× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bizonyságtételek 4. kötet
Egervári Dezső, 1992.

Huszonhatos szám—Bizonyságtétel az egyháznak
ÉLETRAJZOK A BIBLIÁBAN 4T 9
A GYÜLEKEZET EGYSÉGE 4T 16
MENJETEK ELŐRE 4T 20
A FALÁNKSÁG KIELÉGÍTÉSE 4T 28
FÖLDI KINCSEKET VÁLASZTVA 4T 43
IGAZ JÓTÉKONYSÁG 4T 55
KRISZTUS MUNKATÁRSAI 4T 67
A VIZSGÁLAT FOLYAMATA 4T 83
EGÉSZSÉGET ERŐSÍTŐ KÉTKEZI MUNKA 4T 94
A KÖRNYEZET HATÁSA 4T 104
MEGOSZTOTT SZÍV 4T 118
ÖNDICSÉRET 4T 125
HITTÉRÍTŐK A CSALÁDBAN 4T 134
Huszonhetes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KÉSZSÉGES ENGEDELMESSÉG 4T 144
A TIZENKÉT KÉM 4T 148
JERIKÓ ELFOGLALÁSA 4T 156
JEREMIÁS MEGRÓJA IZRÁELT 4T 164
HŰSÉGES INTÉSEKRE VAN SZŰKSÉG 4T 186
TELJES ODASZENTELŐDÉS 4T 213
AZ EGYETÉRTÉS SZÜKSÉGESSÉGE 4T 221
SZEMBESZEGÜLÉS A SZIGORÚ FIGYELMEZTETÉSEKKEL 4T 227
ISTEN PARANCSAINAK SZENT VOLTA 4T 247
ÖNZÉS A GYÜLEKEZETBEN ÉS A CSALÁDBAN 4T 255
FÖLHÍVÁS AZ IGEHIRDETŐKHÖZ 4T 260
Huszonnyolcas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
TAPASZTALAT ÉS MUNKÁLKODÁSOK 4T 271
FÖLKÉSZÜLÉS KRISZTUS ELJÖVETELÉRE 4T 306
FÖLHÍVÁS AZ IGEHIRDETÖKHÖZ 4T 313
SZERETET A TÉVELYGŐ IRÁNT 4T 321
A MŰ HELYZETE TEXASBAN 4T 330
MAGUKKAL TÖRŐDŐ IGEHIRDETŐK 4T 341
BECSÜLETESSÉG ANYAGI ÜGYEKBEN 4T 350
VALLÁS A MINDENNAPI ÉLETBEN 4T 360
AZ IGEHIRDETŐK MEGSZENTELŐDÉSE 4T 371
Huszonkilences szám—Bizonyságtétel az egyháznak
AZ ÍTÉLET 4T 384
KIADVÁNYAINK 4T 388
KRISZTUS KÖVETEI 4T 393
AZ ÖRÖMHÍR SZOLGÁI 4T 407
FŐISKOLÁNK 4T 418
A MŰ HELYZETE IOWÁ-N 4T 430
KÖNYVKIADÓINK 4T 449
AZ ÍGÉRETEK SZENT VOLTA 4T 462
VÉGRENDELETEK ÉS HAGYATÉKOK 4T 476
GYÜLEKEZETI TAGSÁG 4T 485
A GYÜLEKEZETBEN ELŐFORDULÓ CSALÁSOK 4T 489
AZ ÖNURALOM FONTOSSÁGA 4T 495
BIBLIAELLENES HÁZASSÁGOK 4T 503
AZ ÚR SZEGÉNYEI 4T 508
A MŰ HELYZETE BATTLE CREEKEN 4T 511
A TALENTUMOK FEJLESZTÉSE 4T 519
Harmincas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
ISTEN SZOLGÁI 4T 523
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS INTÉSEK 4T 537
ERKÖLCSI ÉS SZELLEMI MŰVELŐDÉS 4T 545
SZEGÉNYEK IRÁNTI KÖTELESSÉG 4T 550
EGÉSZSÉG ÉS VALLÁS 4T 552
MEGBÍZHATÓ MUNKÁSOK 4T 554
A KERESZTÉNY ÁLDÁSOS HAJTÁSA 4T 565
TAKARÉKOSSÁG ÉS LEMONDÁS 4T 571
A KÓRHÁZ HELYZETE ÉS FÖLADATA 4T 575
A BARÁTOK HATÁSA 4T 587
A RÖPIRAT-TÁRSULATOK 4T 591
A világ szeretete 4T 609
SZERÉNY RUHÁZKODÁS 4T 628
HELYES NEVELÉS 4T 648
ISTEN IRÁNTI FELELŐSSÉGÜNK 4T 654