5. fejezet

17, Lásd Cselekedetek 17:28 megjegyzéseit.

22. (Lásd 2Korintus 5:10 fejtegetését) Krisztus lesz a bíró - Az Atya az ítéletet a Fiúnak adta. Krisztus fogja kihirdetni a hűségjutalmát. „Az Atya nem ítél meg. senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta... és hatalmat adott neki az ítélettételre is, mivelhogy az embernek fia." Krisztus elfogadta az emberi létet s tiszta, megszentelt életet élt ezen a földön Ezért nyerte el a bírói tisztet. A testben megjelent Isten tölti be a bíró székét. (Szemle és hírnök 1901 június 18)

Egyedül Ő a bíró - Az Atya Krisztusra bízta a bíráskodást, mivelhogy ő az embernek fia. Figyelmét semmi sem kerüli el. Akármilyen magas a lelki hitehagyók rangja és hatalma, nagyobb és magasabb hordozta az egész világ bűnét. Végtelenül igaz, végtelen a jóságban és igazság terén. Van hatalma ellenállni a fejedelemségeknek, hatalmasságoknak és az égi magasságok gonosz szellemeinek. Az Úr seregeinek parancsnoka van fölfegyverkezve és fölszerelve, hogy népe védelmében föllépjen. Igazságossága betakar mindenkit, aki szereti őt és megbízik benne. Seregek parancsnokaként vezeti a mennyei sokaságot, hogy tűzfalként álljanak népe körül. Egyedül ö ítéli meg életszentségüket, mivel ő teremtette, és végtelen áron ö vásárolta meg őket. Oda fog hatni, hogy az Isten parancsolatai iránti engedelmesség jutalmat nyerjen, a törvénytipró pedig cselekedetei szerinti büntetésben részesüljön. (1901,19. levél)

28,29. Lásd Máté 28:2-4 megjegyzéseit.

39. (Jelenések 22:2) írások tanúskodnak Krisztusról - Az ige csodálatosan szépnek hirdeti az Üdvözítőt. Megnyugvás és vigasz lelhető az írásokban, mely tele van ígéretekkel, hogy mit tesz Isten azokért, akik helyes kapcsolatra jutnak el vele. Az ige hallása különösen a betegeket nyugtatja meg. Hiszen az írások adományával Isten az élet fájáról adott levelet az emberiségnek, s ez a fa a nemzetek gyógyulására szolgál. Az ige olvasója vagy hallgatója hogyan veszíthetne el mennyi dolgok iránti érdeklődését, hogyan találna szórakozást és boldogságot a világban? (1901,105. kézirat)

40. Lásd: 15:22 megjegyzéseit.