Marison Iskola Segítése

1907. február 7.

Kedves Hayes vén!

Arra kérlek most levelemmel, hogy viseld szíveden a Madison iskolát. (Sutherland és Magan testvér szorgalmasan fáradoztak, erejüket messze meghaladva, hogy iskolai tevékenységbe kezdjenek ezen az Úr által kijelölt helyen. Olyan iskolát törekedtek létrehozni, mely fölkészít ifjakat és hajadonokat, hogy lélekmentők legyenek a déli mezőn.)

Jelenleg ötezer dollárra van szükségük a felszerelésre, s még többet kellene előteremteni számukra, hogy kis kórház jöhessen létre az iskola mellett.

Eddig nagyon kevés segítségben részesültek a vállalkozáshoz, a munka szükségleteihez és fontosságához mérve. Keményen fáradoztak, s olyan tanítást terveztek, mely tanítókat képez, tanítani a tudatlant, s fejtegetni nekik a Szentírást. A könyvtanulás mellett a tanulók elsajátítják a földművelést, házépítést és más hasznos munkák végzését.

Az iskola kitűnő helyen fekszik, s nagy előnyökkel az iskola-munkára. De a munka vezetői túl sok terhet viselnek, enyhíteni kell súlyos aggdalmaikon az anyagiak miatt, hogy miből teremtsék meg a megfelelő állapotokat az eredményes iskolához.

Ne engedjük, hogy a két munkás erején fölül terhelve, magára hagyatva vigye előre a munkát, melynek testvéreik szívélyes segítségében kellene részesülnie.

Fölhívom dél dakotai testvéreinket, segítsenek a nehéz helyzeten. Küldjenek nagylelkű ajándékokat a Madison iskolának, hogy fölépítsék kápolnájukat és iskolaépületüket. Ilyen épületet már régen nyújtani kellett volna nekik. Ne engedjük, hogy a két testvér továbbra is hátrányos helyzetben fáradozzék, mikor időnk túl becses, s a képzett munkásra szükség van itt délen.

Szomorú módon elhanyagoltátok a déli munkát. Nagyon ideje, hogy gyülekezeteink az ínséges mező iránti kötelességükre ébredjenek. A fénynek elő kell ragyognia a tudatlanság erkölcsi sötétsége közepette. Az igazságot a maga egyszerűségével, őszinte odaadásával, keresetlenségével kell elhozni a tudatlanságban levőkhöz.

A közönséges iskolákban olyan dolgokat is tanítanak, melyek inkább hátrányok, mintsem áldások. Olyan iskolákra van szükségünk, ahol Isten munkája képezi a tanítás, nevelés alapját. A Madisoni tanítóképzőnek Isten népe szívélyes támogatását kell élveznie. Azért megkértek téged és a területi bizottság többi tagját, hogy cselekedjetek nagylelkűen, segítve madisoni testvéreiteket a fontos munkában.