Az én életem ma
Unknown, 1952.

Január
Január 1. - AZ IGAZSÁG ÚTJÁN ML 5
Január 2. - ODASZENTELEM MINDENEMET ML 6
Január 3. - ÁTADOM A SZÍVEMET ML 7
Január 4. - KÉRD HITTEL! ML 8
Január 5. - MINDEN LEHETSÉGES ML 9
Január 6. - LEGYEN HITED ISTENBEN! ML 10
Január 7. - ISTENNEL, HIT ÁLTAL ML 11
Január 8. - SEMMIT SEM KÉTELKEDVE ML 12
Január 9. - A HIT ÉRINTÉSE ML 13
Január 10. - ISTEN GONDOSKODIK MINDARRÓL, AMIRE SZÜKSÉGEM VAN ML 14
Január 11. - IMÁDKOZZ REGGELENTE! ML 15
Január 12. - AZ IMA MINDIG IDŐSZERŰ ML 16
Január 13. - IMÁDKOZZ SZÜNTELENÜL! ML 17
Január 14. - ERŐ AZ IMÁBAN ML 18
Január 15. - TALÁLD MEG ISTENT IMA ÁLTAL! ML 19
Január 16. - AZ IMAÉLET PÉLDÁI ML 20
Január 17. - AZ ANYA IMÁJA ML 21
Január 18. - TANULMÁNYOZZUK AZ ÍRÁSOKAT! ML 22
Január 19. - A BIBLIÁHOZ NINCSEN HASONLÓ ML 23
Január 20. - A BIBLIA ÚJ ÉLETET TEREMT ML 24
Január 21. - TANÁCSADÓM ÉS VEZETŐM ML 25
Január 22. - TÁPLÁLÉK A LELKEMNEK ML 26
Január 23. - AZ ÉN VILÁGOSSÁGOM ML 27
Január 24. - KINCS A SZÍVEMBEN ML 28
Január 25. - REGGELI ÉS ESTI ISTENTISZTELET ML 29
Január 26. - TANÍTSD A GYERMEKEIDET SZORGALMASAN! ML 30
Január 27. - HAJOLJUNK MEG ISTEN ELŐTT! ML 31
Január 28. - VALLJÁTOK MEG BŰNEITEKET EGYMÁSNAK! ML 32
Január 29. - ISTENT IMÁDD, ÉS LÉGY BÉKESSÉGBEN! ML 33
Január 30. - TIMÓTHEUS ÉLETE – AZ OTTHONI VALLÁSOS NEVELÉS GYÜMÖLCSE ML 34
Január 31. - ÁBRAHÁM OLTÁRT ÉPÍTETT, BÁRHOVA MENT ML 35
Február
Február 1. - SZENTLÉLEKKEL TELJES ÉLET ML 36
Február 2. - MINDANNYIAN KAPUNK AJÁNDÉKOT ML 37
Február 3. - A SZENTEK TÖKÉLETESÍTÉSE CÉLJÁBÓL ML 38
Február 4. - A HÍVŐK EGYSÉGE ML 39
Február 5. - ISTEN PRÓFÉTÁI ML 40
Február 6. - A PRÓFÉTASÁG LELKI AJÁNDÉKA ML 41
Február 7. - HIGGYÜNK A BIBLIAI PRÓFÉCIÁKNAK! ML 42
Február 8. - HOGY MEGGYŐZZÖN BŰNEIMRŐL ML 43
Február 9. - HOGY MEGVILÁGOSÍTSA ÉRTELMEMET ML 44
Február 10. - HOGY MINDENT ESZEMBE JUTTASSON ML 45
Február 11. - HOGY ÁTFORMÁLJA JELLEMEMET ML 46
Február 12. - HOGY FELRUHÁZZON ERŐVEL ML 47
Február 13. - ZÁSZLÓT EMEL AZ ELLENSÉG ELLEN ML 48
Február 14. - HOGY MEGDICSŐÍTSE BENNÜNK KRISZTUST ML 49
Február 15. - SZERETET ML 50
Február 16. - ÖRÖM ÉS BÉKE ML 51
Február 17. - HOSSZÚTŰRÉS ML 52
Február 18. - SZELÍDSÉG ML 53
Február 19. - JÓSÁG ML 54
Február 20. - HIT ML 55
Február 21. - SZELÍDSÉG ML 56
