× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Igehirdetések és beszédek 2. kötet (nem teljes)
Egervári Dezső, .

SZORGALOM AZ ELŐKÉSZÜLET MUNKÁJÁBAN 2SAT 1
LELKÉSZEK ÉS TAGOK FÁRADOZZANAK EGYÜTT AZ EMBEREKÉRT 2SAT 10
KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG 2SAT 20
ELŐKÉSZÜLET KRISZTUS JÖVETELÉRE 2SAT 26
A KERESZTÉNY ÉLET ELŐJOGA 2SAT 31
BUZGÓ, ÉRTELMES MUNKÁRA VAN SZÜKSÉG 2SAT 39
MIKÉNT VÁLJUNK KRISZTUS SZOLGÁIVÁ 2SAT 48
A MENNY SZEREPE AZ ÉLET KÜZDELMÉBEN 2SAT 57
MICHIGANI TEVÉKENYSÉGÜNK 2SAT 71
HASZNÁLD JÓL KÉPESSÉGEIDET 2SAT 80
MUTASSUK BE KRISZTUST A VILÁGNAK 2SAT 92
KUTASSÁTOK AZ ÍRÁSOKAT 2SAT 99
A CSALÁDI SZOMBATÜNNEPLÉS FONTOSSÁGA 2SAT 104
KRISZTUS ÁTHIDALJA A BŰN SZAKADÉKÁT 2SAT 110
AZ IGAZSÁG KOVÁSZA 2SAT 115
INTÉZMÉNYEINK ALKALMAZOTTAI LEGYENEK LELKIEK - TANÁCS A VASÁRNAPI MUNKA FELŐL - SZÜNNAPOK ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 2SAT 123
ISTEN IGAZSÁGA ÉS LELKE ELLENŐRIZZE ÉS TISZTÍTSA MEG ÉLETÜNKET - ÉNÜNKET CSILLAPÍTSUK LE - A HITET GYAKOROLJUK 2SAT 130
ÁRADJON FÉNY AVONDALE-BŐL - A SZENTLÉLEK JELENLÉTE 2SAT 135
EGÉSZSÉGÜGYI HITTÉRÍTÉS ÉS AZ EVANGÉLIUMI ÖRÖMÜZENET SZOLGÁLATA 2SAT 140
SZERETŐ MEGNYUGTATÓNK és GYÓGYÍTÓNK, KRISZTUS 2SAT 145
KÉSZTSD EL SZÍVEDET A SZENTLÉLEK BEFOGADÁSÁRA 2SAT 151
DÉLI TEVÉKENYSÉGÜNK - HELYTELENÜL ELTERELT PÉNZ - HELYBEN HOZANDÓ DÖNTÉSEK ÉS TERVEK 2SAT 156
KERESSÉTEK ISTENT ERŐÉRT ÉS BÖLCSESSÉGÉRT EGYÉTEK AZ ÉLET KENYERÉT 2SAT 163
KERESZTÉNY REMÉNYSÉG 2SAT 171
TÖRVÉNYADÁS 2SAT 180
IDŐSEBB TESTVÉRÜNK 2SAT 190
2 PÉTER ELSŐ FEJEZETÉNEK TANULSÁGAI 2SAT 193
VILÁGI MÓDSZEREK, ELVEK VESZEDELME. FÖLHÍVÁS ENGEDELMESSÉGRE, MEGSZENTELŐDÉSRE, EGYSÉGRE 2SAT 204
JELENÉSEK ISTENI-EMBERI KRISZTUSA 2SAT 213
INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÁSA - ÉTKEZDÉK ZÁRVA TARTÁSA 2SAT 225
AKI HÁLÁVAL ÁLDOZIK, AZ DICSŐÍTI ISTENT 2SAT 228
ÖNKÉPZÉS 2SAT 238
ÉSAIÁS ÖTVENNYOLC TANÍTÁSAI 2SAT 249
FÖLHÍVÁS AZ EGYSÉGRE 2SAT 260
HÁZASSÁG ÉS KERESZTÉNY CSALÁDI KÖR 2SAT 270
NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN 2SAT 274
Chapter 37—God’s Judgments on the Cities 2SAT 279
Chapter 38—Address to Young People 2SAT 285
Chapter 39—Why We Have Sanitariums 2SAT 289
Chapter 40—Abiding in Christ 2SAT 292
Chapter 41—“As Little Children” 2SAT 299
Chapter 42—An Appeal To Work the Cities 2SAT 305
Chapter 43—Lessons From the First Chapter of Daniel 2SAT 314
Chapter 44—A Call to Work the Cities, Giving Particular Attention to Nationality Groups 2SAT 322
Chapter 45—The Fruitless Fig Tree 2SAT 329
Chapter 46—Following on to Know the Lord 2SAT 334
Chapter 47—“I Will Not Leave You Comfortless” 2SAT 337