február 8. Királyi bevonulás AG 47
Február 9. Jeruzsálem királya AG 48
Február 10. A dicsőség királya AG 49
Február 11. Minden nemzet királya AG 50
Február 12. Isten türelmének határa AG 51
Február 13. A Mennybe jutás feltétele AG 52
Február 14. Isten-fiúság AG 53
Február 15. Isten gyermekei AG 54
Február 16. A megváltás ára AG 55
Február 17. Ábrahám és gyermekei AG 56
Február 18. A Menny polgárai AG 57
Február 19. A hűség próbája AG 58
Február 20. Isten akarata az első AG 59
Február 21. A földi királyságok felett AG 60
Február 22. Az engedelmességből fakadó áldások AG 61
Február 23. Isten kegyelmének sáfárai AG 62
Február 24. Az igazság sáfárai AG 63
Február 25. Az erő sáfárai AG 64
Február 26. A jó befolyás sáfárai AG 65
Február 27. Új ember AG 66
Február 28. Krisztus országának örökösei AG 67
MÁRCIUS
Március 1. A Menny vonzásában AG 68
Március 2. A trónon ülő Krisztus AG 69
Március 3. Szivárvánnyal övezett trón AG 70
Március 4. A szentek szentjében AG 71
Március 5. Szeráfok a trón körül AG 72
Március 6. A trón alapja az igazságosság AG 73
Március 7. Igazság és jogosság AG 74
Március 8. Az élet és hatalom forrása AG 75
Március 9. Az imádat központja AG 76
Március 10. Az irgalom forrása AG 77
Március 11. Együtt érző főpap AG 78
Március 12. Krisztus osztozik Atyjával a trónon AG 79
Március 13. Isten törvénye összefonódik trónjával AG 80
Március 14. A kísértés visszautasítása AG 81
Március 15. A bűn eltörlése AG 82
Március 16. Szabadulás a bűntől AG 83
Március 17. Mindenki számára elérhető AG 84
Március 18. Krisztus neve a jelszavunk AG 85
Március 19. A jó illatként felszálló ima AG 86
Március 20. Vigyük ügyünket a trón elé AG 87
Március 21. Illés példája AG 88
Március 22. A szenvedések idején AG 89
Március 23. Osztozzunk Krisztus szenvedéseiben AG 90
Március 24. Járuljunk Isten elé tisztelettel AG 91
Március 25. Alázat és szent félelem AG 92
Március 26. Szent tapasztalat AG 93
Március 27. Megszentelt név AG 94
Március 28. Állandó függőségben az Atyától AG 95
Március 29. A szívünkben lakozó Krisztus AG 96
Március 30. Osztatlan odaszentelődés AG 97
Március 31. Örökkön örökké AG 98
ÁPRILIS
Április 1. Isten magához von minket AG 99
Április 2. Új szív AG 100
Április 3. Béke és nyugalom AG 101
Április 4. Isten törvénye AG 102
Április 5. Engedelmesség AG 103
Április 6. A gonosz legyőzése AG 104
Április 7. Az Úr magasztalása AG 105
Április 8. Az önzés feladása AG 106
Április 9. A rossz szokások elhagyása AG 107
Április 10. A gonosz gyűlölése AG 108
Április 11. A kétely eloszlatása AG 109
Április 12. Az egyház egysége AG 110
Április 13. A győzelem kivívása AG 111
Április 14. Nemes jellem fejlesztése AG 112
Április 15. Erősítés és bátorítás AG 113
Április 16. Nehézség idején AG 114
Április 17. Az otthon megalapozása AG 115
Április 18. Az Úr gondot visel gyermekeire AG 116
Április 19. A napi szükségletek kielégítése AG 117
Április 20. A bűnös felemelése AG 118
Április 21. Az élet vize AG 119
Április 22. Megszentelődés AG 120
Április 23. A lélek dísze AG 121
Április 24. Vigasztalás AG 122
Április 25. Isten templomának biztos alapja AG 123
Április 26. Megtartó hatalom AG 124
Április 27. A világ világossága AG 125
Április 28. Isten munkatársai AG 126
Április 29. Emberek halászai AG 127