Február 22. - AZ ERŐ ÍGÉRETE ML 57
Február 23. - ELŐKÉSZÜLET AZ ERŐ BEFOGADÁSÁRA ML 58
Február 24. - ERŐRE VÁRVA ML 59
Február 25. - AZ ERŐ ELNYERÉSE ML 60
Február 26. - BIZONYSÁGTEVÉS, HATALOMMAL ML 61
Február 27. - SZÜKSÉGEM VAN ISTEN EREJÉRE ML 62
Február 28. - AZ EGÉSZ FÖLD FÉNYLIK MAJD ISTEN DICSŐSÉGÉTŐL ML 63
Március
Isten hősei ML 64
Március 2. - PÁL ML 65
Március 3. - JÓZSEF ML 66
Március 4. - ISTVÁN, AZ ELSŐ VÉRTANÚ ML 67
Március 5. - A HÁROM HŰSÉGES HÉBER IFJÚ ML 68
Március 6. - A FIATALOK ML 69
Március 7. - A LEGÚJABB KORI HŐSÖK ML 70
Március 8. - NE SZERESSÉTEK A VILÁGOT! ML 71
Március 9. - A TISZTASÁG MEGŐRZÉSE ML 72
Március 10. - VÁLASZD AZ IGAZSÁG ÚTJÁT! ML 73
Március 11. - JÉZUS KRISZTUS RAGASZKODÁSA ALAPELVEIHEZ ML 74
Március 12. - DÁNIEL HŰSÉGE ML 75
Március 13. - JÓZSEF, AZ ELVEK EMBERE ML 76
Március 14. - NE ADJUK FEL AZ ELVEINKET! ML 77
Március 15. - SZABADULÁS A SZENVEDÉLYEKTŐL ÉS INDULATOKTÓL ML 78
Március 16. - ISTEN KÍVÁNALMAI SZERINT ÉLNI ML 79
Március 17. - ÚGY SZERETNI, MINT KRISZTUS ML 80
Március 18. - INDULATAINK MEGFÉKEZÉSE ML 81
Március 19. - ÖNURALOM AZ ÉTKEZÉSBEN – NE HAGYJUK, HOGY AZ ÉTVÁGYUNK URALKODJÉK RAJTUNK! ML 82
Március 20. - „HA VAN VALAMI ERÉNY ÉS HA VAN VALAMI DICSÉRET, EZEKRŐL GONDOLKODJATOK!”* ML 83
Március 21. - KERESZTÉNY OTTHON ML 84
Március 22. - ŐRIZD SZÍVED AJTAJÁT! ML 85
Március 23. - KERÜLJÜK AZ ÉRTELMETLEN ÉS ÁRTALMAS SZÓRAKOZÁSOKAT! ML 86
Március 24. - KERESSÜK AZ URAT, HOGY ÉLJÜNK! ML 87
Március 25. - FIGYELMEMET A MENNYRE IRÁNYÍTOM ML 88
Március 26. - SZERETEM A JÓ KÖNYVEKET ML 89
Március 27. - ÉNEKLEK AZ ÚRNAK EGÉSZ ÉLETEMBEN* ML 90
Március 28. - ZSOLTÁRT ZENGEK ISTENEMNEK, AMÍG CSAK VAGYOK!* ML 91
Március 29. - HOGYAN TISZTULHAT MEG A SZÍVÜNK? ML 92
Március 30. - A SZENVEDÉSEK CÉLJA ML 93
Március 31. - ISTEN ERŐT AD A NEHÉZSÉGEK ELVISELÉSÉHEZ ML 94
Április
Április 1. - A GYŐZELEMHEZ VEZETŐ ÚT ML 95
Április 2. - MINDNYÁJAN MEGHÍVÁST KAPUNK KRISZTUSTÓL ML 96
Április 3. - MÉRTÉKLETESSÉG ÉS TÜRELEM ML 97
Április 4. - KEGYESSÉG ÉS TESTVÉRI KEDVESSÉG, SZERETET ML 98
Április 5. - AZ ISTENI ERŐ ARRA VÁR, HOGY BIRTOKBA VEGYÜK ML 99
Április 6. - ISTEN KEGYELMÉNEK RENDKÍVÜLI GAZDAGSÁGA ML 100
Április 7. - NÖVEKEDJÉK AZ ISTEN IRÁNTI BIZALMUNK, HITÜNK ÉS SZERETETÜNK! ML 101
