Az apostolok története
Advent Kiadó, 1911.

Isten terve egyházával AA 9
A tizenkét tanítvány kiképzése AA 17
A nagy parancs AA 25
Pünkösd AA 35
A Lélek adománya AA 47
A templom kapujában AA 57
Óvás képmutatástól AA 70
A Magas Tanács előtt AA 77
A hét diakónus AA 87
Az első keresztény vértanú AA 97
Az Evangélium Samáriában AA 103
Üldözőből: tanítvány AA 112
Az előkészület napjai AA 123
Igazságot szomjazó lélek AA 131
Szabadulás a börtönből AA 143
Az Evangélium Antiókhiában AA 155
Az Evangélium hírnökei AA 166
Munka a pogányok között AA 177
Zsidó és pogány AA 188
A felmagasztalt kereszt AA 201
Távoli országokban AA 211
Thessalonika AA 221
Bérea és Athén AA 231
Korinthus AA 243
Két levél Thessalonikába AA 255
Apollós Korinthusban AA 269
Efézus AA 281
A fáradozás és megpróbáltatás napjai AA 291
Intő, kérlelő üzenet AA 298
Felhívás magasabb rendű életre AA 309
Az üzenetet elfogadják AA 323
Adakozó gyülekezet AA 335
Munka, viszontagságok között AA 346
Megszentelt igehirdetés AA 359
Az üdvösség üzenete a zsidók között AA 372
Hitehagyás Galátziában AA 383
Pál utolsó jeruzsálemi útja AA 389
Pál, a fogoly AA 399
Tárgyalás Czézáreában AA 419
Pál a császár ítélőszékéhez fellebbez AA 428
"Majdnem ráveszel engem" AA 433
Róma felé! - A hajótörés AA 439
Rómában AA 447
A császár házából AA 461
Rómából írt levelek AA 469
Szabadlábon AA 485
Ismét börtönben AA 489
Néró ítélőszéke előtt AA 492
Pál utolsó levele AA 498
A halálra ítélt AA 509
Krisztus hű pásztora AA 514
Hű mindhalálig AA 529
János, a szeretett tanítvány AA 539
"Hű tanúbizonyság" AA 546
Átalakult élet AA 557
Patmos AA 568
Jelenések könyve AA 578
A diadalmas egyház AA 593