Április 30. Az elvégzett munka AG 128
MÁJUS
Május 1. A teremtés előtt AG 129
Május 2. Mindörökké AG 130
Május 3. Az Édenben AG 131
Május 4. Noé AG 132
Május 5. Az Ábrahámmal kötött szövetség AG 133
Május 6. A szövetség szabályai AG 134
Május 7. Emberi ígéretek AG 135
Május 8. Jobb ígéretek AG 136
Május 9. A szívbe írott törvény AG 137
Május 10. A bűnbánat ajándéka AG 138
Május 11. A bűnbocsánat ajándéka AG 139
Május 12. Isten hit által fogad el minket AG 140
Május 13. Isten törvénye a zsinórmérték AG 141
Május 14. Fogadalom az engedelmességre AG 142
Május 15. A keresztség szerepe AG 143
Május 16. Az evangélium és a törvény AG 144
Május 17. Szeretet Isten és az embertársak iránt AG 145
Május 18. Jellemfejlesztés AG 146
Május 19. Szentség AG 147
Május 20. Krisztusi élet AG 148
Május 21. Teljes szívvel AG 149
Május 22. Közös megegyezés AG 150
Május 23. Szövetségi áldások AG 151
Május 24. Krisztus vére által érvényesítve AG 152
Május 25. Krisztus engesztelésének megpecsételése AG 153
Május 26. A közbenjáró Krisztus AG 154
Május 27. A szövetség vére AG 155
Május 28. A szombat szövetsége AG 156
Május 29. Isten örök ígérete AG 157
Május 30. Örök és változhatatlan AG 158
Május 31. A szövetség jelképe AG 159
JÚNIUS
Június 1. A mennyei trón száműzöttje AG 160
Június 2. Páratlan leereszkedés AG 161
Június 3. Ádáz kísértések AG 162
Június 4. Elmondhatatlan magány AG 163
Június 5. Páratlan megpróbáltatás AG 164
Június 6. Végtelen szenvedés AG 165
Június 7. Tusakodó ima AG 166
Június 8. Imával töltött éjszakák AG 167
Június 9. Gecsemáné AG 168
Június 10. Az Atya haragja AG 169
Június 11. Az elhagyatottság érzése AG 170
Június 12. A világ bűne AG 171
Június 13. Hatalmas ár AG 172
Június 14. Egyetlen ember értéke AG 173
Június 15. Szeretetteljes áldozat AG 174
Június 16. A Menny is veszélybe került AG 175
Június 17. Az Atya felmérhetetlen áldozata AG 176
Június 18. Az egyedüli lehetséges váltságdíj AG 177
God's Unspeakable Gift, June 19 AG 178
Június 20. Értékes ajándék AG 179
Június 21. Pénz nélkül és ingyen AG 180
Június 22. Mindenki számára van kegyelem AG 181
Június 23. Ki nem érdemelt jóindulat AG 182
Június 24. Krisztus a mi igazságunk AG 183
Június 25. A vallás fényes oldala AG 184
Június 26. Méltó a Bárány AG 185
Június 27. A titkok titka AG 186
Június 28. Kikutathatatlan gazdagság AG 187
“Behold, What Manner of Love” June 29 AG 188
Június 30. A Menny szenvedése AG 189
JÚLIUS
Július 1. Kezdettől fogva AG 190
Július 2. A Szentlélek ígérete AG 191
Július 3. A Lélek hatalma AG 192
Július 4. Pünkösd AG 193
Július 5. A Lélek munkája AG 194
Július 6. A legnagyobb vigasztaló AG 195
Július 7. Krisztus képviselői AG 196
Július 8. Mint a harmat, az eső és a napfény AG 197
Július 9. Az Írások megvilágítója AG 198
Július 10. Az igazság tanítója AG 199
Július 11. Hűséges vezető AG 200
Július 12. Személyes vezetőnk AG 201
Július 13. A halk és szelíd hang AG 202
Július 14. Nemesítő és megszentelő erő AG 203
Július 15. Az isteni hasonlatosság AG 204
Július 16. A felüdülés AG 205
Július 17. Megtisztító és éltető erő AG 206
Július 18. Hit AG 207
Július 19. Minden hívő számára AG 208
Július 20. Több, mint emberi erő AG 209
Július 21. Összhangban AG 210
Július 22. Egység a különbözőségben AG 211
Július 23. A feltételek AG 212
