× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bizonyságtételek 1. kötet
Egervári Dezső, 1868.

Életrajz
GYERMEKKOROM 1T 9
MEGTÉRÉSEM 1T 14
REMÉNYVESZTETTSÉG 1T 21
KILÉPEK A METODISTA EGYHÁZBÓL 1T 35
AZ ALAKI TESTVÉREK ELLENZÉSE 1T 44
ADVENT-ÉLMÉNY 1T 48
ELSŐ LÁTOMÁSOM 1T 58
FELSZÓLÍTÁS AZ UTAZÁSRA 1T 62
LÁTOMÁS AZ ÚJFÖLDRŐL 1T 67
A DORGÁLÁS VISSZATARTÁSA 1T 71
HÁZASSÁGOM ÉS TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEM 1T 75
KÖNYVKIADÁS ÉS UTAZÁS 1T 87
MICHIGANBA KÖLTÖZÉS 1T 97
FÉRJEM HALÁLA 1T 105
Egyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
TESTVÉRED ŐRIZŐJE 1T 113
MIKOR KEZDJÜK A SZOMBATOT? 1T 116
AZ IGAZSÁG ELLENZŐI 1T 116
SZÜLŐI FELELŐSSÉG 1T 118
ISTENBE VETETT HIT 1T 120
AZ IGAZSÁG HÍRNÖKE CSOPORT 1T 122
KÉSZÜLJ ISTENED ELÉ 1T 123
Kettes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KÉT ÚT 1T 127
ALKALMAZKODÁS A VILÁGHOZ 1T 131
LELKÉSZFELESÉGEK 1T 137
Hármas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
BUZDULJ FEL ÉS TARTS BŰNBÁNATOT 1T 141
A KELET ÉS A NYUGAT 1T 146
Négyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
FIATAL SZOMBATTARTÓK 1T 154
FEGYELMI ELJÁRÁSOK A GYÜLEKEZETBEN 1T 164
„VIGYÁZZATOK MAGATOKRA” 1T 168
A GAZDAG IFJÚ 1T 170
A GYÜLEKEZET KÖTELESSÉGE ÉS KIVÁLTSÁGA 1T 178
A RÁZÁS 1T 179
Ötös szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A LAODICEAI GYÜLEKEZET 1T 185
IMAHÁZAK 1T 196
A PÉLDÁZATOK TANULSÁGAI 1T 197
JÓTÁLLÁS HITETLENEKÉRT 1T 200
ESKÜTÉTEL 1T 201
TÉVEDÉSEK AZ ÉTRENDBEN 1T 204
Hatos szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A PANGÁS FEDDÉSE 1T 210
KÖTELESSÉGÜNK GYERMEKEINK IRÁNT 1T 216
Rendszeres jótékonyság 1T 220
FELEKEZETÜNK NEVE 1T 223
A SZEGÉNY 1T 224
KOCKÁZATOS ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK 1T 225
HŰTLEN INTÉZÖ 1T 227
VAKBUZGÓSÁG WISCONSINBAN 1T 228
AZ INTÉSEK ELTITKOLÁSA 1T 233
AZ OHIÓI ÜGY 1T 234
TELJES MEGSZENTELŐDÉS 1T 240
SZEMÉLYES ÉLMÉNY 1T 244
A MŰ NYUGATON 1T 250
VÁLASZ 1T 251
Hetes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
ÉSZAK ÉS DÉL 1T 253
NAGY NYOMORÚSÁG KÖZELEDIK 1T 260
RABSZOLGASÁG ÉS A HÁBORÚ 1T 264
VESZEDELMES IDŐK 1T 268
SZERVEZET 1T 270
KÖTELESSÉGÜNK A SZEGÉNYEK IRÁNT 1T 272
A PÉLDAADÁS EREJE 1T 274
ODASZENTELŐDÉS 1T 287
BÖLCSELKEDÉS ÉS HIÚ ÁMÍTÁS 1T 290
Nyolcas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
VALLÁS A CSALÁDBAN 1T 303
FÉLTÉKENYKEDÉS ÉS GÁNCSOSKODÁS 1T 311
A HIT EGYSÉGE 1T 323
ÉSZAK-WISCONSIN 1T 326
SÁTÁN HATALMA 1T 341
A KÉT KORONA 1T 347
A JÖVÖ 1T 353
Kilences szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A LÁZADÁS 1T 355
IGEHIRDETŐINK KÖTELESSÉGEI, ÉS VESZEDELMEI 1T 368
A LÁTOMÁSOK HELYTELEN HASZNÁLATA 1T 382
SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK 1T 384
A MUNKA KELETEN 1T 389
Tízes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A FIATALOKAT FENYEGETŐ VESZÉLY 1T 390
JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN 1T 405
AZ ÜGY KELETEN 1T 409
DÁVID IMÁJA 1T 422
SZÉLSŐSÉGEK A RUHÁZKODÁSBAN 1T 424
UTASÍTÁSOK HULL VÉN SZÁMÁRA 1T 426
MEG NEM SZENTELT IGEHIRDETŐK 1T 438
A LELKIPÁSZTOR FELESÉGE 1T 449
SZABADALMI JOGOK 1T 455
Tizenegyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
MEGÚJULÁS AZ ÖLTÖZKÖDÉS TERÉN 1T 456
LELKÉSZEINK 1T 466
AZ EGÉSZSÉGÜGY MEGÚJULÁSA 1T 485
Tizenkettes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
Üzenet az ifjúsághoz 1T 496
KERESZTÉNY ÜDÜLÉS 1T 514
AZ ÚJ RUHÁZKODÁS 1T 521
RÁGALMAK BATTLE CREEKRŐL 1T 526
A FELELŐSSÉGEK ÁTHÁRÍTÁSA 1T 528
A SZOMBAT HELYES MEGÜNNEPLÉSE 1T 531
POLITIKAI GONDOLATOK 1T 533
KAMAT 1T 534
CSALÓKA GAZDAGSÁG 1T 536
ENGEDELMESKEDJÜNK AZ IGAZSÁGNAK 1T 543
ÉLETBIZTOSÍTÁS 1T 549
TERJESSZÉTEK IRATAINKAT 1T 551
EGÉSZSÉG ÚJÍTÓ 1T 552
GYÓGYINTÉZET 1T 553
EGÉSZSÉG ÉS VALLÁS 1T 564
MUNKA ÉS SZÓRAKOZÁS 1T 567
Tizenhármas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
BEVEZETÉS 1T 569
TAPASZTALATAINK 1T 570
KIADÓNK 1T 585
HARC ÉS GYŐZELEM 1T 592
A BATTLE CREEKI GYÜLEKEZET 1T 609
SZÚR-VÁG 1T 612
AZ ÖNHITTSÉG VESZEDELME 1T 621
NE HAGYJÁTOK MAGATOKAT MEGCSALNI 1T 628
Tizennégyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
SZEMÉLYES BIZONYSÁGTÉTELEK KIADÁSA 1T 630
AZ EGÉSZSÉG INTÉZET 1T 633
ÉLMÉNYEINK TAPASZTALATAINK 1T 643
LELKÉSZEK, REND ÉS SZERVEZET 1T 645
TOVÁBBI MUNKÁSSÁGUNK 1T 653
HANNAH MÓRE ESETE 1T 666
EGÉSZSÉGES FŐZÉS 1T 680
KÖNYVEK ÉS FÜZETEK 1T 687
A KERESZTÉNY JELSZÓ 1T 690
SZERETET A CSALÁDI KÖRBEN 1T 694
A FÉRJ HELYZETE 1T 707
Függelék 1T 713