BEVEZETES

A Prófétaság Lelke tanácsai mindig gyakorlatiasak. Ellen G. White tollából tanácsot kapunk a keresztény élet és tapasztalat szinte valamennyi területére. Noha az utasítások többsége a Bizonyság- tételekben és más Ellen G. White könyvekben olvasható, a kiadott, de ma már nyomtatásban nem levő könyvek, valamint a kiadatlan kéziratok újraleltározása feltárt olyan jellegű tanácsokat is, melyek napjaink új és bonyolult helyzeteiben egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Ezek a sorok kézzelfoghatóan megnövelik a h. n. adventisták kezében levő ismeret gazdagságát.

Példának okáért, korábban kiadatlan kijelentéseket adunk közre a hipnózissal kapcsolatban, melyet bizonyos orvosi körökben örömmel használnak a terápia eszközeként. A hipnózisnak a betegkezelésben vagy bármilyen más területen való alkalmazásáról szóló tanácsok ezennel igen alkalomszerűek.

A fejezet olyan tanácsokkal zárul, melyek felhívják a hetednapi adventisták figyelmét a vidéki lakókörnyezet értékeire. Ezek nem a már nyomtatott könyvekből lettek kigyűjtve, noha már megjelentek korábban a Country Living (Vidéki élet) című vékony, fűzött könyvben, annak kihangsúlyozásával, hogy az új otthon helyének meghatározásakor gondosan és körültekintően kell eljárni. Ebben az állandósult formában megjelenve immár bármikor könnyen fellapozhatjuk azokat.

WHITE BIZOTTSÁG

Megjelent a Notebook Leaflets-ben, Methods, 7. szám.