A végső siker az egységtől függ

Úgy tártam elétek a dolgot, ahogyan bemutatták nekem. A harmadik angyal üzenete ahelyett hogy hangos kiáltássá erősödne, jelenleg egyre fojtottabb. Elbátortalanodás ütötte fel a fejét. A munka azonban nem állhat meg így. Növekednie kell Isten Lelkének hatalmában. Eljött az idő, amikor az egész földet be kell világítania a mennyből leszállt angyal dicsőségének. Eltökélt munkát kell végezni a korunknak szóló igazság bemutatása során, amely meg fogja szentelni a lelket. Mert a világtörténelemnek azon korszakában élünk, amelyről Krisztus kijelentette, hogy a Noé napjaihoz lesz hasonló.

Két nagy sereg csap össze az ütközetben. Sátán a maga nagy seregével harcol Krisztussal, Istennel és a mennyei sereggel szemben. Sátán nagy hatalommal szállt alá, mert tudja, hogy kevés ideje van, és a gonoszság minden csalárdságával munkálkodik azok között, akik elvesznek. Azok tehát, akik hisznek a jelenvaló igazságban értsék meg, hogy van elvégzésre váró munka a világunkban.

Ha Isten munkatársai vagyunk, akkor sok munkatársunk van, akikkel szívvel, lélekkel és minden erőnkkel egyesülnünk kell. Az eredményességünk az egységünktől függ. Használhatóságunk és befolyásunk ereje attól függ, hogy bölcsen és fenntartás nélkül együtt tudunk-e működni egymással és Istennel. Új területekre kell behatolnia a munkának, tiszta alapelveket tartva fenn minden lépésnél. Együtt kell működnünk az ég közepén repülő angyallal, aki összhangban van az előző kettővel is a Krisztus második megjelenésének ünnepélyes eseményét hirdető üzenet továbbadásában, amikor hatalommal és nagy dicsőséggel jelenik majd meg az ég felhőiben. – Kézirat 177, 1899.