Üzenet az ifjúságnak
BIK Kiadó, 2002.

Bevezetés
Jellemépítés az örökkévalóság számára MYP 15
1. fejezet — ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL
Felhívás a fiatalokhoz MYP 21
Istennek kívánunk tetszeni MYP 26
Mi szükséges a sikeres munkavégzéshez? MYP 27
A nagy alkalmak ideje MYP 33
Az elérhető magaslatok MYP 36
A hatékonyság mércéje MYP 41
Legfontosabb a kitartás MYP 45
Isten munkatársai MYP 47
2. fejezet — KÜZDELEM A BŰN ELlen
A hatalmas ellenség MYP 51
A jó és rossz közötti küzdelem jellege MYP 54
Sátán törekvései az emberi értelem befolyásolására MYP 57
A kísértés nem mentség a bűn elkövetésére MYP 62
Bátorságra van szükségünk MYP 63
A Lélek temploma MYP 65
Nem a magatokéi vagytok MYP 68
Őszinte megtérés MYP 71
Tanács egy elkényeztetett leánynak MYP 75
Küzdelemben erősödik a jellem MYP 78
Ellenálljatok a kísértéseknek! MYP 81
A bűn csalárdsága MYP 83
Óvakodj a kételkedéstől! MYP 85
Egyetlen gyenge ponton is összekapcsolódunk a bűnnel MYP 91
3. fejezet — A GYŐZELEM FELÉ
A keresztényi élet szépségei MYP 95
A jellem tökéletesítése MYP 99
A hit harca MYP 102
A győzelem felé MYP 105
Hogyan lehetünk erősek? MYP 107
A győzelmes élet MYP 109
Az élő hit MYP 111
Közösségben Krisztussal MYP 118
4. fejezet — JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN!
Növekedés a kegyelemben MYP 121
Alkalmazkodás a világhoz MYP 126
Képzelt remények és valódi tapasztalatok MYP 131
Az önuralom MYP 134
A keresztényi élet tapasztalatai MYP 137
Az apró kötelességek hűséges teljesítése MYP 143
Világosságunkért felelősséggel tartozunk! MYP 146
Akaratunk, szándékaink és elhatározásaink MYP 147
Az akaraterő gyakorlása MYP 151
Hogyan vezet Isten? MYP 156
A Szentlélek csendes munkája MYP 157
A bennünk élő Krisztus MYP 159
Önmegtagadás MYP 162
Az Istennek tetsző jellem MYP 163
Krisztus állandó jelenléte MYP 166
5. fejezet — FELKÉSZÜLÉS AZ ÉLET FELADATAIRA
Szükség van-e keresztény nevelésre? MYP 169
A valódi nevelés MYP 171
A keresztény nevelés fontossága MYP 173
Nevelés az örökkévalóságra MYP 176
Gyakorlati oktatás MYP 177
A tanítványi hűség MYP 181
A munkavégzés alkalmai MYP 183
Felkészülés a szolgálatra MYP 185
Törekvés a fejlődésre MYP 188
Igaz bölcsesség MYP 189
Milyen célokat tűzzünk magunk elé? MYP 192
6. fejezet — SZOLGÁLAT
Az ifjúság elhívása Isten szolgálatára MYP 197
A lelkek megnyerésének felelőssége MYP 199
Tanúságtétel Krisztusért MYP 200
Hogyan végezzük személyes munkánkat? MYP 203
Az ifjúság lélekmentő munkája MYP 204
Lehetőségek a szolgálatra MYP 208
Önzetlen szolgálat MYP 209
A szorgalom jutalma MYP 210
A munka méltósága MYP 213
„Akik minden vizek mellett vetnek” MYP 217
A munka különböző területei MYP 219
Elfogadható szolgálat MYP 226
Hűség a szolgálatban MYP 228
7. fejezet — EGÉSZSÉG ÉS MUNKAKÉPESSÉG
A bajok gyökere MYP 233
Az egészség megőrzése MYP 235
Az egészség szentsége MYP 236
Harmonikus nevelés MYP 239