Április 8. - OTTHON KEZDŐDIK ML 102
Április 9. - HOGYAN NÖVEKEDHETÜNK A KEGYELEMBEN? ML 103
Április 10. - A MENNYBE VEZETŐ ÚT ML 104
Április 11. - MIKOR VAGYUNK BIZTONSÁGBAN? ML 105
Április 12. - A BÖLCSESSÉG KEZDETE ML 106
Április 13. - A BÖLCSESSÉG ÉLETET AD ML 107
Április 14. - HOGYAN JUTHATUNK IGAZ ISMERETEKHEZ? ML 108
Április 15. - HOGYAN ŐRIZHETJÜK MEG A JÓZAN ÍTÉLŐKÉPESSÉGET? ML 109
Április 16. - BÖLCSESSÉG A MUNKAVÉGZÉSBEN ML 110
Április 17. - BÖLCSESSÉG A BESZÉDBEN ML 111
Április 18. - TANULJUNK A TERMÉSZET KÖNYVÉBŐL! ML 112
Április 19. - HASZNÁLD FEL LELKI AJÁNDÉKODAT EGY EMBERTÁRSAD ISTENHEZ VEZETÉSÉRE! ML 113
Április 20. - A BESZÉD TALENTUMA ML 114
Április 21. - AZ IDŐ TALENTUMA ML 115
Április 22. - A PÉNZ ÉRTÉKE ML 116
Április 23. - AZ ERŐ TALENTUMA ML 117
Április 24. - ISTEN ERŐT AD A JÓ CSELEKEDETEKRE ML 118
Április 25. - A SZERETET ÉRTÉKES TALENTUMA ML 119
Április 26. - LÉGY BÁTOR ÉS ERŐS! ML 120
Április 27. - LÉGY PÉLDA HÍVŐ TÁRSAID SZÁMÁRA! ML 121
Április 28. - MIT TEHETÜNK MÁSOK MEGMENTÉSE ÉRDEKÉBEN? ML 122
Április 29. - A SZELÍD, CSENDES LELKÜLET BEFOLYÁSA ML 123
Április 30. - A KERESZTÉNY CSALÁD BEFOLYÁSA ML 124
Május
Május 1. - MIÉRT FONTOS AZ EGÉSZSÉG? ML 125
Május 2. - AZ ISTEN KÉPÉRE TEREMTETT EMBER ML 126
Május 3. - A CSODÁLATOS EMBERI TEST ML 127
Május 4. - HELYES TESTTARTÁS ML 128
Május 5. - TISZTASÁG ML 129
Május 6. - MOZGÁS ML 130
Május 7. - SZORGALOM ML 131
Május 8. - ERŐ ÉS SZELLEMI FRISSESSÉG ML 132
Május 9. - PIHENÉS ML 133
Május 10. - ŐRIZD MEG TESTED TEMPLOMÁT! ML 134
Május 11. - LÉGY EGÉSZSÉGES! ML 135
Május 12. - A SZABADBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG ERŐSSÉ TESZ ML 136
Május 13. - A LEVEGŐ, AMELYET BELÉLEGZÜNK ML 137
Május 14. - NAPFÉNY ML 138
Május 15. - AZ ÉLTETŐ VÍZ ML 139
Május 16. - ÖRVENDJÜNK ISTEN TEREMTETT MŰVEINEK! ML 140
Május 17. - HELYES SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA ML 141
Május 18. - MÉRTÉKLETESSÉG A MUNKÁBAN ML 142
Május 19. - NE VÁLTOZTASD A NAPPALT ÉJSZAKÁVÁ! ML 143
Május 20. - MÉRTÉKLETESSÉG A TANULÁSBAN ML 144
Május 21. - MEGFELELŐ RUHÁZAT ML 145
Május 22. - RENDSZERES ÉTKEZÉS ML 146
Május 23. - DÁNIEL, A MÉRTÉKLETESSÉG PÉLDAKÉPE ML 147
Május 24. - TEST ÉS LELEK HARMONIKUS, EGÉSZSÉGES MŰKÖDÉSE ML 148
