A Húsfogyasztás Élvezetének Következményei

Rendszeres táplálékká váljon-e a hús, csak, mert a felelős tisztségeket betöltők a húsos étrend élvezetére szoktatták magukat? Az orvosoknak szabad legyen bűnösen kielégíteni romlott szokásaikat, kielégíteni étvágyukat, amint nekik tetszik, így alakítani az intézmények gondolkodását? Akik nagy világosságban részesültek, akik a világosságban törekednek járni, és vissza is tükrözni a világosságot, kórházainkban ellensúlyozva lássák igyekezetükét mind az életben, mind példaadással? Az Úr nevében tanúskodnom kell, hogy akik ínyencségük húsételekkel való bűnös kielégítése mellett kardoskodnak, azoknak meg kell változni, s engedelmesen alkalmazkodni az irányvonalakhoz. Akkor nem fogják utasítani betegeikét, hogy húst - állati hullákat - fogyasszanak, csak, mert az ínyencségük húst követel. Mi kor a szokásokat és ízléseket a helyes mederbe terelik, láthatóvá válik, hogy világosság és igazság irányítja azokat, akik vezetőként szerepelnek a szegény, gyönge, ínyenc és mértéktelen lelkeknek.

Az orvosok úgy neveljék a betegeket, hogy elvezessék őket az ártalmas dolgoktól. Mutassanak biztonságos ösvényekre, hogy azon járjanak. Ha a betegeket a maguk irányítására hagyjuk, sok magától értetődőn az állatias, húsos étrendet választja, mintsem a talaj és a fák termését. Gyalázatot hoz Istenre, mikor az orvosok elfelé vezetnek az egészség elveitől. Ilyenkor bármi legyen is a vallásos oktatás, döglött légy van a kenetben.

Hogyan állíthatjátok, hogy lelkiismeretesen dolgoztok? Nem tudjátok, hogy van jó, és van rossz lelkiismeret? Melyik a tiszta, fölemelő, nemesítő? Mikor valaki arra az útra lép, mely egyezik örökölt és megszokott romlott ízlésével, az étvágy bűnös kielégítését, a lelkiismeretességük hangoztatását mennyei születésűnek kellene elfogadnunk? Biztonságos-e számára ösztönzéseit követni? Saját törvényévé válhat-e az ilyen, hogy szavával és példájával másokat is az étvágy bűnös kielégítésére késztessen, homlokegyenest ellenkezve a világossággal, melyet Isten az ő könyörületében adott? A mai korszakban a gonoszság kifejlődése jórészt annak köszönhető, s az is erősíti meg, amit a gyomorba vesznek táplálékul. Abból vagyunk, amit eszünk. Az orvosok érveljenek az októl az okozatig. Nem szabad az állati tulajdonságokat erősíteni, hogy ezek kormányozzák egész lényünket.

"Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentői nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi." Áron vétettetek meg, ez a kifejezés mindent jelent számunkra. Tekintettel az értünk fizetett árra, adjuk át testünket és lelkünket annak, aki vérével fizetett értünk. Tartsuk meg egészséges, tiszta és szent állapotban. Krisztus megváltott bennünket, magát a testünket. Végtelen áron mentett meg, testét adva a világ életéért. Az alantas szenvedélyek és indulatok székhelye a test; a test által működnek. A test, érzéki kívánságok vagy bűnös kívánságok az alantasabb, romlott természetet jelentik. Parancsunk van rá, hogy megfeszítsük a testet, annak kívánságaival és ínyenc hajlamaival együtt. Miként tehetjük ezt? Fájdalmat okozzunk a testnek? Nem, hanem öljük meg a bűnre csábító kísértést. Rekesszük ki a romlott gondolatokat. Tegyünk minden gondolatot Krisztus foglyává. Minden állati tulajdonságot vessünk alá Isten trónja tekintélyének. Tekintsük testünket Krisztus megváltott tulajdonának. Testünk tagjai váljanak az igazságosság, az igaz tettek, a krisztusi jellem eszközeivé.

Mi a következménye az alantas szenvedélyek szabadjára engedésének? A nők érzékeny szervei elkopnak. Undorító szokások undorító betegségekre vezetnek. Átokká teszik, amit Isten áldásul adott....A szokás szerint elhanyagolt önuralom, a mértéktelenség, zabolátlanság, bujaság borzalmas betegségekkel jár. Az állati tulajdonságokat a helytelen életmód hozza lázba, különösen a húsételek....

Mit kell elérnünk kórházainkban? Ahelyett, hogy szóval és példamutatással a romlott étvágy bűnös kielégítésére nevelnénk, neveljetek az ezektől való eltávozásra. Emeljétek magasra a jobbra-változás lobogóját minden életvitelben. Isten küldötte, Pál fölemeli hangját: "Kérlek titeket, atyámfiai az Isten irgalmasságára" hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."

Azért alapítottuk gyógyintézeteinket, hogy az emberek elé tárjuk a tiszta, romlatlan, egészséges étrendet. Ismereteket kell terjesztenünk az önmegtagadásról. Az élet útjának ismeretét, a test és lélek békéjének, egészségének, megszentelődésének ismeretét közölnünk kell soról-sorra, elvről-elvre, hogy a férfiak és nők belássák a javulás szükséges voltát. Rá kelt vezetni őket, hogy elvessék az alantas szokásokat és tetteket, melyek Sodomában és az özönvízelőtti világban uralkodtak, akiket Isten gonoszságuk miatt elpusztított. Krisztus mondta: "Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak, házasodnak és férjhez mennek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek észre semmit, mígnem eljőve az özönvíz és mindnyájukat elragadó: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is."

Neveljük, tanítsuk a gyógyintézeteinkbe jött embereket. Tárjuk fői mindenki előtt a megváltás tervét. Hirdessünk gondosan elkészített tanításokat, hogy a divatos dőzsölést, mértéktelenséget, eszem-iszomot, a betegségek és szenvedés okának tekinthetik, továbbá a gonosz, alantas szokásokénak, melyek az előbbiek következményei.

Figyelmeztetés nélkül engedjük tovább folyni ezeket, s hagyjuk tudatlanságban az áldozatokat? A fiatalok ne kövessék az élvezetek szerelmeseinek lábnyomát, akik jobban szeretik az élvezeteket, mint Istent. Mutassuk meg másoknak a tisztító forrást. Hirdessük a világnak a könyörület utolsó üzenetét. Legyetek hű őrállók, akik teljes Isten-adta erejükkel munkálkodnak, hogy megváltoztassák a romlottságokat, s visszaállítsák az emberben Isten erkölcsi képmását. Battle Creeken némelyek jó munkát végeznek, de felét sem annak, amit elvégezhetnének. A hű munkásoknak meg kell sokszorozódni. Minden fajta lélekmentőre szükség van, hogy elérjék azok szívét és lelkiismeretét, akikkel a világosságban részesültek érintkeznek - akik tudják, hogy minden dolgok vége elközelített. Minden fontos tisztséget betöltő tudja meg, hogy Isten komoly munkát bízott rájuk, hogy tiszta, erős sugarakkal engedjék fényleni világosságukat a bűneiben pusztuló világra.