Az egészség rovására megszerzett képesség MYP 240
A nemesség jelei MYP 241
8. fejezet — AZ ISTENFÉLŐ ÉLET
Az imádság a mi erősségünk MYP 247
Az ima hatalma MYP 249
Hogyan viselkedjünk imádkozás közben? MYP 251
Hit és ima MYP 252
A Biblia tanulmányozásának értéke MYP 253
Kutassatok a Szentírásban önmagatokért! MYP 258
Kitartó törekvés a Biblia-tanulásban MYP 259
A szorgalmas tanulás jutalma MYP 262
A Biblia mint nevelőeszköz MYP 263
Istentisztelet MYP 265
Jól megalapozott remény MYP 268
9. fejezet — OLVASMÁNYOK ÉS ZENE
Olvasmányaink kiválasztása. MYP 271
Az efézusiak példája. MYP 275
A megfelelő szellemi táplálék MYP 279
A legérdekesebb könyv MYP 283
Jól őrizd a lélek útjait! MYP 285
A keresztényi jellem építése MYP 287
Az irodalom hatása MYP 290
A zene áldásai MYP 291
Milyen célt szolgál a zene? MYP 293
A zene rossz felhasználása MYP 295
10. fejezet — SÁFÁRSÁG
Tanulj meg jól gazdálkodni! MYP 299
Az áldozatos lelkület MYP 303
A tized MYP 304
„Tiszteld az Urat a te javaidból!” MYP 306
Egyéni felelősségünk MYP 309
Ünnepi ajándékok MYP 311
Takarékosság az öltözködésben MYP 313
Öntetszelgés MYP 316
Takarékosság és jótékonyság MYP 320
11. fejezet — AZ OTTHON
A keresztény család MYP 325
Az otthoni kötelességek hűséges teljesítése MYP 326
Vallásosság a családban MYP 327
Az otthon: iskola MYP 329
A szülők iránti tisztelet és szeretet MYP 331
Áldás a családban MYP 333
Otthoni jellemépítés MYP 335
A fiatalok vállaljanak felelősségeket! MYP 339
Az áhítat órája MYP 341
Vallásos vendégszeretet MYP 342
12. fejezet — ÖLTÖZKÖDÉS
Életmódunk hatása környezetünkre MYP 345
Ruházat és jellem MYP 349
A megfelelő öltözködés MYP 351
Az öltözködés befolyása MYP 353
Egyszerűség a ruházatban MYP 354
Az öltözködés bálványozása MYP 358
Az igazi ékesség MYP 359
13. fejezet — PIHENÉS ÉS FELÜDÜLÉS
A pihenés értéke MYP 363
A világ szeretete MYP 367
Tanácsok MYP 371
Veszélyes szórakozások MYP 373
Plántáljunk lelkünkbe helyes elveket! MYP 379
Szentségtelen befolyások MYP 382
Öröm a vallásban MYP 383
Testi-lelki felfrissülés MYP 385
Társas összejövetelek MYP 387
Hogyan töltsük el a szünidőt? MYP 392
Irodalmi társaságok MYP 394
A tánc MYP 398
14. fejezet — TÁRSAS ÉRINTKEZÉS
A barátkozás célja MYP 403
Keresztény barátság és udvariasság MYP 405
Vezérelvek MYP 407
A társaság hatása MYP 411
Befolyásunk és felelősségünk MYP 417
A társaság megválasztása MYP 419
Az aranyszabály MYP 420
A valódi nemesség MYP 421
Kerüld a rossz társaságot! MYP 423
Magasztos, felemelő társalgás MYP 425
Konkolyhintés MYP 429
Hitetlen látogatók MYP 432
15. fejezet — UDVARLÁS ÉS HÁZASSÁG
Őszinte szeretet MYP 435
Az udvarlás helytelen formái MYP 437
Eljegyzések hívők és hitetlenek között MYP 439
A tanácsok és a vezetés fontossága MYP 443
Korai házasságok MYP 452
Bölcs és oktalan házasságok MYP 453
„Házasodnak és férjhez mennek” MYP 456
A házasélet felelősségei MYP 461
Önuralom a házasságban MYP 462
Izsák példája MYP 464