Evangelizálás
Advent Kiadó, 1946.

FELHÍVÁS EVANGELIZÁLÁSRA
Az üzenet hirdetése Ev 15
AZ EVANGÉLIUM ÖRÖKKÉ növekvő BEFOLYÁSA Ev 19
EVANGELIZÁLÓ MUNKÁSOKRA VAN SZÜKSÉG Ev 21
A VILÁGVÁROSOK
A közelgő végzet árnyékában Ev 25
Növekvő nehézségek Ev 30
FELHÍVÁS GYORS MUNKÁRA Ev 33
Az evangelizálás rendkívüli alkalmai Ev 35
MIRE VAN SZÜKSÉG A NAGYVÁROSOKBAN? Ev 36
A VILÁGVÁROSOK EVANGELIZÁLÁSÁNAK PROBLÉMÁI Ev 38
A BŐSÉGES ARATÁS ÍGÉRETE Ev 43
KISEBB KÖZÖSSÉGEK ÉS VIDÉKI TERÜLETEK
A főutak és mellékutak Ev 45
VIDÉKI MUNKÁSOK Ev 48
NYiLVÁNOS ELŐADÁS-SOROZATOK TERVEZÉSE
Kövessük a legnagyobb evangélistát! Ev 53
AZ EVANGELIZÁLÁS TERVEZÉSE Ev 59
HITBEN LÉPJÜNK ELŐRE! Ev 61
A LEGMAGASABB RENDŰ EVANGELIZÁLÁS Ev 66
AZ EVANGÉLISTA ÉS MUNKATÁRSAI Ev 69
A kettesével végzett MUNKA ELŐNYEI Ev 72
AZ EVANGELIZÁLÁS HELYE Ev 74
VÁROSON KÍVÜLI KÖZPONTOK Ev 76
KERÜLETI ÉS KÜLVÁROSI ELŐADÁSOK Ev 78
TERVEK KÉSZÍTÉSE AZ ÁLLANDÓ MUNKÁHOZ Ev 79
PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS Ev 85
ÜZLETI ÜGYVITEL Ev 91
EVANGELIZÁCIÓS SOROZATOK SZERVEZÉSE
Módszerek és szervezés Ev 93
AZ EVANGELIZÁLÓ CSOPORT Ev 96
AZ IMÁVAL TÁMOGATOTT TANÁCSKOZÁS FONTOSSÁGA Ev 97
EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGEKBEN Ev 98
TÖBB SZEM TÖBBET LÁT Ev 103
ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE Ev 107
A GYÜLEKEZET FELÉBRESZTÉSE ÉS ÚJJÁSZERVEZÉSE A SZOLGÁLATRA Ev 110
A LELKIPÁSZTOR ÉS AZ EVANGÉLISTA Ev 116
FIGYELMEZTETÉS A TÚLSZERVEZÉS ELLEN Ev 116
NYILVÁNOS ELŐADÁS-SOROZATOK
Időszerű üzenetünk Ev 119
A HALLGATÓSÁG FIGYELMÉNEK FELKELTÉSE Ev 122
EREDMÉNYES ÉS HATÁSOS MÓDSZEREK Ev 128
AZ EVANGÉLISTA A NYILVÁNOSSÁG ELŐTT Ev 131
KERÜLD A KÜLSŐSÉGEKET ÉS A FELTŰNÉST Ev 136
A MEGFELELŐ KÖZELEDÉS Ev 139
VISELKEDÉS A SZÓSZÉKEN Ev 145
ÉRDEKLŐDÉST KELTŐ SAJÁTOSSÁGOK Ev 148
ÉRDEKLŐDŐK ÉS FÓRUMOK Ev 151
Hogyan ismerkedjünk meg a körülöttünk élőkkel? Ev 156
NYOMTATOTT PRÉDIKÁCIÓK ÉS IRODALOM Ev 159
VITÁK Ev 162
AZ ÜZENET ÉS ELŐADÁSA
A mennyei üzenet továbbadásának módja Ev 168
EVANGELIZÁLÓ ISTENTISZTELET Ev 174
ÜZENETÜNK KÖZÉPPONTJA: KRISZTUS Ev 184
A FIGYELMET FELKELTŐ, PROFETIKUS PRÉDIKÁCIÓ Ev 193
A HALLGATÓSÁG ISMERETEIt és ÖSSZETÉTELÉt figyelembe véve hirdessük AZ üzenetet Ev 199
AZ IGAZSÁG TANÍTÁSÁNAK SEGÉDESZKÖZEI Ev 203
ANEKDOTÁZÁS ÉS TRÉFÁLKOZÁS Ev 206
HELYTELEN BIZONYÍTÉKOK, EMBERI MÉRTÉKEK Ev 211
