8.fejezet

34. Lásd Máté 16:24 és Lukács 9:23 megjegyzéseit.