Július 24. Adni és befogadni AG 213
Július 25. Olaj a lámpásunkba AG 214
Július 26. Megbocsáthatatlan bűn AG 215
Július 27. A Szentlélek megszomorítása AG 216
Július 28. A keresők AG 217
Július 29. Pünkösd AG 218
Július 30. Kérjetek AG 219
The Latter Rain, July 31 AG 220
AUGUSZTUS
Augusztus 1. Csoda AG 221
Augusztus 2. Csodálatos átalakulás AG 222
Augusztus 3. Szívbeli megújulás AG 223
Augusztus 4. Időre van szükség AG 224
Augusztus 5. Eltökéltség AG 225
Augusztus 6. Az otthon légköre AG 226
Augusztus 7. Hogy megtudja a világ AG 227
Augusztus 8. Lelki élet AG 228
Augusztus 9. Isten jelleme AG 229
Augusztus 10. Tökéletesség? Most? AG 230
Augusztus 11. Növekvő befolyás AG 231
Augusztus 12. Megtisztított szívek AG 232
Augusztus 13. Szemlélés által változunk el AG 233
Augusztus 14. A remény nélkül élők AG 234
Augusztus 15. Krisztus természetének részesei AG 235
Augusztus 16. Jellemformálás AG 236
Augusztus 17. Szeretet AG 237
Augusztus 18. Áldásos légkör AG 238
Augusztus 19. Kéréseinkre várva AG 239
Augusztus 20. Fegyelmezés és a jellem csiszolása AG 240
Augusztus 21. Közeledve a Menny felé AG 241
Augusztus 22. Elegendő kegyelem AG 242
Augusztus 23. Amíg a kegyelmi idő tart AG 243
Augusztus 24. A jutalom AG 244
Augusztus 25. Teljes megszentelés AG 245
Augusztus 26. Isten képmása AG 246
Augusztus 27. Krisztus képviselői AG 247
Augusztus 28. Minden nap és mindenhol AG 248
Augusztus 29. Reformáció AG 249
Augusztus 30. Felkészülés a Mennyre AG 250
Augusztus 31. Vágyódás a mennyei otthon után AG 251
SZEPTEMBER
Szeptember 1. Láttuk és hallottuk AG 252
Szeptember 2. Erő az engedelmességre AG 253
Szeptember 3. Sátán visszautasítása AG 254
Szeptember 4. Isten győzelemre segít AG 255
Szeptember 5. Önmérséklet AG 256
Szeptember 6. Angyali megerősítés AG 257
Szeptember 7. A gondolkodás fegyelmezése AG 258
Szeptember 8. Erő és biztonság AG 259
Szeptember 9. Megerősödés a kegyelemben AG 260
Szeptember 10. A mai napi szükségletünk AG 261
Szeptember 11. Határtalan erő AG 262
Szeptember 12. Szeretetteljes keresztények AG 263
Szeptember 13. Az Úr utat mutat AG 264
Szeptember 14. A hívőkért AG 265
Szeptember 15. Az ígéretek ereje AG 266
Szeptember 16. Evilági pompa AG 267
Szeptember 17. Az áldások sokasága AG 268
Szeptember 18. Az ifjúság szüksége AG 269
Szeptember 19. Alázat AG 270
Szeptember 20. Az igaz kiválósága AG 271
Szeptember 21. A helyes befolyás forrása AG 272
Szeptember 22. Az élet versenypályája AG 273
Szeptember 23. Isten hatalmának hirdetése AG 274
Szeptember 24. Hatalom a világ felrázásához AG 275
Szeptember 25. A keresztény jelvénye AG 276
Szeptember 26. Visszautasíthatatlan jóság AG 277
Szeptember 27. A halhatatlanság örökösei AG 278
Szeptember 28. Legyőzhetetlen AG 279
Szeptember 29. Diadalmaskodás AG 280
Szeptember 30. „Tudom, kinek hittem” AG 281
OKTÓBER
Október 1. A gyermek Jézus AG 282
Október 2. A növekedés isteni rendje AG 283
Október 3. Növekedés a kegyelemben AG 284
Október 4. A keresztény növekedés feltételei AG 285
Október 5. Titokzatos hatalom AG 286
Október 6. Gyermekkor AG 287
Október 7. A családban AG 288
Október 8. Naponkénti ima AG 289
Október 9. A titkos ima jelentősége AG 290
Október 10. Folyamatos munka AG 291
Október 11. Egyszerű hit AG 292
Október 12. Krisztusban AG 293