AZ ELFELEJTETT IGAZSÁGOK HIRDETÉSE
Jézus visszajövetelének örömüzenete Ev 217
A SZENTÉLY IGAZSÁGA Ev 221
A TÖRVÉNY ÉS A SZOMBAT HIRDETÉSE Ev 225
A SZOMBAT MEGÜNNEPLÉSE Ev 237
IGEHIRDETÉS A HALOTTAK ÁLLAPOTÁRÓL Ev 246
A KERESZTÉNY SÁFÁRSÁG ÜZENETE Ev 249
A PRÓFÉTASÁG LELKi ajándékánaK FELTÁRÁSA Ev 255
EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁS ÉS KERESZTÉNY ÉLETRE NEVELÉS Ev 260
EMLÉKoszlopok Ev 273
AZ ÉRDEKLőDÉS RÖGZÍTÉSE
IGEHIRDETÉS A VÉGSŐ DÖNTÉS ÉRDEKÉBEN Ev 279
FELHÍVÁSOK AZ OLTÁR MELLŐL Ev 283
SEGÍTSÜK MEGTÉRÉSRE AZ EMBEREKET Ev 286
AZ ÉRDEKLŐDŐK BEGYŰJTÉSE Ev 292
MÓDSZEREK A VÉGLEGES DÖNTÉSEK ÉRDEKÉBEN Ev 295
ELŐÍTÉLET ÉS ELLENÁLLÁS Ev 301
KERESZTSÉG ÉS GYÜLEKEZETI TAGSÁG Ev 306
ALAPOSAN VÉGZETT MUNKA Ev 321
AZ ELŐADÁS-SOROZATOK IDŐTARTAMA ÉS BEFEJEZÉSE Ev 326
AZ ELŐADÁSOK EREDMÉNYESSÉGE Ev 328
AZ ÚJ TAGOK MEGALAPOZÁSA ÉS MEGTARTÁSA
Nyomon követő módszer Ev 334
ÚJ tagok FELVÉTELE A GYÜLEKEZETBE Ev 340
EVANGELIZÁLÓ PÁSZTORKODÁS Ev 345
AZ ÚJ TAGOK iránti felelősségünk Ev 351
SEGÍTSÜK ÚJ TESTVÉREINKET A LÉLEKMENTÉS SZOLGÁLATÁBAN Ev 353
ÚJ TAGOK védelme A TÉVEDÉSEK ÉS A FANATIZMUS ELLEN Ev 357
A VISSZAESŐK MEGKERESÉSE, MEGNYERÉSE Ev 367
Rebaptism Ev 372
IMAHÁZAK ÉPÍTÉSE Ev 375
INDULJUNK ÚJ TERÜLETEKRE! Ev 381
MUNKA A VILÁGVÁROSOKBAN
New York Ev 384
Boston and New England Ev 389
DÉL ÉS KELET NAGYVÁROSAI Ev 394
Cities of the Central States Ev 402
The Western Cities Ev 403
AZ ÜZENET HIRDETÉSEMÁS FÖLDRÉSZEKEN
HANGOZZÉK AZ ÜZENET EURÓPÁBAN! Ev 407
ANGLIA ÉS VÁROSAI Ev 414
ÉSZAK-EURÓPA NAGYVÁROSAI Ev 419
DÉL-EURÓPÁBAN Ev 423
MUNKÁLKODÁS  AUSZTRÁLIAI VÁROSOKBAN Ev 425
SZEMÉLYES MUNKA
A SZEMÉLYES MUNKA FONTOSSÁGA Ev 429
LÁTOGATÁS HÁZRÓL HÁZRA Ev 431
CSALÁDOK MEGNYERÉSE Ev 435
EVANGÉLIUMI LÁTOGATÁS Ev 437
A LELKÉSZEK TARTSANAK BIBLIAÓRÁKAT Ev 439
A SZEMÉLYES MUNKA MŰVÉSZETE Ev 442
AZ ELŐÍTÉLETEK LEKÜZDÉSE Ev 445
MUNKA AZ IDŐSEBBEKÉRT Ev 446
Ellen G. WHITE TAPASZTALATAI ÉS MÓDSZEREI A SZEMÉLYES MUNKában Ev 447
A BIBLIAOKTATÓ
CÉL: A BIBLIA TANÍTÁSA Ev 456
SZEMÉLYES MUNKA, BÖLCS TANÁCSADÓK Ev 458
KERESSÜK AZ ELVESZETTEKET Ev 461
NŐK AZ EVANGELIZÁLÁS MUNKÁJÁBAN Ev 464
ISTEN EGYARÁNT HÍV FÉRFIAKAT ÉS NŐKET Ev 469
AZ EVANGÉLIUMI LELKIGONDOZÓ Ev 470
MILYEN MUNKÁT VÉGEZZENEK A NŐK? Ev 471
NEVELÉS ÉS ISKOLA Ev 474
BIBLIAOKTATÓK KÉPZÉSE Ev 477
A BIBLIAMUNKA Ev 481