Május 25. - ELCSENDESEDÉS ÉS FELFRISSÜLÉS ML 149
Május 26. - JÓ CSELEKEDET ÉS BÉKESSÉG ML 150
Május 27. - A VIDÁM SZÍV JÓ ORVOSSÁG ML 151
Május 28. - KEDVES TETTEK ÉS SZAVAK AZ EGÉSZSÉGÉRT ML 152
Május 29. - EGÉSZSÉG ÉS BOLDOGSÁG ML 153
Május 30. - A MEGBOCSÁTÁS GYÓGYULÁST HOZ ML 154
Május 31. - EGY RECEPT MINDEN BETEGSÉG MEGGYÓGYÍTÁSÁRA ML 155
Június
Június 1. - EMLÉKEZZ TEREMTŐDRE! ML 156
Június 2. - KRISZTUS A BOLDOGSÁG FORRÁSA ML 157
Június 3. - KRISZTUSHOZ KÖZEL IGAZI ÖRÖMBEN VAN RÉSZÜNK ML 158
Június 4. - BÖLCSESSÉG, ÉRTELEM, BOLDOGSÁG ML 159
Június 5. - A BIBLIA MEGMUTATJA A BOLDOGSÁG ÚTJÁT ML 160
Június 6. - A VILÁG LEGBOLDOGABB NÉPE ML 161
Június 7. - ENGEDELMESSÉG ML 162
Június 8. - ISTEN AKARATÁNAK CSELEKVÉSE ÖRÖMET AD ML 163
Június 9. - AZ ENGEDELMESSÉG JUTALMA ML 164
Június 10. - AZ ARANYSZABÁLY ML 165
Június 11. - ÖRÖM A JÓ CSELEKEDETEKBEN ML 166
Június 12. - KITARTÁS A JÓ CSELEKEDETEKBEN ML 167
Június 13. - ÖRÖM A KÖTELESSÉGTELJESÍTÉSBEN ML 168
Június 14. - MI TEHET BOLDOGGÁ BENNÜNKET? ML 169
Június 15. - HÁLA A KEGYELMI AJÁNDÉKOKÉRT ML 170
Június 16. - HŰSÉG AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN ML 171
Június 17. - HÁLAADÁS ÉS DICSÉRET ML 172
Június 18. - SZERETETTELJES FIGYELMESSÉG ML 173
Június 19. - ÉNEKELJ, ÉS A VILÁG VELED ÉNEKEL ML 174
Június 20. - A TERMÉSZET SZÉPSÉGEI ML 175
Június 21. - BÉKESSÉG KRISZTUSBAN ML 176
Június 22. - A VIDÁM ELME: ORVOSSÁG ML 177
Június 23. - KEDVESSÉG: A KERESZTÉNYEK ISMERTETŐJELE ML 178
Június 24. - A SZERETET BEGYÓGYÍTJA A SEBEKET ML 179
Június 25. - NE SZÓLJ OLYAT, AMI MEGSEBEZ! ML 180
Június 26. - TÖKÉLETES BÉKESSÉG ML 181
Június 27. - BIZALOM ISTENBEN ML 182
Június 28. - JÉZUS MINDIG MELLETTÜNK VAN ML 183
Június 29. - BÍZZUNK ISTEN SZERETETÉBEN! ML 184
Június 30. - A VIGASZTALÁS FORRÁSAI ML 185
Július
Július 1. - HOGYAN KERESTE MEG JÉZUS AZ EMBEREKET? ML 186
Július 2. - ÚGY SZERESD AZ EMBEREKET, AHOGYAN KRISZTUS SZERETTE ŐKET! ML 187
Július 3 - SZERESD FELEBARÁTODAT ÉS ELLENSÉGEDET ML 188
Július 4 - LÉGY RÉSZVÉTTELJES MINDEN EMBER IRÁNT ML 189
Július 5. - MILY KELLEMESEK A HELYÉN MONDOTT SZAVAK ML 190
Július 6. - VALÓDI ÉZÉKENYSÉG ML 191
Július 7. - MIÉRT FONTOS A KERESZTÉNYI UDVARIASSÁG? ML 192
Július 8. - AZ UDVARIASSÁG KEGYELMI AJÁNDÉKA ML 193