Október 13. Testben és lélekben AG 294
Október 14. Szívünk megőrzése AG 295
Október 15. A szív megüresítése AG 296
Október 16. A csapdák elkerülése AG 297
Október 17. Alázat AG 298
Október 18. Jóságosság AG 299
Október 19. Az Úr megismerése AG 300
Október 20. Jézus visszatükrözése AG 301
Október 21. Megbotlás AG 302
Október 22. Gyönyörködés az Igében AG 303
Október 23. Egyetlen forrásból AG 304
Október 24. Mások megsegítése AG 305
Október 25. Lelki növekedés AG 306
Október 26. Mennyei gyógyszer AG 307
Október 27. Nincs idő a tétlenségre AG 308
Október 28. Szükséges kötelességek AG 309
Október 29. Apró alkalmak AG 310
Október 30. Mire szolgálnak a próbák? AG 311
Október 31. Isten teljessége AG 312
NOVEMBER
November 1. A bűn zsoldja és Isten ajándéka AG 313
November 2. Isten emberi eszközei AG 314
November 3. Tekints fel, és élj! AG 315
November 4. Sátán erőtlensége AG 316
November 5. Az éhezőnek és szomjazónak AG 317
November 6. Teljes szívből AG 318
November 7. Hit által AG 319
November 8. Helyreállított béke AG 320
November 9. A Krisztussal való közösség AG 321
November 10. Isten dicsősége AG 322
November 11. Megszentelt értelem AG 323
November 12. A keresztény tapasztalat lényege AG 324
November 13. Isten dicsőítése AG 325
November 14. Nem tartja vissza a jót AG 326
November 15. Uralom a gondolatok felett AG 327
November 16. Bocsásd meg a mi vétkeinket AG 328
November 17. Krisztus iskolájában AG 329
November 18. A vizsgálati nap AG 330
November 19. Jó cselekedetek AG 331
November 20. Vigyázzatok! AG 332
November 21. Megőrizve az eleséstől AG 333
November 22. Örök vigasztalás és jó reménység AG 334
November 23. A továbbadás öröme AG 335
November 24. Istené a dicsőség AG 336
November 25. Az aratás AG 337
November 26. A világ várakozása AG 338
November 27. Krisztus vár AG 339
November 28. Az egész világegyetem vár AG 340
November 29. Isten gyermekei AG 341
November 30. Szem előtt tartva a célt AG 342
DECEMBER
December 1. Isten dicsősége AG 343
December 2. Az Isten dicsőségére teremtett ember AG 344
December 3. Isten dicsőséges terve AG 345
December 4. A Menny földi megvalósulása AG 346
December 5. Mit hoz a jövő? AG 347
December 6. Miért nem most? AG 348
December 7. Tekintsünk fel a Mennyre! AG 349
December 8. Kik alkalmasak a Mennyre? AG 350
December 9. Felkészülés az angyalok társaságára AG 351
December 10. Tanuljuk meg a győzelmi éneket már most AG 352
December 11. Amíg várakozunk AG 353
December 12. Hazafelé AG 354
December 13. Hatalmas jutalom AG 355
December 14. Krisztus dicsőséges megjelenése AG 356
December 15. Győzelem a halál felett AG 357
December 16. Örök örvendezés AG 358
December 17. Végre otthon! AG 359
December 18. Helyreállított Éden AG 360
December 19. Minden szenvedésnek vége AG 361
December 20. Az édeni körülmények visszaállítása AG 362
December 21. Örök boldogság AG 363
December 22. Őrangyalok AG 364
December 23. Mennyei iskola AG 365
December 24. Krisztus lesz a tanítónk AG 366
December 25. Földi és mennyei iskola AG 367
December 26. A világegyetem felfedezése AG 368
December 27. A szent város öröme AG 369
December 28. Örök biztonság AG 370
December 29. Bőséges kárpótlás AG 371
December 30. Tekintsünk fel! AG 372
December 31. Isten igazságának védelmezése AG 373