21. fejezet

8. Lásd Máté 24:23,24. kiegészítő megjegyzéseit.

16-19. Elszánt barátkozás a gonoszságra - Krisztus rámutatott, hogy az Isten Lelkének ellenőrző hatalma nélkül az emberiség borzalmas erő a rosszra. Az intéssel szembeni hitetlenség és gyűlölség ördögi erőket korbácsol föl. Fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei fognak össze megátalkodott, elszánt szövetségbe. Összefognak Isten ellen, szentjei személyében. Hamis beállítás és hazugság segítségével meg fogják ingatni azokat, akik látszatra hisznek az igazságban. Hamis tanokban nem lesz hiány. (21:16-19) (1897,40. kézirat.)

20. Jelenetek ismétlődnek - Jézus világ végét leíró szavai után visszatér Jeruzsálembe, ebbe a kevély városba, mely így szól: „Mint királynő ülök... nem ismerek gyászt." Amint látnók szeme Jeruzsálemen áll, látja, hogy amim Jeruzsálemet pusztulásra adták, a világot is pusztulás fogja utolérni. Jeruzsálem pusztulásának eseményei megismétlődnek Isten nagy és rettenetes napján, csak még félelmetesebben. (1897,40. kézirat)