Július 9. - A VENDÉGSZERETET ML 194
Július 10. - VIDÁMSÁG ML 195
Július 11. - KEDVES BESZÉD ML 196
Július 12. - A GYERMEKEK SZERETIK ÉDESANYJUK TÁRSASÁGÁT ML 197
Július 13. - AZ APAI SZERETET ÉS KEDVESSÉG ML 198
Július 14. - TÖLTSÜNK TÖBB IDŐT A GYERMEKEINKKEL! ML 199
Július 15. - SZERETET ÁLTAL TARTSUK ÖSSZE A CSALÁDOT! ML 200
Július 16. - OTTHONUNK ÁLDÁS LEHET MÁSOK SZÁMÁRA IS ML 201
Július 17. - OTTHONUNK LEGYEN A FIATALOK MENEDÉKE! ML 202
Július 18. - LÁTOGATÓK A CSALÁDI ÁHÍTATON ML 203
Július 19. - HA BARÁTOKAT SZERETNÉNK, LEGYÜNK BARÁTSÁGOSAK! ML 204
Július 20. - AZ IGAZSÁG MEGSZÉPÍTI AZ ÉLETÜNKET ML 205
Július 21. - TÖLTS EGY NAPOT VIDÉKEN! ML 206
Július 22. - AZ ERŐ FORRÁSA ML 207
Július 23. - JÉZUS ÉS BARÁTAI BETHÁNIÁBAN ML 208
Július 24. - PÁL ÉS TIMÓTHEUS BARÁTSÁGA ML 209
Július 25. - JONATHÁN ÉS DÁVID ML 210
Július 26. - A BOLDOGSÁG FORRÁSA ML 211
Július 27. - HOGYAN KERÜLHETJÜK EL A CSAPDÁKAT? ML 212
Július 28. - ÖRÖMFORRÁSOK ML 213
Július 29. - AMI IGAZÁN MEGERŐSÍT ML 214
Július 30. - AHOVÁ NEM HÍVHATJUK MEG JÉZUST ML 215
Július 31. - AKIK SZERETIK ISTENT ML 216
Augusztus
Augusztus 1. - ISTEN MINDEN SEGÍTSÉGET MEGAD A FELADATAINK ELVÉGZÉSÉHEZ ML 217
Augusztus 2. - ISTEN HELYET KÉSZÍTETT SZÁMUNKRA ML 218
Augusztus 3. - AMIT ÉRDEMES MEGTENNI ML 219
Augusztus 4. - ISTEN A MI SEGÍTŐNK ML 220
Augusztus 5. - CSALÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS ML 221
Augusztus 6. - ISTEN TANÚI ML 222
Augusztus 7. - MINÉL TÖBBET ADUNK, ANNÁL TÖBBET KAPUNK ML 223
Augusztus 8. - ISTEN SIKERESSÉ TESZI A MUNKÁDAT! ML 224
Augusztus 9. - SEGÍTSÜNK AZOKNAK, AKIK MÉG NEM HALLOTTAK KRISZTUS SZERETETÉRŐL! ML 225
Augusztus 10. - A SZENVEDÉSEK ENYHÍTÉSE ML 226
Augusztus 11. - AZ ÉLET VIZE ML 227
Augusztus 12. - MIRE TANÍTSUK A GYERMEKEINKET? ML 228
Augusztus 13. - ISTEN MUNKATÁRSAI ML 229
Augusztus 14. - VELÜNK VAN A VIGASZTALÓ ML 230
Augusztus 15. - HOGYAN SEGÍTHETÜNK A BETEGEKNEK? ML 231
Augusztus 16. - KI AZ ÉN FELEBARÁTOM? ML 232
Augusztus 17. - ÖRÖMTELJES MUNKA ML 233
Augusztus 18. - AZ ÉLETRE KELTŐ ISTENI KEGYELEM ML 234
Augusztus 19. - KEDVESSÉG ÉS GYENGÉDSÉG ML 235
Augusztus 20. - HASZNÁLJUK FEL BÖLCSEN A MENNY AJÁNDÉKAIT! ML 236
Augusztus 21. - KI A MI FELEBARÁTUNK? ML 237
Augusztus 22. - FELFAKADNAK A BŰNBÁNAT ÉS A HIT FORRÁSAI ML 238
