Igazságtalan vádak

A mi munkánkban nincs helye hatalmaskodásnak azokkal szemben, akikkel kapcsolatban állunk. Nem hangozhatnak el éles, diktatórikus szavak. Ez a stílus teljes mértékben megengedhetetlen. Ne bánjunk úgy a munkásokkal, mintha nem bízhatnánk bennük. Sohase bánjunk úgy azokkal, akikkel együtt dolgozunk, mint hűtlenekkel, hacsak nem rendelkezünk félreérthetetlen bizonyítékkal arra nézve, hogy azok. De még akkor is, amikor egy munkás hűtlensége egyértelműen bebizonyosodik, ne bánjunk vele olyan módon, amit kifogásként használhat, azt mondván, hogy „kíméletlen voltál.” Nem szabad semmi olyat tenni, ami a tévelygőt haragra ingerelné. Ne csapjunk le oly módon hívőre vagy hitetlenre, hogy az a szívének érzéseit felkavarja. Ne fogalmazzunk meg olyan vádakat, amelyek esetleg kegyetlenül igazságtalanok. Megtörténhet, hogy ilyen eljárásokkal lelkeket kergettek a kárhozatba. – 196. sz. levél, 1901