Az üzenet hatalommal hirdettetik majd

Közeledünk a Világosság és a Sötétség fejedelme közötti küzdelem befejezéséhez, és hamarosan az ellenség megtévesztései teszik majd próbára a hitünket, annak milyenségét. Sátán csodákat fog tenni a fenevad előtt „és elhiteteti a föld lakosait a jelekkel..., amelyeket cselekedett a fenevad előtt.” (Jel 13:14).

Bár a sötétség fejedelme azon fog munkálkodni, hogy a földet sötétséggel, a népeket pedig sűrű sötétséggel borítsa be, az Úr megtérésre vezető hatalma meg fog mutatkozni. A földön ahhoz hasonló munkát kell elvégezni, mint amilyen a Szentlélek kiáradása volt az első tanítványok idejében, amikor ők Jézust, mint megfeszítettet prédikálták. Sokan fognak majd megtérni egyetlen nap alatt, mert az üzenet hatalommal fog terjedni. Ekkor valóra válik majd és elmondható lesz, hogy „a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Lélekben is” (1Thessz 1:5)...

A Szentlélek munkája mérhetetlenül hatalmas. Ebből a forrásból merítenek erőt és hatalmat Isten munkásai...Ahogyan pünkösd napján megdicsőült, ugyanúgy fog ismét megdicsőülni Krisztus az evangéliumhirdetés befejező munkája során, amikor egy népet készít, hogy megálljanak a végső megméretéskor, a nagy küzdelmet lezáró összecsapásban. –Review and Herald, 1892 november 29.