Üzenet az ifjúságnak
BIK Kiadó, 1989.

Bevezetés
Jellemépítés az örökkévalóság számára MYP 15
ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL
Felhívás az ifjúsághoz MYP 21
Neki kívánunk tetszeni MYP 26
A siker főkelléke MYP 27
A nagy alkalmak ideje MYP 33
Az elérhető magaslatok MYP 36
A hatékonyság mércéje MYP 41
A magaslatok fáradtságos elérése MYP 45
Isten munkatársai MYP 47
KÜZDELEM A BŰNNEL
Sátán - hatalmas ellenség MYP 51
A harc jellege MYP 54
Sátán különleges törekvése MYP 57
A kísértés nem mentség a bűnözésre MYP 62
Bátorság MYP 63
A Lélek temploma MYP 65
Nem a magatokéi vagytok MYP 68
Őszinte megtérés MYP 71
Tanács egy elkényeztetett leánynak MYP 75
Küzdelemben erősödik a jellem MYP 78
Ellenálljatok a kísértéseknek! MYP 81
A bűn csalárdsága MYP 83
Óvakodjunk a kételkedéstől. MYP 85
Egyetlen gyenge pont MYP 91
A GYŐZELEM FELÉ
Előre és felfelé MYP 95
A jellem tökéletesítése MYP 99
A hit harca MYP 102
Győzelem felé MYP 105
Hogyan lehetünk erősek? MYP 107
A győzelmes élet MYP 109
Élő hit MYP 111
Közösségben Krisztussal MYP 118
JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN
Növekedés a kegyelemben. MYP 121
Hasonulás a világhoz MYP 126
Keresztényi tapasztalatok MYP 131
Önuralom MYP 134
Élettapasztalat MYP 137
Apró kötelességek hűséges teljesítése MYP 143
Világosságunkért felelősséggel tartozunk MYP 146
Eltökélt szándék MYP 147
Az akaraterő gyakorlása MYP 151
Isten vezetése MYP 156
A Szentlélek csendes munkája MYP 157
A bennünk élő Krisztus MYP 159
Önmegtagadás MYP 162
Istennek tetsző jellem MYP 163
Krisztus jelenléte MYP 166
ELŐKÉSZÜLET AZ ÉLET FELADATAIRA
Keresztény nevelés MYP 169
Igazi nevelés MYP 171
Szükséges a keresztény nevelés MYP 173
Nevelés az örökkévalóságra MYP 176
Célszerű gyakorlati kiképzés MYP 177
A tanítványi hűség MYP 181
A tanulók alkalmai MYP 183
Felkészülés a szolgálatra MYP 185
Fejlődésre való törekvés MYP 188
Igaz bölcsesség MYP 189
Tűzz ki magas célt! MYP 192
SZOLGÁLAT
Az ifjúság elhívatása a munkára MYP 197
A lelkek megnyerésének felelőssége MYP 199
Tanúságtétel Krisztusért MYP 200
Személyes munka MYP 203
Az ifjúság léleknyerő munkája MYP 204
Sokoldalú szolgálat MYP 208
Önzetlen szolgálat MYP 209
A szorgalom jutalma MYP 210
A munka méltósága MYP 213
„Kik minden vizek mellett vetnek” MYP 217
A munka különböző nemei MYP 219
Elfogadható szolgálat MYP 226
Hűség a szolgálatban MYP 228
EGÉSZSÉG ÉS MUNKAKÉPESSÉG
Az élet tudománya MYP 233
Az egészség megőrzése MYP 235
Az egészség szentsége MYP 236
Harmonikus nevelés MYP 239
Az egészség rovására megszerzett képesség MYP 240
A nemesség jelei MYP 241
AZ ÁHITATOS ÉLET
Az imádság, a mi erősségünk MYP 247
Az ima hatalma MYP 249
Az ima alatti magatartásunk MYP 251
Hit és ima MYP 252
A Biblia tanulmányozásának értéke MYP 253
Kutassatok a Szentírásban önmagatokért! MYP 258
Kitartó törekvés a bibliatanulásban MYP 259
A szorgalmas tanulás jutalma MYP 262
A Biblia mint nevelő MYP 263
Istentisztelet MYP 265
Jól megalapozott remény MYP 268
OLVASMÁNYOK ÉS ZENE
Olvasmányaink kiválasztása MYP 271
Az efézusiak példája MYP 275
Megfelelő szellemi táplálék MYP 279
A Biblia a legérdekesebb könyv MYP 283
Jól őrizd a lélek útjait! MYP 285
A keresztényi jellem felépítése MYP 287
Az irodalom hatása MYP 290
A zene áldásai MYP 291
A zene alkalmazása MYP 293
A zene rossz felhasználása MYP 295
SÁFÁRSÁG
Tanulj gazdálkodni! MYP 299
Az áldozatos lelkület MYP 303
A tized MYP 304
“Tiszteld az Urat a te javaidból” MYP 306
Egyéni felelősségünk MYP 309
Ünnepi ajándékok MYP 311
Takarékosság a ruházatban MYP 313
Öntetszelgés MYP 316
Takarékosság és jótékonyság MYP 320
AZ OTTHON
A keresztény család MYP 325
Hűséges kötelességteljesítés az otthonban MYP 326
Vallásosság az otthonban MYP 327
Az otthon: gyakorlati képzőiskola MYP 329
Szülők iránti tisztelet és szeretet MYP 331
Áldás az otthonban MYP 333
Jellemépítés otthon MYP 335
Az ifjúság vállaljon felelősségeket! MYP 339
Az áhítat órája MYP 341
Vallásos vendégszeretet MYP 342
RUHÁZAT ÉS DÍSZÍTÉS
A jellemépítés elemei MYP 345
Ruházat és jellem MYP 349
Illő öltözködés MYP 351
Az öltözködés befolyása MYP 353
Egyszerűség az öltözködésben MYP 354
A ruha bálványozása MYP 358
Az igazi ékesség MYP 359
ÜDÜLÉS ÉS SZÓRAKOZÁS
Az üdülés értéke MYP 363
Élvezetek szeretete MYP 367
Tanácsok MYP 371
Az ifjúság veszélyes szórakozásai MYP 373
Plántáljunk helyes elvekét! MYP 379
Szentségtelen befolyások MYP 382
Öröm a vallásban MYP 383
Keresztény üdülés MYP 385
Társas összejövetelek MYP 387
Hogyan töltsük szünidőnket? MYP 392
Chapter 134—Literary Societies MYP 394
Tánc MYP 398
TÁRSAS ÉRINTKEZÉS
A társas érintkezés célja MYP 403
Keresztény barátság és udvariasság MYP 405
Vezérelvek MYP 407
A társaság befolyása MYP 411
Befolyás MYP 417
Társaink megválasztása MYP 419
Az aranyszabály MYP 420
Igazi nemesség MYP 421
Kerüld a rossz társaságot MYP 423
Magasztos, felemelő társalgás MYP 425
Konkolyhintés MYP 429
Hitetlen látogatók MYP 432
UDVARLÁS ÉS HÁZASSÁG
Őszinte szeretet MYP 435
Az udvarlás helytelen formái MYP 437
Hitetlenekkel való eljegyzés MYP 439
Tanács és vezetés szükséges MYP 443
Korai házasság MYP 452
Bölcs és oktalan házasságok MYP 453
“Házasodnak és férjhez mennek” MYP 456
A házasélet felelősségei MYP 461
Helyes önbírálat és önuralom a házasságban MYP 462
Izsák példája MYP 464