Életünk és munkánk
Igazság Hírnöke Könyvterjesztő, 1991.

Gyermekségem LS 17
Megtérésem LS 20
Küzdelem a kétkedés ellen LS 26
Nyilvános működésem kezdete LS 32
Kilépek a gyülekezetből LS 43
AZ 1843-44-I CSALÓDÁS LS 54
ELSő LÁTOMÁSOM LS 64
Felhívás az utazásra LS 69
Ima-meghallgatások LS 74
A munka New-Hampshireben LS 77
Találkozásom a fanatizmussal LS 85
Az Úr Szombatja LS 95
Házasság és együtt munkálkodás LS 97
Küzdelem a szegénységgel LS 105
Tevékenységünk Nyugat-New Yorkban 1848-ban LS 110
Látomás az elpecsételésről LS 116
Az isteni előrelátás bátorító végzései LS 120
A kiadói munka kezdete LS 125
A szétszórt nyáj látogatása LS 129
A kiadói munka felújítása LS 136
Rochesterben LS 142
Előrehaladás nehézségek között LS 148
Költözködés Michiganbe LS 157
Tevékenység Közép-nyugaton 1856-1858 LS 160
Személyes próbák LS 164
Küzdelem a betegség ellen LS 167
Küzdelem és győzelem LS 173
Új Anglia gyülekezeteiben LS 178
Az elveszettek visszanyerése LS 183
Vándorlás a keskeny ösvényen LS 190
Teherhordás LS 194
EGY ÜNNEPÉLYES ÁLOM LS 197
Missziómunka LS 203
További tervek LS 208
Az egész világon LS 211
Iratterjesztés LS 216
Nyilvános munka 1877-ben LS 219
Látogatás Oregonban LS 229
Államról államra LS 235
Látomás az ítéletről LS 241
WHITE JAKAB HALÁLA LS 247
ÁLLHATATOSSÁG A SZENVEDÉSBEN LS 255
Az egészség helyreállítása LS 261
Írás és igehirdetés LS 267
Munkálatok Közép-Európában LS 281
Munkálatok Nagy Britanniában és Skandináviában LS 291
Megerősödött bizalom LS 309
Világi tervek kötésének veszélye isten művében LS 319
A Csendes-óceánon keresztül LS 331
Az első ausztráliai tábori összejövetel LS 344
Az avondale-i Iskola LS 349
Délen keresztül Az 1901-es konferenciára LS 379
Az ország fővárosában LS 388
Dél-Kaliforniában LS 399
A san franciscoi földrengés LS 407
Az 1909-es generálkonferencia LS 416
Utolsó munkái LS 425
Az utolsó betegség LS 440
Temetkezési ünnepély Elmshavenben LS 450
Emlékünnepély Richmondban LS 456
Temetés Battle Creekben LS 462