A LEGNAGYOBB TANÍTÓ PÉLDÁJA Ev 486
A BIBLIAMUNKA EREDMÉNYEI Ev 488
A NŐK IS MEGFELELŐ FIZETÉST ÉRDEMELNEK Ev 491
FIGYELMEZTETÉS BIBLIAOKTATÓK SZÁMÁRA Ev 493
EVANGELIZÁLÁS ÉNEKEKKEL
AZ ÉNEKSZOLGÁLAT Ev 496
A ZENE AZ EVANGELIZÁLÁSBAN Ev 500
ÉNEKLŐ EVANGÉLISTÁK Ev 504
HANGSÚLY A GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉSBEN Ev 507
ZENEI SZOLGÁLATTEVŐK Ev 508
IDŐSZERŰ INTÉSEK Ev 510
EGÉSZSÉGÜGYI EVANGELIZÁLÁS
ÚTKÉSZÍTŐ MUNKA Ev 513
AZ ORVOSI EVANGELIZÁLÓ MUNKA CÉLJAI Ev 516
HOGYAN VISZONYULJUNK AZ EVANGÉLIUMHIRDETÉS SZOLGÁLATÁHOZ? Ev 519
EGYSZERŰ MÓDSZEREK Ev 524
ÜZENET A DOHÁNYZÁS ELLEN ÉS A MÉRTÉKLETES ÉLETMÓDÉRT Ev 529
ORVOSI MISSZIÓ A NAGYVÁROSOKBAN Ev 532
EVANGELIZÁLÁS AZ INTÉZMÉNYEINKBEN Ev 536
KRISZTUSNAK SZENTELT ÉLETû ORVOSOK ÉS ÁPOLÓK Ev 543
TARTSUNK EGYENSÚLYT Ev 547
Munka A TÁRSADALoM KÜLÖNBÖZŐ OSZTÁLYaiÉRT
MINDENKIÉRT DOLGOZNUNK KELL Ev 552
GAZDAG ÉS BEFOLYÁSOS EMBEREK Ev 554
MÁS FELEKEZETEK LELKÉSZEI Ev 562
MUNKA A KÖZÉPOSZTÁLYÉRT Ev 564
AZ ELESETT EMBERISÉGÉRT VÉGZENDŐ MUNKA Ev 566
A KÖZÖTTÜNK ÉLŐ IDEGENEK Ev 568
KÖZELEDÉS A KATOLIKUSOKHOZ Ev 573
MEGTÉRŐK A ZSIDÓSÁGBÓL Ev 577
GYERMEKEVANGELIZÁCIÓ Ev 579
A TURISTAKÖZPONTOK Ev 584
UTCAI GYÜLEKEZÉSEK Ev 586
Hogyan viszonyuljunk az áltudományokhoz, különböző kultuszokhoz és titkos társaságokhoz?
SÁTÁN HAMIS TANTÉTELEI Ev 589
A CSODÁK NEM BIZONYÍTÉKOK Ev 594
ÁLMEGSZENTELŐDÉS ÉS ÁLSZENTSÉG Ev 595
PANTEISTA ÉS SPIRITISZTA ELMÉLETEK Ev 600
A SPIRITIZMUS KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI Ev 602
FANATIZMUS ÉS SZÉLSŐSÉGEK Ev 610
AZ ISTENSÉG FÉLREMAGYARÁZÁSA Ev 613
TITKOS TÁRSASÁGOK Ev 617
HARC A TÉVES TANÍTÁSOK ELLEN Ev 623
Jézus KRISZTUS MUNKATÁRSAINAK KÉPESÍTÉSE
A SZOLGÁLAT LELKÜLETE Ev 628
MŰVELTSÉG ÉS SZÍVÉLYESSÉG Ev 636
SZORGALMASAN végezzük A MUNKÁnkat! Ev 644
ÖSSZPONTOSÍTSUK ERŐNKET A FŐ FELADATRA Ev 655
EGÉSZSÉG ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELVEK Ev 657
AZ EVANGÉLIUM SZOLGÁJÁNAK BESZÉDE, HANGJA Ev 665
AZ EVANGÉLISTA MEGJELENÉSE Ev 670
AZ EVANGÉLISTA FELESÉGE Ev 674
MAGAS ERKÖLCSI SZÍNVONAL FENNTARTÁSA Ev 678
A PRÓBAÉV Ev 682
ELHÍVÁS AZ EVANGÉLIUM SZOLGÁLATÁRA– A MUNKÁSOK ÁTHELYEZÉSE Ev 687
AZ ÜZENET DIADALT ARAT
AMIKOR A HANGOS KIÁLTÁS ELHANGZIK Ev 692
A KÉSEDELEM OKA Ev 694
ERŐ A Munka BEFEJEZÉSÉHEZ Ev 697
ITT AZ IDŐ, HOGY CSELEKEDJÜNK! Ev 701
GYORS, DIADALMAS BEFEJEZÉS Ev 706