10. fejezet

2-5. Lásd Máté 24:23-24 kiegészítő megjegyzéseit.

4. Lásd 2Korintus 11:14 magyarázatát.

17-18. (Ésaiás 6:8; Filippi 2:6-8; lásd Márk 16:6 fejtegetését) Ember kezese - Angyalok közül senki sem válhatott az emberiség kezesévé. Hiszen életük Istené, ezért nem tehették le: Az angyalok valamennyien az engedelmesség igáját hordozzák; ők a menny parancsnokának megbízott küldöttei. Ezzel szemben Krisztus Istennel egyenlő, örök és mindenható. Ö fizethette meg a válságot az emberért. Ő az örökkévaló, élettel rendelkező Fiú, aki nem viselt jármot. S mikor Isten megkérdezte: Kit küldjek el, a Fiú elkötelezhette magát, hogy az ember kezese legyen, mert elmondhatta, amit a legfőbb angyal sem mondhatott. Azt, hogy én rendelkezem életemmel; „van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni." (Ifjúsági nevelő 1900 június 21)

18. Lásd János 1:4; 20:17 megjegyzéseit.