Tanácskozzatok egymással és keressétek a felülről jövő tanácsot

Önmagatokban nem rendelkeztek bölcsességgel arra, hogy felelősségeket hordozzatok. Minden lépésnél Isten és az Isten ügyéhez hűséges és tapasztalt testvéreitek tanácsát kell kérnetek. Kiváltságotok ezt tenni és annak is kell azt éreznetek. Egyesek közületek nem érzik jól magukat, amikor valamely tettüket megkérdőjelezik. Ez azonban helytelen. Az összes ________-ben[2] élő munkásnak tanácsra van szüksége azoktól, akiket az igazság kormányoz.

Egyetlen ember értelme, egy ember értékítélete nem válhat irányító hatalommá... „Tanácskozzatok együtt, tanácskozzatok együtt!” – ismételték nekem a mennyei angyalok az elmúlt negyvenöt esztendő során. Ugyanakkor folyamatosan éreznetek kell a felülről származó tanács szükségességét. Ne mulasszatok el Istentől származó bölcsességet kérni. Hacsak nem járultok Istenhez bölcsességért és nem értitek meg a magatok számára az Úr útját, nem lesztek képesek dolgokat világosan megérteni. Rendelkeznetek kell a Szentlélektől nyert világossággal, hogy világos képet kapjatok Jézusról és az Ő szeretetéről.– 34-es levél, 1891.