MEGTÉRŐK A ZSIDÓSÁGBÓL

A zsidók Isten Izráeléhez számíttatnak. — Napjainkban látjuk, hogy a pogányok a zsidókkal együtt örvendeznek. Vannak megtért zsidók, akik most nagyvárosokban dolgoznak, saját népük érdekében. A zsidók Isten választott követőinek soraiba lépnek, s Isten Izráeléhez számláltatnak ezekben az utolsó napokban. Így a zsidók közül sokan ismét beiktattatnak Isten népe közé, az Úr áldása pedig gazdagon megnyugszik rajtuk, hacsak az Írás szavai szerint örvendezni akarnak: „És ismét mondja: Örüljetek pogányok az ő népével együtt” (Manuscript, 1906, 95.).

Sokan elfogadják a világosságot. — Világunkban hatalmas munkát kell végeznünk. Az Úr kijelentette, hogy a pogányokat be kell gyűjtenünk, de nem csupán a pogányokat, hanem a zsidókat is. A zsidók között sokan vannak, akik megtérnek, s akik által meglátjuk Istenünk üdvözítését. Zsidók mindenütt vannak, s el kell vinnünk hozzájuk az időszerű igazság világosságát. Közöttük sokan vannak, akik elfogadják a világosságot, s akik Isten törvényének változhatatlanságát csodálatos erővel hirdetik. Az Úr Isten munkálkodni fog. Csodálatos dolgokat cselekszik igazságban (Manuscript, 1907, 87.).

Zsidók sok-sok országban. — Különösnek tűnt fel előttem, hogy csak olyan kevesen tartották kötelességüknek a zsidó népért munkálkodni, azokért, akik szétszórtan annyi országban élnek. Krisztus veled lesz, amikor törekszel felfogóképességedet fejleszteni, hogy mind világosabban láthassad Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. A zsidó nép szunnyadó képességeinek fel kell ébrednie. Az Ószövetségi Írás az Újszövetséggel új teremtés hajnalának tűnik majd fel előttük vagy a lélek feltámadásának. Emlékezetük felébred, amikor felismerik Jézus Krisztust az Ószövetség lapjain. Lelkek menekülnek meg a zsidó nép közül, amikor az Újszövetség kapuit az Ószövetség kulcsa felnyitja. Felismerik Krisztust, a világ Üdvözítőjét, ha láthatóvá válik, hogy az Újszövetség milyen világosan magyarázza Őt. A zsidó nép közül sokan elfogadják hittel Krisztust mint Megváltójukat (Letter, 1903, 47.).

Megtért zsidók a befejező munkában. — Sokan megtérnek a zsidók közül, s ezek a megtértek segítenek az Úr útját készíteni. Istenünknek egyenes utat készítenek a pusztában. Megtért zsidóknak fontos részt kell vállalniuk a jövő nagy előkészületeiben, hogy fogadhassuk Krisztust, Fejedelmünket. Nép születik egy nap alatt. Hogyan? Emberek által, akiket rendelt Isten, mert megtértek az igazsághoz.