× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bizonyságtételek 3. kötet
Egervári Dezső, 1875.

Huszonegyes szám
LEGYETEK TERHEK HORDOZÓI 3T 9
MEGSZENTELETLEN KÉPESSÉG 3T 22
KIEGYENSÚLYOZATLAN GONDOLKODÁS 3T 32
VILÁGIAKKAL VALÓ MEGHITT BARÁTKOZÁS 3T 39
A MŰ HELYZETE NEW YORKBAN 3T 48
MEGBÍZHATATLAN TAPASZTALAT 3T 67
HŰSÉG A HÁZI KÖTELESSÉGEKBEN 3T 79
BÜSZKESÉG ÉS HIÚ GONDOLAT 3T 81
BATTLE CREEK-I MUNKÁNK 3T 85
KRISZTUS PÉLDÁZATAI 3T 99
FÁRADOZÁSUNK A GYÜLEKEZETEKBEN 3T 104
JÓMÓDÚ SZÜLŐKHÖZ 3T 116
Huszonkettes szám
HELYES NEVELÉS 3T 131
AZ EGÉSZSÉGÜGY MEGÚJULÁSA 3T 161
AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 3T 165
A DICSÉRET VESZEDELME 3T 185
FÁRADOZZUNK A TÉVELYGŐKÉRT 3T 186
A SZOMBATISKOLA 3T 188
A KIADÓ ALKALMAZOTTAI 3T 190
SZERETET ÉS KÖTELESSÉG 3T 195
A BATTLE CREEK-I GYÜLEKEZET 3T 197
MISSZIÓMUNKA 3T 202
A VITÁK KÖVETKEZMÉNYE 3T 212
FIATALOKAT ÉRINTŐ VESZÉLYEK ÉS A RÁJUK HÁRULÓ KÖTELESSÉGEK 3T 221
ÖNZŐ IGEHIRDETŐK 3T 227
A NYERESÉG FÉKTELEN SZERETETE 3T 243
23. Bizonyságtétel
A LAODÍCZEAI GYÜLEKEZET 3T 252
MÓZES ÉS ÁRON 3T 293
IFJÚ IGEHIRDETŐHÖZ ÉS FELESÉGÉHEZ 3T 304
ÁLMODOZÁS - ÁBRÁNDOZÁS 3T 329
24. Bizonyságtétel
A NAGY LÁZADÁS 3T 339
FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGHOZ 3T 362
TIZED ÉS ÁLDOZATOK 3T 381
RENDSZERES ADAKOZÁS 3T 408
FÜGGETLENEDÉS, ÖNÁLLÓSKODÁS 3T 414
EGYSÉG A GYÜLEKEZETBEN 3T 434
IGAZ KIFINOMULTSÁG AZ IGESZOLGÁLATBAN 3T 459
25. Bizonyságtétel
A MUNKA FONTOSSÁGA 3T 468
A VILÁG ÁLLAPOTA 3T 471
A GYÜLEKEZET ÁLLAPOTA 3T 474
A VILÁG SZERETETE 3T 477
ISTENKÍSÉRTÉS 3T 482
AZ ÉTVÁGY HATALMA 3T 485
VEZETÉS 3T 492
FELHÍVÁSOK ADAKOZÁSRA 3T 510
SZERENCSÉTLENEK IRÁNTI KÖTELESSÉGÜNK 3T 511
EMBER IRÁNTI KÖTELESSÉG 3T 521
A MÁSÉ KÍVÁNÁSÁNAK BŰNE 3T 544
SZORGALOM AZ IGEHIRDETÉSBEN 3T 551
SZÜLŐK, MINT EGÉSZSÉGÚJÍTÓK 3T 560
NEM JÖHETEK LE 3T 570