Segítsétek A Munkásokat

1907, január 19.

Kedves Daniells testvér!

Súlyos terhet hordozok szívemen. Az éjjel különös fontosságú ügyeket tárt föl az Úr. Súlyos válságon látszottam átmenni. Csoport férfihez és nőhöz szóltam népünk veszedelmeiről. Nagy szükségünket fejtegettem, hogy sok időt töltsünk Istennel imában. Néhányhoz bátorító szavakat szóltam.

Utasítás szavait adta nekem az Úr, hogy hozzád, Evans vénhez és Washburn vénhez szóljak. Ezt mondtam: Kötelességetek bátorítani az iskolát Madisonon. Kevés tanító van köztünk, akinek tapasztalata van nehéz helyeken vinni előre a munkát. Akik Madisonon küzdöttek, hogy megvalósítsák Isten gondolatait és akaratát, nem részesültek kellő bátorításban. Hacsak Sutherland testvérről le nem veszitek a raja levő nyomást, le fog roskadni, össze fog esni a teher alatt.

Megkérdezted, mire van szükség. Azt feleltem, hogy bátorításra. Sutherland és Magan testvér komoly leckében részesült a múltban. Az Úr helyesbítéseket és utasításokat küldött nekik, s ők elfogadták az Úr üzenetét, bűnvallomást tartottak. Súlyos hiba volt oly sok érdekeltséget Battle Creek-re összpontosítani. Most talán azok befolyásoljanak bennünket, akik azt mondják, hogy akik hibát követtek el, azokban nem lehet megbízni?

Washingtonban jártamkor kérleltem Sutherland és Magan testvért, hogy higgyék el, hogy Isten megbocsátotta tévedésüket. Azóta segíteni próbáltam nekik és bátorítani őket, hogy megértsék, hogy az Úr előnyös helyre állította őket.

Daniells testvér, a te előjogod és azok előjoga, akiknek széleskörű tekintélye van a műben, hogy megértessétek a két testvérrel, hogy bizalmatokat élvezik és bátorításotokat a munkában, melyet bátran végeznek. Sutherland testvérnek gyönge az egészség állapota. Nem engedhetjük meg magunknak hogy elveszítsük őt. Szükségünk van tapasztalatára az iskola-tevékenységben. A tekintélyes testvérek tegyenek meg mindent, hogy bátorítással és a Madisoni iskola támogatásával támogassák a két testvér karját. Anya giakat kell Madison rendelkezésére bocsátani, hogy a két tanító munkája ne legyen oly kemény a jövőben.

Egyéni felelősségünk

Gyülekezeteinknek kétségkívül tanításra van szükségük. "A seregek Urát, őt szenteljétek meg. Őt féljétek, és őt rettegjétek."

Mindenkinek ki van szabva a munkája. A példázatokban a gazda talentumokat adott szolgáinak, különböző képességeik szerint. Nem mindnek egyforma a képessége. Mindnek megvan a külön föladata, hogy ne legyen szakadás Krisztus testén. Mind foglalja el külön helyét, s fussa meg türelemmel az előtte álló pályát.

Erkölcsi és társadalmi kötelezettségnek kell eleget tennünk. Bőven van munka mindenki számára. Sokan a sötétben tapogatóznak, önző kielégülések ösvényeit követik, míg Krisztus nevét vallják. Nem érzik át a rájuk háruló felelősséget, hogy fölnőtt férfiakká és nőkké növekedjenek a Jézus Krisztusban. Az ilyeneknek segítő szív, segítő kéz támogatására van szükségük, hogy visszavezessék őket az igazságosság, igaz élet, krisztusi jellem ösvényeire. Mint keresztényekre, rendkívüli föladat áll előttünk, melyet, ha alázatos értelemmel végzünk, Isten az ő áldásával fog megtisztelni.