Bizonyságtételek 2. kötet
Egervári Dezső, 1989.

Tizenötös szám—Bizonyságtétel az egyháznak
Bevezetés
TAPASZTALATAIM LEÍRÁSA
ADAKOZZUNK KRISZTUSÉRT
ELSŐSZÜLÖTTSÉG ÁRÚBA BOCSÁTÁSA
CSÍPŐS NYELVEK
ÖNZÉS ÉS A VILÁG SZERETETE
HÚS-ÉTELEK ÉS SERKENTŐ SZEREK
AZ EGÉSZSÉG-MEGÚJULÁS ELHANYAGOLÁSA
VEGYÜK KÖRÜL SZERETETTEL A TÉVELYGŐKET
MINDENNAPI VALLÁSOSSÁG
JAVULÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA A CSALÁDBAN
MEGERŐSZAKOLT LELKIISMERET
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS INTÉSEK
Tizenhatos szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A SZEMÉLYES BIZONYSÁGTÉTELEK CÉLJA
BATTLE CREEKBE KÖLTÖZÉS
INTÉS LELKIPÁSZTOROKNAK
TEKINTSÜNK JÉZUSRA
SZAKADJUNK EL A VILÁGTÓL
AZ IGAZ SZERETET
SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROK A KÓRHÁZBAN
MORE ANNA ELMELLÖZÉSE
KÖNYÖRGÉS BETEGEKÉRT
BÁTORSÁG AZ IGEHIRDETŐBEN
BECSÜLET ANYAGI ÜGYEKBEN
A NAPSZÁMOS ELNYOMÁSA
A HARCIAS VISELKEDÉS MEGROVÁSA
A TERHEK VISELŐI A GYÜLEKEZETBEN
ÖNHITT FIATALOK
VILÁGIASSÁG A GYÜLEKEZETBEN
Tizenhetes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KRISZTUS SZENVEDÉSEI
FIGYELMEZTETÉSEK A GYÜLEKEZETNEK
A HÁZASSÁG MEGFONTOLÁSA
A GAZDAGSÁG VESZÉLYE
KRISZTUSI BUZGALOM
A FIATALOK FELELŐSSÉGE
A PÉNZISTEN SZOLGÁI
ÉRZELGŐSSÉG ÉS HÁZASSÁGSZERZÉS
SZIGOR A CSALÁDBAN
SZÜLETÉSNAPODRA
A GAZDAGSÁG CSALÁRDSÁGA
ÖNÁMÍTÓ FIATALOK
VALÓSÁGOS MEGTÉRÉS
A FÉRJ ÉS FELESÉG KÖTELESSÉGEI
ÁRVA FIÚHOZ INTÉZETT LEVÉL
FÉKTELEN TESTRÉSZ
TALÁLJUNK MEGNYUGVÁST A LESÚJTOTTSÁGBAN
MAGÁVAL TÖRŐDŐ, ZSARNOK LELKÜLET
FELEDÉKENY HALLGATÓ
GYÓGYULJUNK KI AZ ÖNSAJNÁLATBÓL
KÖTELESSÉGÜNK AZ ÁRVÁK IRÁNT
FELHÍVÁS IGEHIRDETŐINKHEZ
ERKÖLCSI SZENNYEZŐDÉS
Tizennyolcas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KERESZTÉNY MÉRTÉKLETESSÉG
AZ EGESZSÉG-MEGÚJULÁS SZÉLSŐSÉGEI
ÉRZÉKISÉG A FIATALOKBAN
IGAZ SZERETET A CSALÁDI KÖRBEN
AZ ÖNURALOM FONTOSSÁGA
SZORGALOM ÉS TAKARÉKOSSÁG
ELLENZÉS KIVÁLTÁSA
FELHÍVÁS A GYÜLEKEZETHEZ
AZ IGAZSÁGGAL KERESZTET IS VÁLLALUNK
Tizenkilences szám—Bizonyságtétel az egyháznak
FELHÍVÁS A LELKÉSZEKHEZ
TESTMOZGÁS ÉS SZABADLEVEGŐ
AZ ÖNZÉS MEGROVÁSA
VAKBUZGÓSÁG ÉS TUDATLANSÁG
ELKÉNYEZTETETT LÁNY
LELKÉSZFELESÉGHEZ
HŰTLENSÉG AZ INTÉZŐSÉG TERÉN
HELYTELEN ÉRZÉKENYSÉG
GYÜLEKEZÉSEK
Húszas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
IMAÓRÁK
HOGYAN ÜNNEPELJÜK A SZOMBATOT?
KERESZTÉNY ÜDÜLÉS
JELENTŐSÉGTELJES ÁLOM
TÁBORI ÖSSZEJÖVETELEINK
JELENTŐSÉGTELJES ÁLOM
A LELKÉSZEK MODORA ÉS RUHÁZATA
HASZONVÁGY
AZ ÜGY VERMONTI ALLÁSA
FÖLDI KINCSEK ÁTRUHÁZÁSA
PRÓBAIDŐ KRISZTUS ELJÖVETELE UTÁN?
FELELŐS VAGY A NYERT FÉNYÉRT
Függelék