× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Értelem, jellem, egyéniség 1. kötet
Egervári Dezső, 1977.

Első rész - AZ ÉRTELEM TANULMÁNYOZÁSA
1. fejezet - A TANULMÁNYOZÁS FONTOSSÁGA 1MCP 3
2. fejezet - A KERESZTÉNY ÉS A LÉLEKTAN 1MCP 10
3. fejezet - A LÉLEKTAN VESZEDELMEI 1MCP 18
4. fejezet - LELKI HATÁSOK ÉS ÉRTELEM 1MCP 27
5. fejezet - A VAKBUZGÓ ÉRTELEM 1MCP 38
6.fejezet - EGÉSZSÉGES, RENDES ÁLLAPOT 1MCP 48
Második rész - ALAPVETŐ KAPCSOLATOK
7. fejezet - A BETEGSÉG, MELY AZ ÉRTELEMBEN KEZDŐDIK 1MCP 59
8. fejezet - VALLÁS ÉS ÉRTELEM 1MCP 65
9. fejezet - FELLEGVÁR AZ ÉRTELEM 1MCP 72
10. fejezet - ÉRTELMI KÉPESSÉG 1MCP 78
Harmadik rész - AZ ÉRTELEM FEJLŐDÉSE
11. fejezet - BIBLIAKUTATÁS ÉS ÉRTELEM 1MCP 89
12. fejezet - SZORGALOM 1MCP 99
13. fejezet - AZ ÉRTELEM TÁPLÁLÉKA 1MCP 107
14. fejezet - TESTMOZGÁS, TESTEDZÉS 1MCP 115
15. fejezet - ÉRZELMI TÉNYEZŐK 1MCP 123
Negyedik rész NÖVEKVŐ SZEMÉLYISÉG
16. fejezet - SZÜLETÉS ELŐTTI HATÁSOK 1MCP 131
17. fejezet - ÖRÖKLÉS ÉS KÖRNYEZET 1MCP 142
18. fejezet - BIZTONSÁG A CSALÁDI KÖRBEN 1MCP 152
19. fejezet - SZÜLŐI RÁHATÁSOK 1MCP 163
20. fejezet - CSALÁDI LÉGKÖR 1MCP 174
21. fejezet - KRISZTUS ÉRTELMEKKEL FOGLALKOZÁSA 1MCP 181
22. fejezet -  ISKOLA ÉS TANÍTÓK 1MCP 187
Ötödik rész - AZ ÉLET ÉLTETŐ ELVE
23. fejezet - SZERETET, AZ ÖRÖK, ISTENI ELV 1MCP 205
24. fejezet - SZERETET A CSALÁDI KÖRBEN 1MCP 211
25. fejezet - SZERELEM ÉS NEMISÉG 1MCP 218
26. fejezet - TESTVÉRI SZERETET 1MCP 240
27. fejezet - ISTEN SZERETETE 1MCP 247
Hatodik rész - ÖNZÉS ÉS ÖNBECSLÉS
28. fejezet - ÖNÉRZET 1MCP 255
29. fejezet - FÜGGŐSÉG ÉS FÜGGETLENSÉG 1MCP 260
30. fejezet - ÖNZÉS ÉS ÖNKÖZÉPPONTÚSÁG 1MCP 271
Hetedik rész - SERDÜLŐ ÉS IFJÚKOR
31. fejezet - AZ IFJÚSÁG GONDJAI 1MCP 281
32. fejezet - VAK SZERELEM ÉS BELEHÁBORODÁS 1MCP 295
33. fejezet - AZ IFJÚSÁGOT FENYEGETŐ VESZÉLY 1MCP 308
34. fejezet - LELKIISMERET 1MCP 319
Nyolcadik rész - A NEVELÉS VEZÉRELVEI
35.fejezet - A FÖLFOGÁS KIHATÁSA 1MCP 331
36. fejezet - AZ INDÍTÉKOK ELVEI 1MCP 341
37. fejezet - A TANULÁS ÉS MŰVELŐDÉS ELVEI 1MCP 350
38. fejezet - KIEGYENSÚLYOZOTT MŰVELŐDÉS 1MCP 359