Intések Egy Egészség-újítónak

1906, november

Kedves Burden testvér!

Szavam van hozzád. Az Úr nem mindennapi felelősséget hárított rád. Az összejövetelkor, mielőtt berendezkedtetek Loma Lindán, mikor olyan beteg voltam, az Úr elém tárta, hogy mi lesz a munkád, mint kórház-igazgatóé, s hogy ha az isteni bölcsességköz ragaszkodsz, Isten tanítani fog téged. Világos gondolkodásra van szükséged, hogy bölcsen intézd a sok döntésedre váró kérdést. Az Úr akar tanítani téged.

Testvérem, ne engedd, hogy korlátolt tapasztalatú emberek jöjjenek be, mint Reaser vén, s ők vegyék át az ellenőrző hatalmat. Reaser testvér tanítóként és tanácsadóként állította be magát sok mindenben, s hacsak figyelmesen nem munkálkodsz és őrködsz, az ilyen befolyás hátráltatni fogja a munkát. Reaser testvérnek meg kell tanulni, hogy nem minősített a munka végzésére, melyre alkalmasnak véli magát.

Reaser testvér föltételezi, hogy ha nem tartaná szemmel a pénzügyeket, súlyos veszteségek érnének, holott ha semmi köze és semmi beleszólása sem lenne az ügyekbe, sok fejfájást megtakaríthatnátok. Olyan terheket vett magára, melyeket az Úr nem fektetett rá. Részben Healey véntől tanult, aki jelentősen hátráltatta délen a munkát. Ha az igeszolgálatot végezné, s nem avatkozna az igazgatásba, sok gondot megtakaríthatna magának s másoknak. A nekem adott világosságból tudom, hogy hibát követ el, mikor a kórházban tevékenykedik. Nem lenne szabad ügyigazgatóként működnie.

Ami az egészséges ételek gyártását illeti, azt tanácsolom, hogy haladjon lassan. Testvéreink most tárgyalják dr.Kellogg ajánlatát, hogy húsz évre eladja népünknek a kukoricapehely gyártási jogát. Ha nem lettem volna jelen, valószínű megszavazták volna - élelmiszeriparunk súlyos kárára. Mikor valamit agyondicsérnek, mint a kukoricapehely ügyét, nem lenne bölcs, ha népünknek bármi köze legyen hozzá. Nem szükséges, hogy a kukoricapelyhet táplálékunk részévé tegyük.

Azt tanácsolom, testvéreim, hogy tartsd távol magad dr. Kellogg lángeszű terveitől. Használjuk a magunk találékonyságát, hogy fölfedezzük a lehető legjobb táplálékokat. A világtörténelem utolsó napjaiban élünk, lelkek éhezik Isten szava, és az egészséges életmód ismereteit. Törekedjünk szilárdan végezni munkánkat, a lehető legtöbb utasítást hirdetve az egészségügy megújulása felől, imádkozva a betegekkel, s tanítva az embereket, miként gondoskodjanak magukról egyészség és betegség esetén.

Az Úr értékes segítséget küldött számunkra dr. White által, aki kutatja, miként követhetjük az Úr útját. A munkások imádkozzanak sokat és buzgón, mindegyikük a nagy orvosra támaszkodva, hogy az ő szándékai szerint végezzék munkájukat. "Istennek vagyunk munkatársai. Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok." Igyekezetünkben, hogy fölépítsük Isten földi művét, biztos munkát kell végeznünk az örökkévalóságra.

Sok felelősség-hordozó túl nagy hatáskört vállal magára s önkényúri hatalmaskodásaikkal egészen biztosan megzavarják az emberi ítéleteket. Figyelmeztetem testvéreimet, óvakodjanak ettől. Mikor a munkások önhittek lesznek, s többet igyekeznek fölölelni, mint amennyit az Úr rájuk helyezett, Isten ügye veszélyben forog.

Burden testvér, végezd munkádat értelmesen, mindenkor Isten igéjét kutatva, mert az ige igen becses a mű munkatársai számára. Tanulmányozd az üzeneteket, melyet az Úr a jövendőmondás Lelke által küldött népe számára az elmúlt hatvan év folyamán. Ne keresd emberek tanácsát, hanem komoly imával Isten bölcsességét. A múltban hibát követtek el - emberek irányítását keresve. Helyesbítsd ezt a hibát.