Hetvennegyedik fejezet – Ifjúságunknak szóló üzenet

Vannak olyan létfontosságú könyvek, amelyeket ifjaink nem nézegetnek. Azért hanyagolják el ezeket, mivel nem annyira fontosak nekik, mint egyes könnyebb műfajú olvasmányok.

Tanácsoljuk ifjúságunknak, hogy az olyan olvasnivalót ragadják meg, amely a keresztény jellem építését tanácsolja. Hitünk legalapvetőbb pontjait be kell vésni az ifjúság emlékezetébe. Ezekről az igazságokról már kaptak futó benyomásokat, de még nem kötöttek olyan ismeretséget velük, amely arra vezetné őket, hogy azokat szívesen tanulmányozzák. Ifjaink olyan dolgokat olvassanak, amelyek egészséges, megszentelő befolyást gyakorolnak rájuk. Azért van erre szükségük, hogy felfogják, mi az igaz vallás. Sok olyan jó olvasnivaló van, amelynek nincs megszentelő hatása.

Most van itt az ideje és a lehetőség, hogy munkálkodjunk ifjainkért. Mondjátok el nekik, hogy veszedelmes válságban vagyunk és tudni akarjuk, hogyan ismerjük fel az igaz vallást. Ifjainkat segítenünk kell, fel kell őket emelni, bátorítani, de a megfelelő módon. Lehetséges, hogy nem úgy, ahogyan szeretnék, hanem oly módon, amely segít nekik megszentelt gondolkozásra eljutni. Mindennél jobban szükségük van a jó és megszentelő erejű vallásra.

Nem számítok arra, hogy még sokáig élek. Munkámat majdnem befejeztem. Mondjátok meg ifjainknak, szeretném, ha gondolataim oly módon bátorítanák őket, amely a mennyei lények előtt legkívánatosabb és a másokra gyakorolt befolyásuk a leginkább nemesítő.

Éjjel olyan könyveket válogattam és tettem félre, amelyeknek nincs haszna az ifjúságra. Olyanokat kellene számukra válogatni, amelyek őszinte életre bátorítják és arra vezetik őket, hogy megnyissák a Bibliát. Ezt az üzenetet már a múltban kaptam és úgy gondoltam, elétek hozom és megerősítem. Nem engedhetjük meg, hogy ifjainknak értéktelen olvasnivalót adjunk. Olyan könyvekre van szükségünk, amelyek áldást jelentenek elmének és léleknek. Túl könnyen vesszük ezeket a dolgokat, így aztán népünknek meg kellene ismerkedni azon dolgokkal, amelyekről beszélek.

Nem hiszem, hogy további Bizonyságtételeket írok a népünk számára. A józan gondolkozású embereink tudják, mi hasznos Isten műve felemeléséhez és építéséhez. Azonban Isten szeretetével a szívükben egyre mélyebben és mélyebben kell tanulmányozniuk az Ő dolgait. Nagyon nyugtalan vagyok az miatt, hogy ifjainknak a megfelelő típusú olvasnivaló jusson és ekkor az idősek is beszerzik azt. Oda kell figyelnünk az igazság vallásos vonzerejére. Legyen lelkünk és elménk nyitott Isten igazságaira. Sátán akkor jön, amikor az emberek nem számítanak rá. Nem lehetünk elégedettek, mivel a figyelmeztető üzenetet már egyszer eléjük tártuk. Újra és újra be kell azt mutatnunk.

Elindíthatnánk egy olyan rendkívül érdekes olvasókört, amely sok lelket vonzana és hatással lenne rájuk. Ha Isten további munkára megőrzi az életemet, boldogan segítek könyveket készíteni az ifjúság részére.

Munkát kell az ifjúságért végezni, amely Isten megszentelő igazságaival hatást gyakorol gondolkozásukra és formálja azt. Őszinte vágyam, hogy ifjaink találják meg a hit általi megigazulás valódi jelentését és a jellem tökéletességét, amely az örök életre készíti fel őket. Nem számítok arra, hogy sokáig élek és azt üzenem az ifjúságnak, hogy az általuk kitűzött célok ne hiúsuljanak meg.

Buzdítom testvéreimet, bátorítsák az ifjakat Isten kegyelmét és e kegyelem drága voltát nagyon felmagasztalni. Folyamatosan munkálkodjatok és imádkozzatok azért, hogy átérezzétek, milyen drága dolog az igaz vallás. Éreztessétek Isten szentségének és kegyelmének áldott voltát és vonzását. Azért éreztem ezzel kapcsolatban lelki terhet, mert tudom, hogy e téma elhanyagolt.

Nincs biztosítékom arra, hogy sokáig tart az életem, azonban érzem, hogy Isten elfogad. Tudja, milyen sokat szenvedtem, amint tanúja voltam annak, milyen alacsony szinvonalat tettek magukévá az úgynevezett keresztények. Úgy éreztem, rendkívül fontos, hogy az igazság az életemben látható legyen és bizonyságom elérje az embereket. Akarom, minden lehetségest tegyetek meg azért, hogy írásaim más országokban emberek kezébe kerüljönek.

Mondjátok el az ifjúságnak: sok lelki előnyre tettek szert. Isten azt kívánja tőlük, tegyenek buzgó erőfeszítéseket, hogy az igazság az emberek elé kerüljön. Megindítja lelkemet, hogy különleges kötelességem e dolgokat elmondani. --Review and Herald, April 15, 1915.