3. fejezet

2-4. Lásd 1:76,77 kiegészítő megjegyzéseit

7-9. Lásd Máté 3:7,8. kiegészítő megjegyzéseit

15, 16. (János 1:26,27) Világi nagyravágyás nélkül - A nép azt gondolta, hogy János a megígért üdvözítő, élete annyira önzetlen, alázattal és lemondással teljes volt. Lelkes buzgalommal tanított, intett, dorgált. Küldetése folyamán nem tért le sem jobbra, sem balra, hogy kedvezésre, vagy helyeslésre találjon. Nem vágyott világi megtiszteltetésre vagy méltóságra, hanem alázatos szívű és életű volt. Nem öltött magára őt meg nem illető tisztségeket. Követőinek megmondta, hogy nem ő a Krisztus. (2Jövendőmondás lelke 57)