Augusztus 23. - LÁTOGASSUK MEG AZ ÖZVEGYEKET ÉS ÁRVÁKAT! ML 239
Augusztus 24. - SEGÍTSÜNK AZOKON, AKIK NEM TUDNAK SEGÍTENI MAGUKON! ML 240
Augusztus 25. - KRISZTUS KÖZEL VAN HOZZÁNK – A SZENVEDŐK SZEMÉLYÉBEN ML 241
Augusztus 26. - SEGÍTSÜK AZ ELNYOMOTTAKAT! ML 242
Augusztus 27. - NAGY SZÜKSÉG VAN A SEGÍTSÉGEDRE! ML 243
Augusztus 28. - A SZEGÉNYEK VIGASZA ML 244
Augusztus 29. - AZ IGAZI KERESZTÉNY A SZEGÉNY EMBEREK BARÁTJA ML 245
Augusztus 30. - A SZOLGÁLAT JUTALMA ML 246
Augusztus 31. - HA EGYSZERŰ HITTEL KÖVETJÜK KRISZTUST, NEM CSALÓDUNK ML 247
Szeptember
Szeptember 1. - GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET ML 248
Szeptember 2. - AMIKOR KRISZTUS KÉPMÁSA VISSZATÜKRÖZŐDIK KÖVETŐIBEN ML 249
Szeptember 3. - JÉZUS KIPÓTOLJA HIÁNYOSSÁGAINKAT ML 250
Szeptember 4. - A MEGTÉRÉS ÉS MEGSZENTELŐDÉS GYÜMÖLCSEI ML 251
Szeptember 5. - KRISZTUS ODASZENTELTE MAGÁT ÉRTEM ML 252
Szeptember 6. - AZ ALÁZATOSSÁG KEGYELMI AJÁNDÉKA ML 253
Szeptember 7. - DÁNIEL MÉRTÉKLETES ÉLETE ML 254
Szeptember 8. - ÉNOK SZENT ÉLETE ML 255
Szeptember 9. - A HÁROM HÉBER IFJÚ FEDDHETETLENSÉGE ML 256
Szeptember 10. - JÁNOS SZERETETE ÉS HŰSÉGE ML 257
Szeptember 11. - JÁNOS ÉS JÚDÁS ML 258
Szeptember 12. - ISTEN MEGSZENTELI A SZOMBAT MEGTARTÓIT ML 259
Szeptember 13. - ISTEN ELFOGAD BENNÜNKET AZ Ő SZERETETT FIÁBAN ML 260
Szeptember 14. - HOGYAN BÁNUNK EMBERTÁRSAINKKAL? ML 261
Szeptember 15. - AZ IGAZSÁG FELEMEL ML 262
Szeptember 16. - AZ IGAZSÁG MEGTISZTÍT ML 263
Szeptember 17. - AZ IGAZSÁG MEGVILÁGOSÍT ML 264
Szeptember 18. - AZ IGAZSÁG ÁTFORMÁL ML 265
Szeptember 19. - AZ IGAZSÁG GYŐZNI FOG ML 266
Szeptember 20. - AZ EGYETLEN KINCS, AMELYET MAGUNKKAL VIHETÜNK ML 267
Szeptember 21. - ISTEN MŰHELYE ML 268
Szeptember 22. - NE TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST A ROSSZ IRÁNYBA! ML 269
Szeptember 23. - KINCS, AMELYET SZÉTOSZTHATUNK AZ EMBEREK KÖZÖTT ML 270
Szeptember 24. - HA SZERETNÉNK KRISZTUS MUNKATÁRSAI LENNI… ML 271
Szeptember 25. - AZ IGAZSÁG RUHÁJA ML 272
Szeptember 26. - ISTEN ÉNEKE ML 273
Szeptember 27. - ISTEN ÍGÉRETEI ML 274
Szeptember 28. - LAKOZZÉK KRISZTUS A SZÍVÜNKBEN! ML 275
Szeptember 29. - ISTEN GYERMEKEINEK KÖZÖSSÉGE ML 276
Szeptember 30. - NAPONTA HELYESBÍTVE HIBÁINKAT ÉS TÉVEDÉSEINKET ML 277
