Az evangélium szolgái
BIK Kiadó, 1999.

Aki hívott minket szent hívással
KRISZTUS HELYETT GW 13
A MUNKA SZENTSÉGE GW 20
A VILÁG A SZÁNTÓFÖLD GW 24
A PRÉDIKÁTOR FELELŐSSÉGE GW 30
A JÖVŐ KILÁTÁSAI GW 36
További tanulmányozásra GW 40
Az igazság hirdetője
KRISZTUS A PÉLDAKÉPÜNK GW 41
KRISZTUS MINT TANÍTÓ GW 48
A MI IDŐNKRE SZÓLÓ TANÍTÁS GW 51
PÁL, A POGÁNYOK APOSTOLA GW 58
További tanulmányozásra GW 62
A szükséges előkészületek
IFJAK AZ EVANGÉLIUM SZOLGÁLATÁBAN GW 63
LEGYENEK AZ IFJAK TEHERHORDOZÓK! GW 67
KIKÉPZÉS A MISSZIÓMUNKÁRA GW 73
FIATAL MISSZIONÁRIUSOK GW 81
A HANG KÉPZÉSE GW 86
IGYEKEZZ, HOGY ISTEN ELŐTT BECSÜLETESEN MEGÁLLJ! GW 92
AZ IRATTERJESZTÉS - KÉPZÉS A SZOLGÁLATRA GW 96
A BIBLIA-TANULMÁNYOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE GW 98
A FIATAL PRÉDIKÁTOROK DOLGOZZANAK EGYÜTT IDŐSEBB MUNKATÁRSAIKKAL! GW 101
A FIATAL PRÉDIKÁTOR GW 104
További tanulmányozásra GW 108
Alkalmasság a munkára
MEGSZENTELŐDÉS GW 111
TAPINTATOSSÁG GW 117
A BARÁTSÁGOSSÁG, MINT KEGYELMI AJÁNDÉK GW 121
UDVARIAS VISELKEDÉS GW 124
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK GW 129
ELTÖKÉLTSÉG ÉS GYORSASÁG GW 133
A termés begyűjtése GW 136
A SZOLGÁLAT NÉLKÜLÖZHETETLEN FELTÉTELEI GW 140
További tanulmányozásra GW 145
Prédikátor a szószéken
HIRDESD AZ IGÉT! GW 147
AZ ÉLETNEK KENYERÉT ADJÁTOK AZ EMBEREKNEK! GW 153
KRISZTUST HIRDETNI GW 156
MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL GW 161
TANÁCS EGY EVANGÉLISTÁNAK GW 163
GYAKORLATI JAVASLATOK GW 165
GONDOSSÁG A VISELKEDÉSBEN ÉS AZ ÖLTÖZKÖDÉSBEN GW 172
NYILVÁNOS IMÁK GW 175
További tanulmányozásra GW 179
A lelkészek
A JÓ PÁSZTOR GW 181
SZEMÉLYES SZOLGÁLAT GW 185
A PÁSZTOR SZOLGÁLATA GW 189
BIBLIA-OLVASÁS CSALÁDI KÖRBEN GW 191
A SZEMÉLYES MUNKA ÉRTÉKE GW 194
MUNKAMEGOSZTÁS GW 196
KRISZTUS SZOLGÁJÁNAK FELESÉGE GW 201
KRISZTUS SZOLGÁJA OTTHON GW 204
LEGELTESD AZ ÉN BÁRÁNYAIMAT! GW 207
A BETEGEKÉRT MONDOTT IMA GW 213
A BŐKEZŰSÉG TANÍTÁSA GW 222
AZ EVANGÉLIUM TÁMOGATÁSA GW 224
A TÁPLÁLKOZÁS BEFOLYÁSA AZ EGÉSZSÉGRE GW 229
KRISZTUS SZOLGÁI KÉPVISELJÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOT GW 231
HOGYAN MUTASSUK BE AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM ALAPELVEIT? GW 233
KRISZTUS SZOLGÁJA ÉS A FIZIKAI MUNKA GW 234
KÖTELESSÉGÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGÜNKET GW 239
A TÚLMUNKA VESZÉLYE GW 243
További tanulmányozásra GW 247
Segítség az evangélium szolgálatában
BIBLIA-TANULMÁNYOZÁS GW 249
A TITKOS IMA GW 254
A HIT GW 259
BÁTORSÁG GW 264
HOGYAN NEVELI ISTEN A SZOLGÁIT? GW 269
SZAKÍTSATOK IDŐT AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT ÁPOLÁSÁRA! GW 271
LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETÜNK GW 273
ÖNVIZSGÁLAT GW 275
ÖNMŰVELÉS GW 276
A SZENTLÉLEK GW 284
FEJLŐDÉS ÉS SZOLGÁLAT GW 290
További tanulmányozásra GW 295
Veszélyek
A VILÁGOSSÁG ELVETÉSÉNEK VESZÉLYE GW 297
HAMIS TANOK GW 305
AZ EGÉSZSÉGES TUDOMÁNY GW 311
FANATIZMUS GW 316
ÖNBIZALOM GW 318
AZ INTÉS IGÉI GW 324
ISTEN ELŐTT NEM SZÁMÍT A TEKINTÉLY GW 330
A VISSZAHÚZÓDÁS GW 337
A PRÉDIKÁTOROK ÉS AZ ÜZLET GW 339
További tanulmányozásra GW 343
Módszerek
MUNKÁNK A VÁROSOKBAN GW 345
TANÁCSOK A NAGYVÁROSI MUNKÁHOZ GW 354
ORVOSI MISSZIÓMUNKA A NAGYVÁROSOKBAN GW 360
VÁROSI MISSZIÓISKOLA GW 364
ALAPOSSÁG GW 367
HA ELLENÁLLÁSSAL TALÁLKOZUNK GW 372
KERÜLJÜK A VITÁKAT! GW 377
HIBÁS MÓDSZEREK GW 381
A MÉRTÉKLETESSÉGI MUNKA GW 384
VALLÁSSZABADSÁG GW 389
A POLITIKÁHOZ FŰZŐDŐ KAPCSOLATUNK GW 391
A ZSIDÓKÉRT VÉGZETT MUNKA GW 397
A TÁBOR-ÖSSZEJÖVETELEK JELENTŐSÉGE GW 400
Prédikáljatok kevesebbet, és tanítsatok többet! GW 407
VETNI ÉS ARATNI GW 409
További tanulmányozásra GW 411
A vezető tisztségviselők felelőssége
AZ ELÖLJÁRÓK GW 413
A prédikátor és az üzleti ügyek GW 422
GONDOSKODÁS KRISZTUS SZOLGÁIRÓL GW 426
GYÜLEKEZETI HÁZAK GW 430
KRISZTUS SZOLGÁINAK MEGVIZSGÁLÁSA GW 436
A FELSZENTELÉS GW 441
ÖSSZEJÖVETELEK GW 446
KRISZTUS SZOLGÁI MEGFELELŐ FIZETÉSBŐL ÉLJENEK GW 449
A JAVAK BÖLCS ELOSZTÁSA GW 454
TAKARÉKOSSÁG A MISSZIÓMUNKÁBAN GW 458
KÜLMISSZIÓ-TERÜLETEK GW 464
További tanulmányozásra GW 471
Testvéri kapcsolatok
AZ EGYMÁSSAL VALÓ ÉRINTKEZÉS GW 473
KÜLÖNBÖZŐ ADOMÁNYOK GW 481
EGYSÉG A MUNKA SOKFÉLESÉGÉBEN GW 483
A FÜGGETLENSÉG LELKÜLETE GW 486
TAPINTAT AZOK IRÁNT, AKIK NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDENEK GW 491
ÜGYELJÜNK EGYMÁSRA! GW 496
GYÜLEKEZETI FEGYELEM GW 498
További tanulmányozásra GW 504
Zárszavak
ERŐ A SZOLGÁLATHOZ GW 505
A SZOLGÁLAT JUTALMA GW 512
További tanulmányozásra GW 520