× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

Bizonyságtételek 5. kötet
BIK Kiadó, 1889.

Harmincegyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A tábori összejövetelekhez Boulder, Colorado, 1881. szeptember 25. 5T 9
Főiskolánk 5T 21
Gyermeknevelés 5T 36
Fontos bizonyságtétel 5T 45
A bizonyságtételek megvetése 5T 62
Főiskolánk alkalmazottai 5T 84
Az irigység és a hibakeresés elítélése 5T 94
Közel van már az Úr napja 5T 98
Meggondolatlan házasságok 5T 105
Figyelmeztetések és intések 5T 114
Akik Istenért fáradoznak 5T 132
Sátán ügynökei 5T 137
Akik megrabolják Istent 5T 148
Az igazság hatalma 5T 157
A tábori összejövetelek 5T 162
Testvéri szeretet 5T 167
Szorgalom 5T 178
A Battle Creekbe költözködők 5T 182
Világiasság a gyülekezetben 5T 188
Járjunk-e spiritiszta orvoshoz? 5T 191
Tekintsünk Jézusra! 5T 199
Munkára hívás 5T 202
Az elpecsételés 5T 207
Felhívás 5T 217
Keresztény egység 5T 236
Harminckettes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A lelkészek munkája 5T 249
Keresztény növekedés 5T 263
Hűség az Istenért végzett munkában 5T 272
A hitetlenség hatása 5T 285
A bűn csalárdsága 5T 289
Az igehirdetők bírálgatása 5T 298
Hűségre és kitartásra van szükség 5T 302
A zúgolódás bűne 5T 309
Dicsérjétek az Urat! 5T 315
A szülői felelősség 5T 319
A gyermeknevelésről 5T 323
A keresztény türelem 5T 331
A nagyravágyás következményei 5T 336
A testvéri szeretet hiánya 5T 341
Ragadjunk meg minden alkalmat! 5T 349
Bor és almabor előállítása 5T 354
„Felemás” házasság 5T 361
A nagyvárosi misszió támogatása 5T 368
A misszionáriusi lelkület 5T 385
Ifjú misszionáriusok 5T 390
A könyvterjesztés fontossága 5T 396
Könyvkiadásunk 5T 407
Üzlet és vallás 5T 422
A világias gondolkodás csapdája 5T 430
Az orvosok felelőssége 5T 439
A közelgő válság 5T 449
Az egyház a világ világossága 5T 454
Józsua és az angyal 5T 467
Harminchármas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
Egység és szeretet a gyülekezetben 5T 477
Hogyan viselkedjünk Isten házában? 5T 491
Vallási és tudományos nevelés 5T 501
Gyermekeink nevelése 5T 505
A fiatalokra leselkedő veszélyek 5T 508
Megfelelő olvasmányok a gyermekeknek 5T 516
Tanács az ifjúságnak 5T 520
Világias gondolkodás 5T 529
Istenfélelem a gyakorlatban 5T 532
Az elfogadható szolgálat 5T 541
Világi hatások 5T 542
Intézményeink szükségletei 5T 549
Battle Creek-i intézményeink 5T 555
Igazgatói ülések 5T 559
Keresztény légkör a családban és a gyülekezetben 5T 568
Egy nagy hatású álom 5T 571
Tanulmányozzuk naponta a Bibliát! 5T 573
Munkások képzése 5T 580
Megszenteletlen törekvés 5T 586
„A gonosz látszata” 5T 591
Szeressük a tévelygőket! 5T 603
Kötelességek a gyülekezetben 5T 613
Egy levél 5T 621
Isten szeretete a bűnösök iránt 5T 629
Istennek tetsző bűnvallomás 5T 635
Téves felfogások a bűnvallomásról 5T 642
Isten jelenléte valóság 5T 651
A bizonyságtételek jellege és hatása 5T 654
Valótlan hírek 5T 692
Hamis csoda 5T 696
A Biblia titkai ihletettségét bizonyítják 5T 698
A rövidesen bekövetkező válság 5T 711
Az „Amerikai Őrálló” küldetése 5T 718
Isten munkatársai 5T 721
Felbecsülhetetlen ajándék 5T 729
Krisztusban tárul fel Isten jelleme 5T 737
A testté lett Ige 5T 746
Az isteni gondviselés 5T 749