BEVEZETÉS

A különböző szolgálatokért járó fizetség állandó gyakorlati kérdésként lebeg előttünk. Erről a témáról több Ellen G. White könyvben is olvashatunk.

Az itt megjelenő kiegészítő tanácsok olyan bizottságok számára lettek összegyűjtve, melyeket a Generál Konferencia állított fel a hetednapi adventista munkások bérezési elveinek meghatározására. Az anyag nagy segítséget nyújtott a bizottságoknak, melyek javaslatára itt is közzé tesszük a válogatást.

Bizonyára hasznosnak bizonyulnak majd az olvasó számára azok a dokumentumokból és tanácsokból válogatott elvek, melyek a munkások és az általuk szolgált intézmények közötti kapcsolatról szólnak.

Azok számára pedig, akik magasabb jövedelem érdekében kísértést éreznek arra, hogy elhagyják az Isten művét közvetlenül építő munkahelyüket, kihívó és józanító gondolatok rejlenek a következő című írásban: „Tanács egy testvérhez, aki anyagi okok miatt el akarta hagyni Isten művét.” Az üzenetek alaphangját a krisztusi, vagyis az áldozatkész lelkület adja.

White Bizottság