Balga változtatások

Sok változás történt, ahol jobb lett volna nem változtatni. Gyakran, mikor a munkások elégedetlenné váltak, ahelyett, hogy bátorították volna őket, hogy helyükön maradjanak, és sikerre vigyék a munkát, más helyre küldik őket. Holott ugyanazokat a jellemvonásokat viszik magukkal, melyek a múltban elcsúfították munkájukat. Ugyanazt a keresztényietlen lelkületet fogják tanúsítani, mert nem tanulták meg a türelmes, alázatos szolgálat leckéjét. Így munkásseregünket gyakran legyöngítették.

A dolgok más rendjéért esedezem. Változásokat kell tenni munkáscsoportjainkban, területeinken és intézményeinkben. Eredményes és odaszentelt embereket kell keresni, és csatolni a terhek hordozóihoz, mint segítőket és munkatársakat. Legyen egyetértő egység az új s régi közt, a testvéri szeretet szellemében. De ne változtassanak az igazgatáson hirtelenjében, csüggedést okozva az eddig buzgón fáradozóknak, akik sikeresen jelenlegi fejlődési fokára jutatták a munkát. Isten semmit sem szentesít, ami elcsüggesztené hű szolgáit. Akiknek az a kötelessége, hogy a legeredményesebb vezetést biztosítsák kiadóinkban, kórházainkban és iskoláinkban, kövessék a méltányosság elveit.