Őrködj testvéred befolyása fölött

Vallási tapasztalatainknak szigorú összhangban kell lenniük az Igével, amelyben le vannak fektetve az irgalmasságnak és Isten szeretetének alapelvei. Isten felszólítja népét, hogy egyesüljön amikor a munka terhei rájuk nehezednek. Merüljenek gyakran komoly, alázatos imába, az Úr vezetését kérve, majd pedig kövessék a kapott vezetést betűről betűre.

Egyetlen gondatlan, közönyös lépést vagy önző javaslatot sem szabad tenni, amely az Úr egyetlen munkásának befolyását gyengítené vagy kioltaná. Mindegyikük az Ő megvásárolt tulajdona, akiket más lelkekért végzendő munkára váltott meg. –17 –es kézirat, 1908.