A szervezet mindvégig megmarad

A végső válság felé közeledve ahelyett, hogy úgy éreznénk, kevesebb szükség van rendre és összehangolt cselekvésre, módszeresebbnek kell lennünk, mint annak előtte. Minden munkánkat jól meghatározott tervek szerint kell elvégezni.

Azt a világosságot kapom az Úrtól, hogy a mostani időben nagyobb szükség van bölcs vezetésre, mint történelmünknek bármely korábbi szakaszában.– 27a sz. levél, 1892.