A Generálkonferencia véleménye

Megmutatták nekem, hogy egyetlen ember se vesse alá az ítélőképességét egy másik emberének. Amikor azonban a véleményalkotást a Generálkonferencia gyakorolja, ami a legfőbb Istentől származó tekintély ezen a földön, akkor nem szabad fenntartani az egyéni függetlenséget és egyéni értékítéltet, hanem alá kell rendelni. A tévedésed abban állt, hogy konokul fenntartottad a kötelességedről akotott személyes véleményedet az Úr e földön létező legnagyobb tekintélyének hangjával szemben. – Bizonyságtételek 3, p. 492.