Jézus élete
Advent Kiadó, 1989.

"Velünk az Isten" DA 19
A választott nép DA 27
"Az időnek teljessége" DA 31
"Születik néktek ma a megtartó" DA 43
A bemutatás DA 50
"Láttuk az ő csillagát" DA 59
Jézus gyermeksége DA 68
A húsvéti látogatás DA 75
Küzdelmes napok DA 84
Kiáltó szó a pusztában DA 97
A keresztség DA 109
A megkísértés DA 114
A győzelem DA 124
"Megtaláltuk a Messiást" DA 132
A mennyegzői ünnepségen DA 144
Az Ő templomában DA 154
Nikodémus DA 167
"Annak növekednie kell" DA 178
Jákob kútjánál DA 183
"Ha csodákat és jeleket nem láttok" DA 196
Beteshda és a Magas Tanács DA 201
János bebörtönzése és halála DA 214
"Elközelített az Istennek országa" DA 231
"Avagy nem a József fia-é ez?" DA 236
Elhívás a tengernél DA 244
Kapernaumban DA 252
"Megtisztíthatsz engem" DA 262
Levi-Máté DA 272
A szombat DA 281
"Választa tizenkettőt" DA 290
A Hegyibeszéd DA 298
A százados DA 315
Kik az én testvéreim? DA 321
A hívás DA 328
"Hallgass, némulj el!" DA 333
A hit érintése DA 342
Az első evangélisták DA 349
"Jertek, pihenjetek meg egy kevéssé!" DA 359
"Adjatok nékik ti enni!" DA 364
Egy éj a tavon DA 377
A galileai válság DA 383
Hagyomány DA 395
A válaszfalak leomlanak DA 399
Az igaz jel DA 404
A kereszt árnyékában DA 410
Jézus megdicsőülése DA 419
Szolgálat DA 426
Ki a nagyobb? DA 432
A sátoros ünnepen DA 447
Cselvetések között DA 455
"Az élet világossága" DA 463
A Jó pásztor DA 476
Az utolsó út Galileából DA 485
Az irgalmas samaritánus DA 497
Szemmel nem látható DA 506
Jézus megáldja a gyermekeket DA 511
"Egy fogyatkozásod van" DA 518
"Lázár, jöjj ki!" DA 524
Papi ármányok DA 537
Az új ország törvénye DA 547
Zákeus DA 552
A vacsora Simon házában DA 557
"Jő a te királyod" DA 569
A pusztulásra itélt nép DA 580
A templom ismételt megtisztítása DA 589
Küzdelem DA 601
Jaj a farizeusoknak DA 610
A külső udvarban DA 621
Az olajfák hegyén DA 627
"Legkisebb atyámfiai" DA 637
A szolgák szolgája DA 642
"Az én emlékezetemre" DA 652
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!" DA 662
Gecsemáné DA 685
Jézus, Annás és Kajafás előtt DA 698
Júdás DA 716
Pilátus palotájának az udvarán DA 723
Golgota DA 741
"Elvégeztetett" DA 758
József sírboltjában DA 769
"Feltámadott az Úr" DA 779
"Mit sírsz?" DA 788
Útban Emmaus felé a feltámadottal DA 795
"Békesség néktek!" DA 802
Ismét a tengernél DA 809
Mennyetek el és tanítsatok minden népeket! DA 818
"Az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz" DA 829