Október
Október 1. - A NEVELÉS LEGJOBB MÓDJA ML 278
Október 2. - KÖNNYÍTSÜK MEG AZ IDŐSEK ÚTJÁT! ML 279
Október 3. - ISTEN TÍZ PARANCSA MINDEN JÓ TÖRVÉNY ALAPJA ML 280
Október 4. - A TISZTELET: KEGYELMI AJÁNDÉK ML 281
Október 5. - ISTEN NEVÉNEK TISZTELETE ML 282
Október 6. - ISTEN IGÉJÉNEK TISZTELETE ML 283
Október 7. - TISZTELET AZ OTTHONUNKBAN ML 284
Október 8. - ISTEN KÉPVISELŐI ML 285
Október 9. - TISZTELET ISTEN HÁZA IRÁNT ML 286
Október 10. - A TEREMTÉS EMLÉKÜNNEPE: A SZOMBAT ML 287
Október 11. - ISTEN DICSŐSÉGE: A JELLEME ML 288
Október 12. - ISTEN A MI ATYÁNK ML 289
Október 13. - ISTEN VELEM VAN ML 290
Október 14. - ISTEN FIGYEL RÁM ML 291
Október 15. - ISTEN GONDOSKODIK RÓLAM ML 292
Október 16. - …HOGY MEGISMERJÜK KRISZTUS MINDEN ISMERETET FELÜLHALADÓ SZERETETÉT ML 293
Október 17. - ISTEN A TERMÉSZETBEN ML 294
Október 18. - TELJES ÉLET KRISZTUSBAN ML 295
Október 19. - JÉZUS A MI TÖKÉLETES PÉLDAKÉPÜNK ML 296
Október 20. - ŐRIZŐNK ÉS GYÓGYÍTÓNK, JÉZUS KRISZTUS ML 297
Október 21. - JÉZUS IFJÚKORA ML 298
Október 22. - JÉZUS KRISZTUS ENGEDELMESSÉGE ML 299
Október 23. - MIÉRT JÖTT JÉZUS A FÖLDRE? ML 300
Október 24. - A VÉGTELEN FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGE ML 301
Október 25. - JÓRA KÉSZTETNEK BENNÜNKET ML 302
Október 26. - HŰSÉGES ŐRSZEMEK ML 303
Október 27. - A SZERETET KÖVETEI ML 304
Október 28. - ÖNZETLEN SEGÍTŐK ML 305
Október 29. - PÉTERT ANGYAL SZABADÍTJA MEG ML 306
Október 30. - ISTEN KÜLDÖTTEI ML 307
Október 31. - ISTEN SZOLGÁIT ANGYALOK ÓVJÁK ML 308
November
November 1. - KEGYELEM ÉS ERŐ ISTENTŐL ML 309
November 2. - ŐSZINTE SZÍVVEL, HITTEL ÉS BÁTORSÁGGAL ML 310
November 3. - ISTEN MINDENKINEK FELAJÁNLJA SEGÍTSÉGÉT ML 311
November 4. - AZ EGYEDÜLI ORVOSSÁG ML 312
November 5. - A HIT PAJZSA ML 313
November 6. - AZ ÜDVÖSSÉG SISAKJA ML 314
November 7. - A LÉLEK KARDJA ML 315
November 8. - KRISZTUS A MI MENEDÉKÜNK ML 316
November 9. - A TE SEGÍTŐD ÉS MEGVÁLTÓD ML 317
November 10. - AZ AKARAT A DÖNTÉS HATALMA ML 318
November 11. - A JELLEM VALÓDI PRÓBÁJA ML 319
November 12. - ISTENBEN BÍZVA ERŐT NYERÜNK ML 320
November 13. - JÁRJUNK A VILÁGOSSÁGBAN! ML 321
November 14. - ŐRIZZÜK MEG LELKIISMERETÜNK ÉRZÉKENYSÉGÉT! ML 322
November 15. - HOGYAN ÁLLHATUNK ELLEN A KÍSÉRTÉSEKNEK? ML 323
