Nem hivatalos fordítások:

Korszakok küzdelme

Cím Fordító Jell.
PP Pátriárkák és próféták ismeretlen
PK Próféták és királyok ismeretlen
Jézus élete (több fordító)
AT Az apostolok története ismeretlen
NK A nagy küzdelem Bánfiné Roóz Magdolna
MT A megváltás története dr. Murányi Róbert Árpád
PP Pátriárkák és próféták Stramszki István
Jézus élete (több fordító)

Bizonyságtételek

Cím Fordító Jell.
Szem1 Szemelvények E. G. White írásaiból 1. kötet Lestár Tamás
Szem2 Szemelvények E. G. White írásaiból 2. kötet Lestár Tamás
Szem3 Szemelvények E. G. White írásaiból 3. kötet Lestár Tamás
BT1 Bizonyságtételek 1. kötet Egervári Dezső
BT2 Bizonyságtételek 2. kötet Egervári Dezső
BT3 Bizonyságtételek 3. kötet Egervári Dezső
BT4 Bizonyságtételek 4. kötet Egervári Dezső
BT5 Bizonyságtételek 5. kötet Egervári Dezső
BT5 Bizonyságtételek 5. kötet (hiányzó fejezet) Egervári Dezső
BT6 Bizonyságtételek 6. kötet Egervári Dezső
BT7 Bizonyságtételek 7. kötet Egervári Dezső
BT8 Bizonyságtételek 8. kötet Egervári Dezső
BT9 Bizonyságtételek 9. kötet Egervári Dezső
BTP Bizonyságtételek a prédikátoroknak ismeretlen
TGy Tanácsok a gyülekezeteknek Faluvégi Dezső

Áhítatos könyvek

Cím Fordító Jell.
ICsK Isten csodálatos kegyelme ismeretlen
SzER A Szentlélek eljő reátok ismeretlen
ÉÉM Az én életem ma ismeretlen
Mar Maranatha (több fordító)
FTB Felettébb tiszta a Te beszéded ismeretlen

Egészség

Cím Fordító Jell.
NOL A nagy orvos lábnyomán ismeretlen
ÉTT Étrendi és táplálkozási tanácsok Dudás István
ÉJE1 Értelem, jellem, egyéniség 1. kötet Egervári Dezső
ÉJE2 Értelem, jellem, egyéniség 2. kötet Egervári Dezső

Nevelés

Cím Fordító Jell.
BO Boldog otthon Henne József
Nev Előtted az élet Kormos Margit
Nev Nevelés Hegyes-Horváth Csilla
KNA A keresztény nevelés alapjai Póth Elemér
GyN Gyermeknevelés Mészöly Ildikó
ÜI Üzenet az ifjúságnak ismeretlen
ÜI Üzenet az ifjúságnak ismeretlen
LSzF Levelek szerelmes fiataloknak ismeretlen
GyBA A gyermeknevelés bibliai alapelvei ismeretlen
HBGy Hogyan bánjunk a gyermekkel ismeretlen
UMAF Útmutató Adventista Főiskolához Egervári Dezső

Misszió

Cím Fordító Jell.
ESz Az evangélium szolgái (több fordító)
Ev Evangelizálás Szekeres Károly
KSz Keresztény szolgálat Csabai Tamás
TSzM Tanácsok a szombatiskolai munkához Lestár Rózsa
Afr Afrika kollekció Póth Elemér

Korai írások

Cím Fordító Jell.
TL Tapasztalatok és látomások ismeretlen

Próféciák

Cím Fordító Jell.
UNE Az utolsó napok eseményei dr. Murányi Róbert Árpád
UNE Az utolsó napok eseményei Stramszki István

Krisztus tanításai

Cím Fordító Jell.
JVÚ Jézushoz vezető út Bánfiné Roóz Magdolna
KP Krisztus példázatai Bánfiné Roóz Magdolna
GH Gondolatok a Hegyibeszédről ismeretlen
GH Gondolatok a Hegyibeszédről ismeretlen
JVÚ Krisztushoz vezető lépések Vankó Zsuzsanna

Írásmagyarázat

Cím Fordító Jell.
BK1 A te igéd igazság 1. kötet Egervári Dezső
BK2 A te igéd igazság 2. kötet Egervári Dezső
BK3 A te igéd igazság 3. kötet Egervári Dezső
BK4 A te igéd igazság 4. kötet Egervári Dezső
BK5 A te igéd igazság 5. kötet Egervári Dezső
BK6 A te igéd igazság 6. kötet Egervári Dezső
BK7 A te igéd igazság 7. kötet Egervári Dezső
Jel Jelenések könyve (több fordító)

Megújulás

Cím Fordító Jell.
IM Az igazi megújulás Csabai Tamás
Megszentelt élet ismeretlen

Életrajz

Cím Fordító Jell.
ÉM Életünk és munkánk ismeretlen

Folyóiratok

Cím Fordító Jell.
RH Review and Herald cikkek (több fordító)
ST Signs of the Times cikkek (több fordító)
BTS Bible Training School cikkek (több fordító)
SW The Southern Watchman cikkek (több fordító)

Kéziratkiadások

Cím Fordító Jell.
K12 Kéziratkiadások 12. kötet (több fordító)
K16 Kéziratkiadások 16. kötet (több fordító)
K18 Kéziratkiadások 18. kötet (több fordító)
K20 Kéziratkiadások 20. kötet (több fordító)
SpM Splading-Magan gyűjtemény Egervári Dezső
IB2 Igehirdetések és beszédek 2. kötet (nem teljes) Egervári Dezső
MR311 A maradék egyház, szervezete, tekintélye, egysége és diadala Póth Elemér

Levelek és kéziratok

Cím Fordító Jell.
Ms1-1905 Újévi jegyzetek Erdődi Péter

Egyéb

Cím Fordító Jell.
Zene A zene - Szerepe, tulajdonságai és hatása Kiss Péter