November 16. - KRISZTUS NEM VALLOTT KUDARCOT ML 324
November 17. - KRISZTUS KÖVETŐINEK GYŐZELME ML 325
November 18. - PÁL GYŐZELME ML 326
November 19. - GONDOLJUNK AZ ELNYERT ÁLDÁSOKRA! ML 327
November 20. - JÓB FELTÉTLEN BIZALMA ML 328
November 21. - ISTEN KÜLDÖTTE NEM VOLT GYÁVA ML 329
November 22. - MILYENNEK LÁT BENNÜNKET JÉZUS? ML 330
November 23. - MEGVÁLTÓNK MEGVET MINDEN CSALÁST ML 331
November 24. - KIVEL TUDNAK EGYÜTTMŰKÖDNI A MENNYEI LÉNYEK? ML 332
November 25. - ISTEN GYÓGYSZERE ML 333
November 26. - A LEGGAZDAGABB ÉS LEGBOLDOGABB EMBER ML 334
November 27. - KRISZTUSI SZAVAKRA ÉS TETTEKRE VAN SZÜKSÉGÜNK ML 335
November 28. - ISTEN MINDENÜTT VELÜNK VAN ML 336
November 29. - ISTEN EGYETLEN ÍGÉRETE SEM VOLT HIÁBAVALÓ ML 337
November 30. - ISTEN ÍGÉRETEI: VIGASZ, REMÉNY ÉS ÖRÖM ML 338
December
December 1. - JÉZUS KRISZTUS KÖNYVE ML 339
December 2. - A SZELÍDEK ÉS ALÁZATOSAK AJÁNDÉKA ML 340
December 3. - ISTENNEL JÁRVA ML 341
December 4. - …HOGY MINDEN EMBER TUDOMÁST SZEREZZEN ISTEN ORSZÁGÁRÓL ML 342
December 5. - ISTEN BETELJESÍTI ÍGÉRETEIT ML 343
December 6. - ISTEN NÉPÉNEK SZABADULÁSA ML 344
December 7. - TALÁLKOZÁS JÉZUS KRISZTUSSAL ML 345
December 8. - JÉZUS KRISZTUS MEGKORONÁZÁSA ML 346
December 9. - A BÁRÁNY DICSÉRETE ML 347
December 10 - ELNYERIK AZ IGAZSÁG FEHÉR RUHÁJÁT ML 348
December 11. - GYŐZELEM A HALÁL FELETT ML 349
December 12. - BOLDOGSÁG, SZERETET ÉS SZÉPSÉG ML 350
December 13. - AZ ÖRÖKÖSÖK ML 351
December 14. - A SZÜLŐK KIMONDHATATLAN ÖRÖME ML 352
December 15. - TALÁLKOZÁSOK ML 353
December 16. - A MEGVÁLTOTTAK ÖRÖKSÉGE ML 354
December 17. - AZ ÉLET FÁJA ML 355
December 18. - A MENNYEI VACSORA ML 356
December 19. - MENNYEI OTTHONUNK ML 357
December 20. - A MEGVÁLTOTTAK ÖRÖME ML 358
December 21. - A MENNY ÉNEKE: A HÁLAADÁS ML 359
December 22. - ISTEN BÖLCSESSÉGE ML 360
December 23. - ISTEN TANÍTVÁNYAI ML 361
December 24. - ÖSSZHANG ÉS HARMÓNIA ML 362
December 25. - „NE FÉLJETEK!” ML 363
December 26. - ISTEN SZENT NYUGALOMNAPJA ML 364
December 27. - TALÁLKOZÁS ISTENNEL ML 365
December 28. - MINDEN VILÁGOSSÁ VÁLIK ML 366
December 29. - TALÁLKOZÁS ŐRZŐANGYALUNKKAL ML 367
December 30. - MIÉRT ENGEDI MEG ISTEN A NAGY KÜZDELMET? ML 368
December 31. - „NINCS OLY TITOK, MELY NYILVÁNVALÓVÁ NE LENNE” ML 369